5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet ook veel geregeld worden en dat houdt je bezig. We bieden je een beetje houvast met zes tips voor de periode nadat de beslissing genomen werd.

1. De eerste fase na de beslissing is cruciaal

De meeste partners worden overmand door intense gevoelens bij scheiding. Boosheid, verdriet, teleurstelling, schuldgevoel,...passeren afwisselend de revue.  

Nam je partner de beslissing dan is dat voor jou misschien een donderslag bij heldere hemel, ook al waren er relatieproblemen. 

Nam je zelf de beslissing dan legde je al een lang proces van innerlijke twijfel tussen scheiden of blijven af dat zwaar woog. 

In elk geval: scheiden is en blijft ingrijpend, voor allebei.

Niet zelden is er ook meteen een groot spanningsveld, waarin jullie mogelijk leven in twee snelheden: de één wil vooruit, de ander is verlamd. Van het ene op het andere moment ontstaat vaak ook een vorm van afstand. Van de relatie en van elkaar. "Samen" is plots "apart", het wederzijds vertrouwen in elkaar is aangetast en onzekerheid maakt je bang. 

De eerste periode na de beslissing is dan ook cruciaal om een vechtscheiding te vermijden. Net in die emotionele fase leg je eigenlijk de basis voor het verdere verloop. Dit is over het algemeen niet het moment om definitieve regelingen te treffen, tenzij jullie daar allebei klaar voor zijn. 

Vooraleer je gesprekken aanknoopt over de verdeling van het huis of de regeling van de kinderen is het goed ruimte te creëren om afscheid te nemen van de relatie en van elkaar als partners. Dat is pijnlijk en moeilijk, en kan leiden tot emotionele momenten. Wees mild en reken elkaar niet af op wat soms misschien gezegd wordt op moeilijke momenten. We zeggen allemaal wel eens dingen die we niet menen als we onmacht ervaren. 

Als bemiddelaar hopen we eigenlijk in die fase al ingeschakeld te worden, zeker als conflict uit de hand dreigt te lopen. Niet om regelingen te treffen, maar om rust te brengen door uitgebreide informatie, om een verbindend gesprek te ondersteunen, te vermijden dat conflict escaleert of dat stappen gezet worden die de kans op onderlinge regeling hypotheceren,.... 

2. Neem en geef tijd voor hart & verstand om mekaar te vinden

"Alles zo snel mogelijk regelen zodat het achter de rug is....", dat horen we partners vaak zeggen. Je leven ligt overhoop en alles is onduidelijk en onzeker. Je zoekt naar houvast en duidelijkheid. Heel begrijpelijk, mits je natuurlijk achteraf geen spijt krijgt.

Jullie staan voor grote en belangrijke beslissingen, en dat doe je best aan een haalbaar tempo. Naarmate de tijd verstrijkt is de kans reëel dat je anders kijkt naar de situatie en dus ook naar de regelingen die voor jou kunnen werken. Daardoor verandert je beleving en mening, waardoor je mogelijk niet meer akkoord bent met waar je eerder mee instemde vanuit de wens om vooruit te geraken. 

Dit is alvast wat wij weten over (te) snelle beslissingen:
  • Ze houden vaak geen stand. Als één van jullie er op terugkomt naarmate tijd verstrijkt groeit wantrouwen en ongeloof in een goede afloop bij de ander. Soms wordt daardoor een procedure onvermijdelijk en dat is jammer. Want letterlijk en figuurlijk is de prijs daarvan veel te hoog in vergelijking met rustig toewerken naar een door allebei als evenwichtig ervaren onderlinge regeling. Een procedure kost veel geld, veel tijd en enorme veel negatieve energie. Daarnaast brengt ze grote en lange onzekerheid over je toekomst, die je dan ook nog uit handen geeft aan een rechter om over te beslissen. De tijdswinst die je mogelijk denkt te hebben door te kiezen voor een andere piste dan samen de scheiding te regelen blijkt er niet te zijn.
  • Ze worden vaak genomen onder druk van emotie. Scheiden is vergelijkbaar met een rouwproces. Je doorloopt verschillende fasen. Hart en verstand zijn vaak nauw verbonden, en afhankelijk van de fase waarin je je bevindt kijk je anders naar de realiteit. Uiteindelijk beland je in een fase van aanvaarding, en dát is het moment om lange termijn beslissingen te nemen. Neem en geef elkaar dus tijd om bewust en weloverwogen keuzes te maken, en heb vertrouwen in een goede afloop. Wij weten uit ervaring dat niemand bewust kiest voor een vechtscheiding, en echt wel het punt bereikt om weloverwogen te kiezen voor samenwerking om er uit te geraken. De kans is natuurlijk reëel dat er ook in de tussentijd al (voorlopige) beslissingen te nemen zijn, en dat kan best. 
  • Een snelle regeling helpt je niet om de scheiding ook sneller te verwerken. Misschien wil je alles geregeld hebben zodat je dan aan de verwerking kan beginnen. Of hoop je dat een snelle regeling zorgt dat je de draad kan oppikken om gewoon verder te leven. Maar ....de scheiding verwerken en de scheiding regelen gaan niet hand in hand. Een scheiding verwerken vraagt tijd en is een emotioneel proces dat verloopt in fasen. De scheiding regelen heeft ook rationele aspecten. Eens je dat ervaart en voelt, kan je makkelijker tot regelingen komen omdat je hart en verstand beter op elkaar kan afstemmen.

3. Ga niet uit van veronderstellingen - alles is nu anders

Jullie kennen mekaar natuurlijk door en door. Daardoor denk je te kunnen voorspellen welke de (re)acties van je partner zullen zijn.

Toch is het goed je veronderstellingen niet voor waar aan te nemen, en zo neutraal mogelijk in overleg te gaan. Vertrekkend van wat voor jou belangrijk is en dus niet vanuit een vastgeroeste overtuiging dat je partner op een bepaalde manier zal handelen.

Twee aspecten zijn daarin belangrijk: je eigen mindset en de nieuwe context. 

Hoe wij denken en kijken naar een situatie bepaalt wat we zien en dus ook mee onze realiteit. In elke menselijke interactie bestaat een dynamiek van actie en reactie. Ga je uit van onredelijkheid bij je partner, dan zijn je eigen woorden vaak ingegeven door die veronderstelling en bestaat het risico dat je focust op alles dat bij je partner ook maar enigszins op onredelijkheid kan duiden. Dat is nu eenmaal wat een subjectieve bril doet: je perceptie kleuren. 

Even belangrijk is dat je elkaar kent in de context van de relatie. Bij een scheiding verandert alles, ook de context. De kans is reëel dat daardoor ook jullie (re)acties helemaal anders zijn. "Ik herken hem/haar niet meer"...ook dat horen we zo vaak partners bij scheiding zeggen. 

Ook hierin is onze raad om tijdig neutrale ondersteuning en begeleiding te zoeken. Emoties zijn niet weg te cijferen, maar niet altijd de beste drijfveer van de onderlinge dynamiek. Iemand die jullie helpt door ruimte te creëren om sereen te spreken en gehoord te worden kan wonderen doen.

3. Informeer jullie neutraal en samen.

Het is heel normaal dat je antwoord zoekt op vele vragen bij scheiding. Als jullie allebei apart te rade gaan bij een advocaat ontstaat het risico dat jullie tegenstrijdige informatie krijgen. Daarbij vaak ook geen rekening houdend met andere aspecten dan de wet of het recht, die evenzeer belangrijk zijn.

Weet dat bij een scheiding geen "winnaars" of "verliezers" zijn, ook al zou je die indruk kunnen krijgen.

Ga gerust informatie inwinnen, en als het een optie is doe dat dan samen. Zodat jullie gelijktijdig dezelfde informatie krijgen. Kies daarbij voor een neutraal betrokken persoon. Wij vinden het als bemiddelaar alvast erg belangrijk om ook juridisch zo volledig mogelijk te informeren. Ook op vragen als "Wat met het huis bij scheiding?", "Hoe verdelen we geld en goederen?", "Hoe zit het met onderhoudsgeld voor de kinderen?", "Waar domiciliëren we de kinderen best na scheiding?", ....geven wij antwoord.

Daarnaast hebben we oog en oor voor jullie als mens, en voor wat jullie situatie uniek maakt.

4. Maak bewuste keuzes met wijsheid

Eens jullie geïnformeerd zijn, staan jullie voor de belangrijkste keuze: samen de scheiding regelen of niet.

Samen scheiden hoeft niet te betekenen dat jullie het over alles eens zijn. Zodra er actief engagement is om er uit te geraken, is bemiddeling een goede keuze. Naast die motivatie heb je vertrouwen nodig in de bemiddelaar omjullie stap per stap te begeleiden in gesprekken en jullie te informeren over alle mogelijkheden. Ook als er conflict of ruzie is weten we uit ervaring dat de meeste mensen er in slagen om in onderling overleg de scheiding te regelen. Dan leidt de bemiddeling tot een scheidingsovereenkomst op maat waarmee elk vrede kan nemen.

De andere weg is die van een procedure, waarvan je het begin kent maar het eindpunt niet. Met ook een erg hoog kostenplaatje tot gevolg. Weinig partners kiezen bewust voor een vechtscheiding, en toch leidt een procedure daar helaas vaak toe. Een scheiding is nu eenmaal geen louter juridisch gegeven, en een rechter kan onmogelijk in elke situatie op maat een regeling uitspreken waarmee ieder vrede kan nemen. 

5. Ouders scheiden niet

Ook voor je kind zal er veel veranderen door de scheiding, en ongetwijfeld maak je je daar zorgen om. Je wil je kind niet ongelukkig zien, en evenmin wil je in de toekomst je ouderrol herleid zien.

Weet dat je kind méér dan onder de scheiding zelf lijdt onder ruzie of spanning tussen ouders. Dat geeft jullie meteen de grootst mogelijke  motivatie om er alles aan te doen de scheiding samen en respectvol te regelen.

Jullie scheiding als partners betekent immers niet het einde van jullie ouderschap.

Door samen een ouderschapsplan uit te werken zal je ook in de toekomst volwaardig ouder blijven, omdat je naast de voorgeschreven wettelijke vereisten voor een ouderschapsovereenkomt ook andere aspecten kan afspreken. Zó dat je geen belangrijke momenten in het leven van je kind hoeft te missen en zó dat je kind niet lijdt onder de scheiding.

Kies je daarbij voor een bemiddelaar, dan zal deze je naast je rechten en plichten als ouders om de verblijfsregeling, de financiële afspraken,....ook nog ondersteunen op vele andere vlakken. Je krijgt expertise over de beleving van kinderen bij scheiding, welke reacties je van je kind mag verwachten in functie van de leeftijd, hoe jullie samen ouders kunnen blijven in de toekomst,....

Tot slot....

Tijd is een sleutelwoord in de eerste periode na de scheiding, die veruit de meest intense is. Tijd nemen en geven, om de beslissing te aanvaarden, om los te laten, om jullie te informeren,....en uiteindelijk om te kiezen voor een hoopvolle toekomst door, ondanks pijn en verdriet, samen te scheiding te regelen.

Het is onze missie om bij te dragen aan een wereld zonder vechtscheidingen. 

Download kosteloos één van onze ebooks


Een volledig overzicht van wat te regelen valt bij scheiding en hoe dat kan.

Hoe zorg je dat je kind niet lijdt onder de scheiding?

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Online scheiden, is dat iets voor ons?

Als jullie het in onderling overleg zelfstandig eens kunnen geraken over wat te regelen is bij scheiding, dan is online scheiden misschien wel een optie voor jullie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x