Kindgesprek: laat je je kind kiezen of beslissen bij scheiding?

Je kind laten kiezen bij scheiding of het via bemiddeling een stem geven? 

Je wil als ouder rekening houden met je kind bij scheiding.

Net als andere kinderen vindt ook jouw kind het wellicht belangrijk om betrokken te worden in beslissingen over zijn of haar toekomst. 

Een kind beseft nochtans best goed dat het beslissen toekomst aan ouders. Het is dus meestal niet zo dat een kind wil kiezen, want een keuze maken is net vaak lastig. Dan bestaat de kans op teleurstelling bij één van beide ouders, net wat je kind niet wil. Je kind wil wil gehoord worden, ruimte krijgen om zijn of haar stem te laten klinken. Het gevoel krijgen dat zijn mening er toe doet, en dat er rekening wordt gehouden met wat hij of zij belangrijk vindt. Dat niet alles boven zijn of haar hoofd wordt beslist.

Het klinkt heel eenvoudig en vanzelfsprekend: je kind de kans geven om uit te spreken hoe je als ouder rekening kan houden met wat voor hem/haar belangrijk is.

De realiteit is vaak anders. Om heel uiteenlopende redenen kan het lastig zijn. 

Omdat je het zelf moeilijk hebt met de scheiding, en je het te moeilijk vindt om samen met de andere ouder in gesprek te gaan met je kind. 

Omdat je voelt dat je niet geheel neutraal naar je kind kan luisteren, zonder ongewild je eigen verwachtingen een rol te laten spelen. 

Omdat je bezorgd bent dat je kind zich gewrongen voelt tussen jullie als ouders, en daardoor niet helemaal vrijuit zal spreken. 

Omdat je voelt dat je kind net een heel uitgesproken idee heeft over de toekomst, dat helemaal niet overeenstemt met wat jullie als ouders voor ogen hebben. 

Omdat er spanning of conflict leeft tussen jullie als ouders, en daardoor de situatie er zich niet toe leent om samen als ouders met je kind in gesprek te gaan.

In die situaties kan een kindgesprek in het kader van een bemiddeling een optie zijn. Dan gaat een bemiddelaar met je kind in gesprek. Neutraal en betrokken.

Wanneer is een kindgesprek een goed idee? 

Als bemiddelaar geloof ik dat in de meeste situaties hebben jullie als ouders ongetwijfeld de best getrainde oren hebben om te horen wat je kind écht wil zeggen. Als de situatie zo is dat je kind zich veilig voelt om eerlijk te spreken, en ook jullie neutraal kunnen luisteren. 

Dat hangt af van verschillende factoren.

  • de persoonlijkheid van je kind

Sommige kinderen zijn van nature bezorgd om iemand te kwetsen, en kunnen daardoor moeilijk verwoorden wat voor hen belangrijk is. Je kan je kind daarin enkel stimuleren, maar niet pushen natuurlijk.

  • jullie relatie als ouders 

Hangt er spanning tussen jullie als ouders, dan is het niet gemakkelijk voor je kind om vrijuit te spreken. Van nature zal je kind zich loyaal willen opstellen, woorden wikken en wegen om geen van beide te kwetsen. Daardoor zegt je kind misschien niet helemaal wat het écht wil zeggen, maar past het woorden aan aan wat jullie willen horen. Zo gebeurt het ook wel eens dat tegenstrijdige boodschappen worden uitgezonden door kinderen.

  • de relatie tussen kind en ouder(s)

Er zijn ook situaties waarin een kind niet met elke ouder een even hechte relatie heeft. Ook dan is het niet zo makkelijk voor een kind om vrijuit te spreken. Doet het dat wel, dan bestaat ook de kans dat jullie daar als ouders niet heel neutraal naar kunnen luisteren. Of dat jullie keuzes maken op basis van uitspraken van je kind waarvan het de impact op langere termijn niet kan inschatten.

  • de context en situatie

Er kunnen allerlei redenen zijn die het voor je kind lastig maken om gewoon vrijuit te spreken. Nieuwe partners, de betrokkenheid van grootouders, boosheid om de scheiding, een andere visie dan broer of zus,....

  • onuitgesproken verwachtingen

Soms ook gewoon het gevoel dat er bij één van jullie als ouders een bepaalde verwachting leeft waarin je kind niet wil teleurstellen.

  • ....

Ik geloof oprecht dat je als mama of papa daarin je buikgevoel kan aanspreken. 


Kortom: er kunnen redenen zijn om te kiezen voor een kindgesprek, dat niet jullie zelf maar een neutraal betrokken bemiddelaar met je kind voert.Je kind laten kiezen bij scheiding


Een cruciale vraag voor mij is altijd hoe de situatie is tussen de ouders, en wat de aanleiding is om het kind een stem te geven

  • Hoe is de situatie tussen jullie als ouders?

Als je je goed verstaat met de andere ouder, dan is het vanzelfsprekend dat jullie samen de best geplaatste personen zijn om met je kind te praten, zonder dat dit tot bijkomende spanning zal leiden. Dan zal je kind vrijuit kunnen en durven spreken, zonder in de knoei te raken met loyaliteit. Dan zullen ook jullie als ouders oprecht kunnen hóren wat je kind zegt.

Is er veel spanning of conflict tussen jullie, dan ligt dat natuurlijk anders. Dan lijkt het me best dat jullie in eerste instantie samen met een bemiddelaar werken aan het conflict, en vervolgens in het kader van de bemiddeling ook kijken of en hoe je kind een stem te geven. 

Want zeg eerlijk: zou jij in alle vrijheid uitspraken doen waarvan je vreest dat de ruzie tussen je ouders mogelijk nog heviger wordt?

  • Wat is de aanleiding om je kind een stem te geven?

Dat kan heel erg verschillen.

Ik ontmoet ouders die recent beslisten uit elkaar te gaan, en vooraleer ze beslissingen nemen hun kind een stem willen geven. Ze hebben de intentie om samen regelingen te treffen, maar voelen zich niet goed bij het idee dat ze hun kind daar totaal niet in betrekken. 

Andere ouders leven al langere tijd gescheiden, en merken dat niet alles even vlot loopt of dat er bezorgdheden bestaan bij hun kind. Omdat de situatie veranderd is, omdat je kind ouder geworden is en de regeling van tóen nu gewoon niet meer werkbaar is,.... Misschien maak je je zorgen om je kind, of is de situatie van jullie als ouders dermate veranderd dat ze impact heeft op je kind. Bij het ouder worden kan het ook goed zijn dat je kind zélf de regelingen die destijds getroffen werden in vraag stelt. 

De aanleiding bepaalt ook vaak de aanpak, naast vele andere aspecten: de leeftijd van je kind, de mondigheid, het karakter,.....

Zelf geloof ik dat het altijd goed is er goed over te waken dat er een veilig kader wordt geschapen voor je kind om te spreken. Verstaan jullie zich goed en kunnen jullie oprecht zonder oordeel luisteren naar je kind, dan is er wellicht geen enkel probleem.

Denk je dat het risico bestaat dat je kind zich geremd zou kunnen voelen, of dat er tussen jullie als ouders mogelijk onenigheid zou kunnen ontstaan, dan denk ik dat het goed is om vooraf informatie in te winnen over hoe het aan te pakken. 

Het belang van je kind

Het belang van kinderen is voor mij een rode draad, dus ik deel mijn persoonlijke uitgangspunten om in gesprek te gaan met kinderen .

A voice is not a choice

Omdat kinderen over het algemeen niet willen kíezen uit angst dat ze één van jullie zouden kunnen kwetsen, wil ik hen die last ook niet opleggen.

Daarom vertrek ik vanuit het idee dat je een kind een STEM geeft, zonder dat ze hoeven te kiezen.

Erkenning voor je kind

Het is voor mij cruciaal dat ouders bereid zijn om écht te horen wat hun kind te vertellen heeft. Zonder het achteraf proberen te weerleggen, er boos om te zijn, ...zélfs als het kind iets anders verwoordt dan verwacht..

Is die garantie er niet, dan zal je kind zich niet gehoord voelen.

Vertrouwen & veiligheid

Elk gesprek gebeurt in vertrouwen, zodat je kind zich veilig voelt. Alleen dingen waar een kind uitdrukkelijk mee instemt deel ik met ouders. Sommige kinderen vertrouwen de situatie genoeg om veel te delen, andere kinderen hebben dat liever niet.

En dat respecteer ik op elk moment.

Buiten de strijd

Ik vraag de garantie van ouders dat ze hun kind buiten strijd houden.

Dat de woorden van het kind nooit gebruikt worden in discussies, of dat een kind niet onrechtstreeks verwijten of applaus krijgt voor wat werd verteld. Dat in ouderlijk conflict ook nooit de woorden van het kind gebruikt worden om gelijk te halen.

Conclusie

Het is een misvatting dat kinderen vanaf 12 jaar mogen kiezen bij wie ze wonen. Dat wil niet zeggen dat ze geen stem willen in beslissingen die hun aanbelangen. Wel blijft de uiteindelijke keuze op elk moment bij ouders liggen.. Dat is een gevolg van het ouderlijk gezag, waar jullie als ouders ook na scheiding samen voor verantwoordelijk blijven. Tot je kind 18 jaar is. Lukt het jullie samen niet, dan besteden jullie als ouders met andere woorden die keuze uit aan een rechter.

Dat betekent dat je er goed aan doet om te werken aan communicatie en overleg als ouders, zodat je vermijdt dat je kind gewrongen geraakt in conflict tussen jullie. Voor heel veel andere aspecten verbonden aan het ouderlijk gezag zou je ook niet willen dat je kind al vanaf 12 jaar zou kunnen kiezen, toch?

Ik weet hoe uitdagend dat kan zijn!

Wil je meer informatie, heb je nood aan advies, wil je een kindgesprek organiseren of overweeg je bemiddeling met de andere ouder, stuur me gerust een mailtje (contact@perspectieven.be). Via de knop hieronder kan je ook kosteloos het e-book ex-ouders bestaan niet downloaden, vol tips over je kind en ouderschap na scheiding.Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x