Verhuizen na scheiding

Verhuizen na scheiding...wat nu?

In de ideale situatie woon je als ouders dicht bij elkaar na de scheiding. Dat maakt het heen-en-weer verhuizen voor je kind minder ingrijpend: de verplaatsing naar school, naar vriendjes & hobby’s, als spulletjes vergeten worden,…kost weinig tijd en moeite.

Maar het leven laat zich niet voorspellen, en zo gebeurt het regelmatig dat ik als bemiddelaar ouders ontmoet van wie één verhuist. Naar een plek die impact heeft op de uitvoerbaarheid van de regeling voor hun kind.

Die gesprekken verlopen soms best spannend. Niet vreemd natuurlijk, want het leven van ouders én kind verandert ingrijpend door de verhuis. De verblijfsregeling moet vaak helemaal herbekeken worden. Sommige regelingen zijn door de afstand mogelijk niet langer een optie.

Feit is…dat een oplossing gezocht moet worden. Die hangt af van veel factoren natuurlijk.

Tips bij verhuis na scheiding

  • Ga tijdig in overleg.

Wacht niet tot vlak voor de verhuis om de andere ouder in te lichten.  

Voor je kind is zekerheid belangrijk, en je wil niet dat er conflict ontstaat waardoor je kind in een strijd belandt.

  • Samen beslissen

Ik weet uit ervaring dat rechters het (terecht) heel lastig vinden om knopen door te hakken als één ouder verhuist. Het doorslaggevend argument dat zij gebruiken? Het belang van het kind.

Dat zegt natuurlijk alles & niets, waardoor de afloop van zo’n procedure heel onvoorspelbaar is.

Het resultaat van een procedure is alleszins dat één ouder gelijk krijgt en de andere ongelijk. Dat geeft risico op een blijvende strijd.

Net dat waaronder een kind lijdt als ouders uit elkaar gaan: conflict!

Door te kiezen voor bemiddeling wil je dat vermijden. Omdat je als ouders samen naar oplossingen zoekt. Zoals het eigenlijk ook hoort. Op maat en creatief.

Het verandert vaak de situatie niet, maar de impact wel. Het is immers de bedoeling dat jullie bondgenoten blijven in het ouderschap en geen tegenstanders worden.  Ook écht met elkaar te praten dus: luisteren om te begrijpen en spreken om gehoord te worden. Dat is belangrijk.

Want er is ook nog een toekomst, waarin het belangrijk is dat je kind en dus ook jullie zonder strijd of conflict verder kunnen leven.

  • Ouderlijke verantwoordelijkheid versus persoonlijke vrijheid

Bij scheiden eindigt de twee-eenheid als partners en zo herwin je bij wijze van spreken een stuk  persoonlijke vrijheid. Als ouders delen jullie echter ook na de scheiding nog de verantwoordelijkheid voor je kind, en die beperkt je vrijheid natuurlijk wel voor een stuk. Op de één of andere manier zal je onrechtstreeks altijd rekening te houden hebben met elkaar.

Vind je dat lastig? Bedenk dan dat je het niet voor elkaar doet, maar voor je kind.

Je kind heeft recht op een liefdevolle en betrokken relatie met twee ouders, en het is belangrijk dat je daar actief aan bijdraagt.

Vanuit jouw perspectief als ouder bekeken: jullie hebben allebei het recht op inspraak in belangrijke beslissingen. Dat is ook wat de wet bedoelt met het gezamenlijk ouderlijk gezag.

  • Conflict is niet hetzelfde als strijd

Ik zeg je eerlijk…verhuissituaties tussen ouders zijn ook voor mij als bemiddelaar vaak intens.

Ik merk dat de inzet heel groot is. Het lijkt soms al snel een alles-of-niets-verhaal. Zeker als door de verhuis een gelijk verdeeld verblijf niet langer een mogelijkheid zal zijn. Heel snel kan dan een strijd ontstaan om het kind. Om winst en verlies dus.

Onthoud dan dit: als het gaat om gelijk, als het gaat om winnen, dan is er ook altijd een verliezer. Hoewel je zou kunnen denken dat het één van jullie is die verliest, zal het uiteindelijke verlies geleden worden door je kind.

Wat je wil doen is zoeken naar de best mogelijke oplossing voor je kind in de gegeven omstandigheid, wetende dat je kind maximaal liefde, betrokkenheid en contact met twee ouders nodig heeft.

Dat vraagt om een bijzondere inspanning van jou als ouder, daar ben ik me ten volle van bewust. Je volledig verplaatsen in het perspectief van je kind, kijken door de bril van je kind, voelen met het hart van je kind en beslissen in het belang van je kind. Zelfs als je daardoor je eigen belang mogelijk niet helemaal dient.

  • Verplaats je in elkaar

Ik hoor natuurlijk de beleving van veel ouders, en telkens vanuit beide perspectieven. Dat leert mij dat het zinloos is om over “de waarheid” over over “gelijk” te spreken.

De verhuizende ouder heeft daar vaak goede redenen voor, en gaat zelden over één nacht ijs bij het nemen van de beslissing.

De achterblijvende ouder voelt zich voor blok gezet door mee de zware gevolgen van de eenzijdige beslissing van de ander te moeten ondergaan.

Het is belangrijk om elkaar daarin te horen. Écht te horen. Het is vaak zinloos om elkaar te overtuigen het anders te zien, van elkaars gelijk dus. Je legt beter beide visies naast elkaar om ze wederzijds van elkaar te accepteren. Want vanuit aanvaarding is het makkelijker om oplossingen te vinden.

We hebben immers allemaal recht op onze eigen beleving.

Het is een misvatting dat je verplaatsen in de ander ook wil zeggen dat je afstand doet van je eigen standpunt. Stap dus over het behalen van je gelijk heen met andere woorden. Focus op geluk.

Want hoe dan ook zullen er oplossingen nodig zijn, en als je deel blijft van de problemen kan je niet meewerken aan oplosseingen.

  • Focus op je kind.

Vergeet dat inderdaad niet: het is vooral voor je kind dat de impact groot zal zijn.

Was je kind tot nog toe even veel bij allebei en zal dat nu niet meer mogelijk zijn, dan zal dat een grote aanpassing zijn. Zal je kind van school moeten veranderen of een gedeelte van de tijd niet meer dichtbij vriendjes en vriendinnetjes wonen, dan is dat een grote verandering.

Vergeet in het hele proces en de spanning die dat mogelijk tussen jullie teweegbrengt vooral niet aandacht te hebben voor wat dat voor je kind betekent. Je doet je kind geen plezier door uit te vergroten dat jullie het elkaar kwalijk nemen. Je doet je kind plezier door er voor je kind te zijn en het maximaal te ondersteunen, door als ouders samen te werken in zoeken hoe jullie de aanpassingen zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen.

Door zorg te dragen voor een goede ouderrelatie en constructieve communicatie kunnen jullie ook afstemmen en mekaar op de hoogte houden over hoe het met je kind gaat.

  • Denk in (creatieve) oplossingen

De kans is reëel dat de verblijfsregeling zoals jullie ze kennen niet meer tot de mogelijkheden behoort. Misschien wordt de afstand tussen jullie woonplaatsen te groot om bijvoorbeeld ieder tijdens de week de verplaatsing van en naar school te doen. Soms wil dat dus voor één ouder zeggen dat hij of zij in het schoolse leven bijvoorbeeld nog maar een beperkte rol zal spelen, en dat kan zwaar wegen. En zo zijn er nog tal van andere gevolgen.

Zelf geloof ik dat het belangrijk is om eerder te denken in oplossingen dan in problemen. Ik kan onmogelijk alle elementen opsommen die tot oplossingen kunnen bijdragen, omdat ze eigenlijk afhangen van jullie leven.

Met cliënten bekijk ik in essentie de organisatie van hun leven: hun werkschema, hoe ze hun vakanties plannen, wat voor hun en hun kind belangrijk is,….om vervolgens te kijken hoe we creatief een zo goed mogelijke balans kunnen vinden. Zo wordt vaak een regeling gevonden waarin onevenwichten weggewerkt kunnen worden. Door creatieve regeling over schoolvrije dagen of vakanties bijvoorbeeld, flexibele afspraken over weekends,…

Conclusie:

Verhuissituaties na scheiding als je kinderen hebt zijn niet evident. Er zijn geen pasklare antwoorden, omdat elke situatie ook anders is. De grootste valkuil is wellicht om te midden van de spanningen te vergeten waar het in de allereerste plaats echt om gaat: het belang van je kind.

Ik geloof dat je er altijd goed aan doet samen in overleg te gaan en te blijven gaan. Zelfs als dat moeilijk is.

Voor de aanpassing van je regeling of als communiceren moeilijk is hoop ik natuurlijk dat je beroep doet op een bemiddelaar.

Zodat jullie tot oplossingen komen en een regeling op maat kunnen uitwerken, en daarin ondersteund worden en begeleid door iemand met ervaring en kennis van zaken. Een extra paar neutrale ogen en oren die mee luisteren en kijken naar jullie situatie zal zeker helpen om tot oplossingen te komen.

Dus mocht je vragen hebben of hulp zoeken? Neem gerust contact!

Verhuizen na scheiding

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x