Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen.

In veel situaties blijft een kind ten laste blijft van één ouder. Vaak omdat dat voordeliger is. Die ouder geniet dan van de belastingvermindering door toekenning van belastingvrije sommen.

Daar staat tegenover dat de andere ouder dan onderhoudsbijdragen voor het kind voor 80 % fiscaal kan inbrengen. Met andere woorden wordt 80 % van de betaalde onderhoudsbijdragen wordt afgetrokken van uw belastbaar inkomen in de hoogste schrijf.

Wanneer kan je onderhoudsgeld fiscaal inbrengen?

Om aan de fiscale aftrek te voldoen hoort aan alle volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  • Het hoort te gaan om een wettelijke onderhoudsverplichting. Daarom is het dus steeds best om een onderlinge overeenkomst te laten goedkeuren door de Familierechtbank.
  • Je betaalt voor een kind dat geen deel uitmaakt van je gezin, en is dus niet ingeschreven op jouw adres.
  • Je betaalt regelmatig de onderhoudsgelden. Bijvoorbeeld maandelijks, halfjaarlijks,…

Wat dus niet kan is op voorhand betalen om het fiscaal in één keer te kunnen inbrengen, of onregelmatig betalen door achterstallen te laten ontstaan die je achteraf bijstort. De fiscus staat weigerachtig tegenover de fiscale aftrek van onregelmatig betaalde onderhoudsgelden.

Worden onderhoudsbijdragen achteraf verhoogd of verlaagd, bijvoorbeeld door een wijziging in de verblijfsregeling of het ouder worden van je kind waardoor de kosten toenemen, dan is het best ook de overeenkomst daaromtrent te laten goedkeuren door de familierechtbank.

  • De betaling wordt verantwoord door bewijzen.

Daarom betaal je best via een bankrekening, zodat je zowel de bijdrage als de overdracht kan aantonen.

Hoe zit het met verblijfsoverstijgende en buitengewone kosten? Zijn deze ook aftrekbaar?

Ja, voor zover ook deze betalingen worden uitgevoerd als gevolg van een door de rechtbank goedgekeurde overeenkomst of een vonnis.

Meestal gaat het dan om medische kosten, schoolkosten, hobbykosten en bijdragen in de kosten van het rijbewijs, zoals intussen wettelijk opgesomd in een koninklijk besluit van april 2019.

Daarnaast voorzien veel ouders in een ruimere opsomming van verblijfsoverstijgende kosten. Bijvoorbeeld ook schoenen en jassen, kapperskosten, zakgeld,….

Met andere woorden: het hoort te gaan om kosten die effectief voor je kind dienen.

Wat met bijdragen op de kindrekening?

Ook bijdragen op de kindrekening mogen fiscaal ingebracht worden, omdat een kindrekening gebruikt wordt voor kosten van je kind. Hoewel sommige controleurs daar blijkbaar anders over denken, omdat de kindrekening op naam van jou en de andere ouder staat. Maar omdat de kindrekening een wettelijke basis heeft sinds de wet van 19 maart 2010, die enkel kan dienen om de kosten voor de kinderen mee te voldoen, is dat standpunt niet te volgen. Kortom, bijdragen op de kindrekening zijn ook fiscaal aftrekbaar. Mits er uiteraard geen misbruik gemaakt wordt van de kindrekening, en deze gebruikt wordt voor het doel waarvoor de rekening in realiteit hoort te dienen..

Samengevat: als je zorg draagt dat jullie de regeling laten goedkeuren door de Familierechter en ook steeds betalingsbewijzen bewaart, dan mag er geen bezwaar zijn tegen de aftrek van bijdragen op de kindrekening.

Aandachtspunten

  • Tegenover aftrek hoort inbreng te staan.

Onderhoudsgeld dat wordt afgetrokken door de één, hoort door een ander aangegeven te worden. Gaat het om onderhoudsgeld voor je kind, dan worden de onderhoudsbijdragen aangegeven als een inkomen van je kind.

Belangrijk is om te bewaken dat niet zoveel onderhoudsgeld wordt ingebracht dat je kind belast wordt omdat het te veel verdient. Zeker als je kind ook een vakantiejob heeft of weekendwerk doet bijvoorbeeld, is het goed dat in het oog te houden.

  • Geen dubbel voordeel

Je kan onderhoudsgeld enkel fiscaal inbrengen als de kinderen níet ten laste van jou staan.

Ook ingeval van fiscaal co-ouderschap, waarbij jullie het fiscale voordeel voor kinderen ten laste delen, kan dat dus niet.

Jullie ouderschapsregeling

Financiële afspraken zijn een belangrijk onderdeel zijn van een ouderschapsplan. Het fiscale speelt daarin een rol, maar eigenlijk ook en vooral de afspraken op zich. Het is een onderdeel waaraan ik best veel belang hecht tijdens bemiddelingen, mede omdat ik in de praktijk merk dat er (zeker naarmate de kosten van kinderen stijgen omdat ze ouder worden, gaan studeren,....) wel eens spanning opduikt tussen ouders. Over de wijze van overleg, kosten die wel of niet via de kindrekening te betalen zijn, welke kosten verblijfsgebonden zijn,...

Het is ook niet zo makkelijk daarin zwart-witte richtlijnen of regeltjes te schetsen. Omdat iedere situatie anders is, en bemiddeling net tot doel heeft op maat regelingen uit te werken. Ik geef jullie dus graag de tip voldoende aandacht te schenken aan jullie financiële afspraken als ouders.

Heb je daar hulp bij nodig of wil je samen met mij als bemiddelaar tot een regeling komen? Ik sta met plezier tot jullie dienst.

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x