Birdnesting

Birdnesting bij scheiding

Jaren geleden ontdekte ik naar aanleiding van het schrijven van "Living Together Apart" een nieuwe vorm van ouderschap na scheiding : birdnesting. Op dat moment nog relatief onbekend, maar vandaag al heel wat meer verspreid. Ook in mijn praktijk help ik regelmatig ouders bij het uitwerken van een regeling waarbij de kinderen in de woning verblijven, en zij heen-en-weer verhuizen. Birdnesten dus.

Sommige ouders willen deze regeling over een langere termijn uitvoeren. Andere ouders doen aan birdnesting in de eerste periode nadat ze beslisten uit elkaar te gaan. Om rust te creëren door alvast apart te gaan wonen, maar tegelijk aan de kinderen zekerheid te bieden zolang ze zelf nog niet helemaal weten hoe de toekomst er zal uitzien. 

Aan birdnesting zijn voor- & nadelen verbonden, en die zet ik kort op een rijtje.

Voordelen van birdnesting

 • de kinderen hoeven niet heen-en-weer te verhuizen en blijven in hun vertrouwde omgeving
 • jullie huis blijft de gezinswoning, waar je ook zelf dus (nog) geen afscheid van hoeft te nemen
 • jullie blijven als ouders makkelijker verbonden omdat communicatie een sleutelfactor is bij birdnesting
 • bij tijdelijke birdnesting geef je je kind de kans om aan de scheiding te wennen zonder meteen in twee huizen te moeten wonen én geef je jezelf tijd om beslissingen op lange termijn te nemen waar je ook écht achter staan
 • je beperkt een heel aantal veranderingen en onzekerheden voor je kind
 • er is slechts één huishouding te voeren voor de kinderen, waardoor bijvoorbeeld ook geen dubbele aankopen te doen zijn voor de kinderen

Valkuilen bij birdnesting

 • heen-en-weer verhuizen als ouder kan zwaar wegen op verschillende vlakken. De kans bestaat dat je je nergens echt thuisvoelt.
 • er is een oplossing op vlak van huisvesting nodig voor de tijdstippen dat je zelf niet in de woning verblijft 
 • er zijn hele goede afspraken nodig over allerlei aspecten: financieel, praktisch,....
 • birdnesting werkt moeilijk zonder communicatie, dus conflict en spanning aanpakken is belangrijk. Jullie levens blijven immers raakpunten hebben, en ergernissen uit het verleden blijven mogelijk ook in de toekomst bestaan. Niets echter dat je niet kan oplossen samen. 
 • er kan een kantelpunt zijn zodra nieuwe partners in het leven komen


Eerste voorwaarde: de mindset om samen ouders te blijven

Als bemiddelaar ben ik een groot voorstander van creatieve oplossingen en regelingen tussen ouders bij scheiding, en wil ik een gids zijn in de zoektocht naar afspraken op maat. In het belang van kinderen én ouders, en afgestemd op de concrete situatie.

Het begint altijd met één centraal uitgangspunt: ondanks de partnerscheiding zoeken naar manieren om samen ouders te blijven, zó dat je kind niet lijdt onder de scheiding. 

"Samen ouders blijven", dat roept wel eens weerstand op, omdat het haaks staat op de afstand die mogelijk tussen jullie is gegroeid. 

Het hoeft echter helemaal niet te betekenen dat jullie voortdurend in nauw contact staan. Het is eerder een mindset, gesteund op de overtuiging dat je kind ook na scheiding twee ouders nodig heeft. De bereidheid dus om als ouders inspanningen te leveren om de negatieve gevolgen van jullie partnerscheiding zoveel mogelijk te beperken.

Welke vorm jullie ouderschap na scheiding dan ook krijgt, je legt heel stevige fundamenten voor een gelukkige toekomst van je kind.

Waar aan denken als je birdnesting overweegt?

Zoals je al kon lezen overwegen de meeste ouders birdnesting als overgangsregeling. Het is dan een manier om als partners uit elkaar te gaan wonen en afstand te nemen, zonder al meteen alles te regelen dat te regelen valt. Het geeft je tijd: om te verwerken, om te wennen aan de nieuwe situatie, om rustig na te denken over alle mogelijkheden, om informatie in te winnen, om samen stap per stap tot afspraken te komen, om financieel meer stabiliteit te creëren,...

In de periode van birdnesten blijft jullie gezinswoning de vaste uitvalsbasis, en wisselen jullie elkaar beurtelings af. Om de hoeveel dagen, of hoe dat precies verloopt, dat is een eerste afspraak om te maken. Dat is belangrijk om te zorgen dat er geen onduidelijkheid of conflict komt.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog een heel aantal andere afspraken te maken:

 • Waar gaan jullie wonen op de andere momenten? Huren jullie samen een tweede verblijfplaats? Gaan jullie bij familie of vrienden logeren?
 • Financiële afspraken: wie betaalt welke kosten? Dan denk ik aan leningen, nutsvoorzieningen,..., maar evenzeer aan de kosten van de kinderen en kosten van goederen of producten die jullie wellicht samen gebruiken. 
 • Praktische afspraken, en dat kan best ver gaan: over wie het huis onderhoudt, wie wanneer winkelt, wie de was doet,....
 • Bijkomende afspraken: wat als er bijvoorbeeld nieuwe partners komen? Hoe communiceren jullie? Is ieder op elk moment nog welkom in het huis?...

Hoe meer besproken werd vooraf, hoe groter de slaagkansen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik daarover kan vertellen. 

Birdnesting, een optie voor jullie?

Eigenlijk kunnen jullie dat alleen zélf beslissen.

Wat ik wél kan zeggen is dat het helpt om vanaf het begin samen naar oplossingen te zoeken via bemiddeling. Zodat jullie ondersteund worden in het afronden en loslaten van de partnerrelatie, zonder daarmee ook jullie relatie als ouders onder druk te zetten. 

Beslissen jullie om het te proberen, en werkt het dan toch niet voor jullie; dan kunnen jullie op dezelfde basis verder praten en de afspraken aanpassen. Zien jullie birdnesting toch niet zitten, dan hoeft dat niets te veranderen aan jullie wens om te zoeken naar een regeling die wél kan werken voor jullie en goed is voor je kind.

Ik help je in elk geval graag verder, dus neem gerust contact. Wil je meer lezen over birdnesting of andere vormen van ouderschap na scheiding? 


Je mag me op elk moment contacteren via mail, of een afspraak maken. Samen of apart met je partner. Ik ontmoet je graag bij mij in Hasselt of online via Zoom.

Birdnesting

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x