Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Bij scheiding wordt ook beslist welke ouder een kind fiscaal ten laste heeft. Veel ouders hebben daarover vragen. Het fiscale aspect is ook niet evident. Ik geef in deze blogpost wat duiding over de keuze tussen enerzijds het fiscaal co-ouderschap en anderzijds het systeem waarbij een kind fiscaal ten laste van één ouder staat en de andere ouder onderhoudsgeld fiscaal kan inbrengen.

Fiscaal ten laste hebben: wat betekent dat?


Dat betekent dat je geniet van een belastingvrije som. De precieze bedragen vind je hier.

Concreet wil dat dus zeggen dat een deel van je inkomsten niet wordt belast. Staat je kind integraal ten laste van jou, dan geniet je volledig van de belastingvrije som. In principe domicilieer je dan ook je kind bij jou.

Fiscaal co-ouderschap

Kies je voor fiscaal co-ouderschap, dan :

 • wordt de belastingvrije som voor kind(eren) ten laste verdeeld over jullie allebei als ouders. Er wordt dan een keuze gemaakt in domicilie, want de huisvesting hoort gelijk verdeeld te zijn.
 • mag je allebei je kosten voor kinderopvang in mindering brengen.
 • ontvangen jullie allebei de helft van een eventueel bijkomende toeslag op de belastingvrije som voor een kind jonger dan 3 jaar, mits je de uitgaven voor kinderoppas voor dit kind niet in mindering brengt.
 • heb je allebei recht op verhoging van de belastingvrije som voor alleenstaanden met kinderlast, als je tenminste allebei fiscaal als alleenstaand wordt beschouwd.

OPGELET: 

 * fiscaal co-ouderschap betekent toch ook weer niet dat jullie allebei je kind(eren) fiscaal ten laste hebben. Het fiscaal co-ouderschap wordt immers pas naar aanleiding van het aanslagbiljet toegepast, dus achteraf, door op dat moment het gemiste belastingvoordeel over te hevelen via een verdeling van de toeslagen.

* fiscaal co-ouderschap voorziet geen bijzondere regeling voor bedrijfsvoorheffing. Dat wil zeggen dat de ouder waar het kind gedomicilieerd is recht heeft op vermindering van de bedrijfsvoorheffing (wat dus resulteert in méér nettoloon). Dat wordt niet gecompenseerd via fiscaal co-ouderschap. De bedragen vind je hier.

Voorwaarden voor fiscaal co-ouderschap?

Voor fiscaal co-ouderschap moeten vier voorwaarden tegelijk vervuld zijn.

 1. je maakt als ouders geen deel van hetzelfde gezin uit.
 2. allebei voldoen aan de onderhoudsplicht voor gemeenschappelijke kinderen.
 3. er is gelijk verdeelde huisvesting op basis van een
 •  een rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk vermeld is dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is, uitgesproken uiterlijk op 1 jan van het aanslagjaar.
 • OF een onderlinge overeenkomst die geregistreerd wordt of goedgekeurd door een rechter uiterlijk op 1 jan van het aanslagjaar waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is en dat je als ouders bereid bent om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen.
 • er is geen fiscale aftrek van onderhoudsgeld voor deze kinderen, door geen van jullie beide 

Is fiscaal co-ouderschap altijd voordelig?

Neen.

Bij fiscaal co-ouderschap is het totale voordeel (voor beide ouders samen) zelfs heel regelmatig kleiner dan als één ouder de kinderen ten laste heeft en de andere ouder onderhoudsgeld betaalt en fiscaal aftrekt. Met andere woorden: als je het totale plaatje van fiscaal voordeel bekijkt is het voordeel vaak kleiner. Focus je enkel op het afzonderlijke voordeel (per ouder dus), dan kan het resultaat anders liggen.

De reden is net omdat in de hypothese waarin onderhoudsbijdragen betaald worden (het kan dan ook gaan om bijdragen die jullie betalen op een kindrekening), al snel een bedrag fiscaal kan worden ingebracht dat een groter voordeel oplevert dan de helft van de belastingvrije som die wordt bekomen via het fiscaal co-ouderschap. 

Die fiscale aftrek kan met andere woorden om een aanzienlijke som gaan, omdat niet enkel onderhoudsgeld dat aan de andere ouder of aan een kind rechtstreeks wordt betaald in aanmerking komt maar bijvoorbeeld ook bijdragen in gezamenlijke kosten die op een kindrekening worden gestort. Het hangt dus af van de afgesproken regeling, de hoogte van de onderhoudsbijdrage of bijdrage op de kindrekening, de leeftijd of het aantal kinderen.Zeker naarmate de kinderen ouder worden, of als jullie als ouders vrij veel kosten via een kindrekening voldoen.

Ook gebeurt de fiscale aftrek van onderhoudsbijdragen anders: het gaat niet om een belastingvrije som, maar wel om een aftrek van je belastbaar inkomen. Met andere woorden: de aftrek gebeurt vlak voordat de belasting geheven wordt, waardoor de kans reëel is dat je een schijf zakt in belastingtarief.

Het systeem van onderhoudsgeld 

Kiezen jullie niet voor fiscaal co-ouderschap (wat zoals gezegd overigens alleen kan bij gelijk verdeelde huisvesting), of is er een ongelijk verdeelde huisvesting waardoor fiscaal co-ouderschap niet kan, dan

 • heeft één van jullie je kind(eren) 100 % fiscaal ten laste en die ontvangt dan integraal alle belastingvoordelen.
 • kan de andere alle onderhoudsbijdragen (betaald aan de andere ouder voor het kind, aan het kind rechtstreeks of op een kindrekening) voor 80 % fiscaal inbrengen.

Fiscaal co-ouderschap of onderhoudsgeld aftrekken: welke keuze is fiscaal het meest gunstig?

Welke regeling is fiscaal het meest gunstig? Op die vraag bestaat geen pasklaar antwoord.

Het belastingvoordeel van onderhoudsgeld is wel dikwijls interessanter dan fiscaal co-ouderschap, zeker als je bereid bent je niet louter blind te staren op enkel jouw voor- of nadeel en wel het totale fiscale plaatje voor ogen wil nemen. 

Enkele vuistregels bij keuze tussen fiscaal co-ouderschap of aftrek onderhoudsgeld:

Ben je allebei alleenstaand (m.a.w. niet hertrouwd en niet wettelijk samenwonend) en is er één kind of er zijn twee kinderen: dan kán fiscaal co-ouderschap interessant zijn. Tenzij er een groot bedrag aan onderhoudsgeld wordt betaald, bijvoorbeeld op een kindrekening als bijdrage in gezamenlijke kosten. 

Vanaf drie kinderen wordt algemeen gesteld dat fiscaal co-ouderschap nadeliger is dan alle kinderen ten laste laten bij één van de alleenstaande ouders.


Wordt slechts één ouder belast als alleenstaande en is de ander gehuwd of wettelijk samenwonend, dan kan fiscaal co-ouderschap nadeliger zijn dan alle kinderen ten laste laten bij de alleenstaande ouder.


 Als beide ouders belast worden als gehuwd (gehuwd zijn of wettelijk samenwonend dus), dan kan fiscaal co-ouderschap neutraal zijn bij één kind, maar nadelig vanaf twee kinderen.

Een regeling op maat is altijd zinvol:

Het is in elk geval zo dat je bij het uitwerken van een regeling op maat kan werken.

Zo weet ik uit ervaring dat veel ouders werken met een kindrekening, waarmee ze vaak heel wat meer kosten voor de kinderen delen dan diegene die de wet voorschrijft als buitengewone kosten. Zo beslissen ze dan bijvoorbeeld om niet enkel zoals door de wet strikt omschreven hobby-, school- en medische kosten samen nog te delen, maar ook de kosten voor kleding en schoenen, zakgeld, boekentassen, duurzame aankopen, kapperskosten,...En eens kinderen ouder worden, of bijvoorbeeld verder gaan studeren, stijgen deze kosten hoe dan ook aan een ijl tempo.  Daardoor storten ze ieder maandelijks al snel een aanzienlijk bedrag op zo'n kindrekening. Als één van hen dat fiscaal kan inbrengen voor 80 % dan resulteert dat mogelijk vrij snel in een gunstiger resultaat dan de helft van de belastingvrije som waarop recht zou ontstaan via het fiscaal co-ouderschap.

Dan wordt het nog een kwestie van te bekijken, althans ingeval van gelijk verdeeld verblijf, bij welke ouder het meest zinvol is op vlak van andere voordelen om een kind te domiciliëren (bv op vlak van studietoelage, maximumfactuur, bedrijfsvoorheffing,...) om te beslissen wie het kind fiscaal ten laste heeft. 

Mocht je nog meer willen lezen, bekijk dan ook volgende blogposts:

Mocht je op zoek zijn naar informatie op maat of bemiddeling om samen te komen tot een regeling, afgestemd op jullie situatie en jouw kind; dan ontmoet ik je graag. Neem gerust contact met me op!

Groetjes,

Maaikefiscale aftrekbaarheid onderhoudsgeld

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x