Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Stel jij jezelf ooit in vraag bij ruzies? Over hoe jij omgaat met conflict?

De kans bestaat dat je er, net als ik in mijn persoonlijk leven, niet van houdt. Nochtans is er geen betere gelegenheid om jezelf écht goed te leren kennen dan in situaties die je triggeren.

En zelfkennis, dat is…ja, echt…het begin van alle wijsheid. Ook in conflictsituaties. Net zoals echte verandering altijd begint bij jezelf.

Vandaag wil ik je met conflictwijsheid inspireren tot goed ruziemaken en ruzies goedmaken. (Gebaseerd op de conflictstijlen van Kenneth W. Thomas en Ralph H. Kilmann, maar met een persoonlijke twist.)

Conflict en ruzie: een probleem of een kans?

Het zal je misschien niet verwonderen dat ik professioneel, als bemiddelaar, geïntrigeerd ben door conflicten. Wat ze doen met mensen. Hoe we reageren en interageren bij ruzies. 

Ik wil je vooraf uitnodigen om conflict in de eerste plaats te zien als een kans. Even je weerstand bij het idee van ruziemaken los te laten. Ruzie te beschouwen als de perfecte gelegenheid om jezelf en wat je drijft heel nauw onder de loep te nemen ook. Als een kans om te groeien, persoonlijk en in je relaties. Op voorwaarde natuurlijk dat je bij wijze van spreken goed ruzie leert maken. En daar wil ik je vandaag bij helpen.

Ik hoop je te laten ontdekken welke stijl jij je eigen maakte in conflicten, wanneer die stijl helpend kan zijn en wat de gevolgen zijn voor de relatie met de "andere kant". En tot slot wil ik je in 3 stappen op weg helpen naar "goede" ruzies & ruzies goedmaken.

Spiegeltje, spiegeltje,…..

Ieder van ons heeft een dominante conflictstijl: de één ontwijkt ruzies, de ander legt het hart op de tong en neemt geen blad voor de mond, sommigen onder ons klappen dicht ,...

Ken jij je dominante conflictstijll? Als je een aantal reële situaties in gedachten waarin je betrokken was in conflict, wat leer je dan over jezelf?

Thomas en Kilmann onderscheiden 5 conflictstijlen bekeken vanuit 2 vragen: primeert eigenbelang en/of primeert de onderlinge relatie. Ze delen ons op basis daarvan in als mensen in : haaien, schildpadden, uilen, teddyberen en kwallen. 

Benieuwd in welk beestje jij jezelf herkent, ook al geef ik wel mijn eigen twist wel aan wat Thomas en Kilmann hebben omschreven.

Een haai

Ik zet er mijn tanden in, zeg wat ik te zeggen heb zonder fluwelen handschoenen.

Hoe herken je een haai?
 • valt aan onder druk
 • deinst niet terug voor scheldwoorden of dreigementen ("Als jij...dan...")
 • spreekt vaak impulsief, zonder filter 
 • overtuigt met rationele argumenten
 • spreken lukt vlotter dan luisteren
Wanneer kan dit een goede keuze zijn?
 • In dringende situaties of in noodgevallen. 
 • Als je helemaal overtuigd bent van je gelijk of wil "winnen".
 • Als de relatie met de ander eigenlijk niet zo waardevol voor je is.
 • Als je belang dienen, je doel bereiken echt belangrijk is.
Gevolgen voor de relatie 

Een conflict met een haai kenmerkt zich veelal door strijd (twee haaien kunnen stevig in de clinch gaan) of een ongelijke machtsverhouding  (een schildpad of een teddybeer staan nergens tegenover een haai).

“Samen”, “harmonie” en “vooruit” zijn niet de kenmerken van een haaienconflict. Wil je een blijvende constructieve relatie behouden met de ander, dan is het mogelijk niet de beste keuze. Deze houding kies je vooral als je echt een oplossing, ongeacht wat het gevolg is voor de relatie.

Een schildpad

Ik kruip in mijn schild, want ik wil hier nu niet dieper op ingaan of in betrokken worden.

Hoe herken je een schildpad?
 • kruipt in zijn schild en trekt zich terug, schermt zich af van betrokkenheid.
 • kiest voor een afstandelijke of vermijdende houding 
 • “laat mij nu maar gerust” of “val me er niet mee lastig”.
 • kiest vaak voor stilte in plaats van spreken
 • gaat de confrontatie niet aan
Wanneer kan dit een goede keuze zijn?
 • Als er voor jou weinig op het spel staat omdat je de situatie als onbelangrijk ervaart.
 • Je verschuilen achter je schild kan ook helpen tijd te winnen of emoties te herleiden tot een minimum om objectief te blijven.
 • Als jij in de situatie uiteindelijk toch geen macht hebt, en er daarom ook gewoon geen energie aan wil besteden
 • Als je je niet wil laten meeslepen of actieve deelnemer worden in een probleem of conflict.
Wat zijn de gevolgen voor de onderlinge relatie?

In relatie tot anderen roept het gedrag van een schildpad bij anderen vaak overheersing op. De kans dat een ander dus initiatief neemt, knopen doorhakt, verantwoordelijkheid neemt is groot. In relatie tot een schildpad zal een ander dus wellicht de leiding nemen. 

De schildpad zelf voelt zich misschien wel veilig door in zijn schild, maar misschien niet altijd echt gehoord, erkend of begrepen? Sta er dan misschien wel even bij stil dat je door in je schild te kruipen zelf kiest voor die houding.

De uil

Ik kijk door de bril van ons, van mij en van jou & kies voor een vogelperspectief.

Hoe herken je een uil?
 • gebruikt woorden die bijdragen aan harmonie
 • brengt alle belangen in kaart: die van zichzelf, die van de ander en die van "ons" (de relatie)
 • maakt zich los van de feiten en standpunten (ook die van zichzelf) en overstijgt de concrete aanleiding van de ruzie
 • denkt niet in plaats van de ander, maar maakt ruimte vrij voor ieder om vrijuit te spreken en gehoord te worden
 • communiceert met de intentie te verbinden, samenwerking te vinden
 • houdt niet vast aan eenzijdige oplossingen, maar zoekt creatief naar mogelijkheden
Wanneer kan dit een goede keuze zijn? 
 • Als je een win-win-situatie wil bereiken, waarin ook jullie relatie intact kan blijven.
 • Als geluk belangrijker is dan gelijk.
 • Als je je eigen visie kan loslaten en ook naar de ander kan luisteren met de intentie om te begrijpen (ipv reageren).
 • Als je zelf inspanning wil leveren om tot oplossingen te komen.
Wat zijn de gevolgen voor de onderlinge relatie? 

Een houding waarin “samen” centraal staat wekt ook vaak samenwerking bij de ander op. Je nodigt door deze houding ook anderen uit om zich in jou te verplaatsen door zelf erkenning te geven. In de meeste situaties zal wat je zelf deelt zich immers vermenigvuldigen.

Je legt de fundamenten voor een relatie gebaseerd op “samen”, op gelijkwaardigheid en zonder aanslepende conflicten of strijd; ook al vraagt het inspanning om ook eigen standpunten of oplossingen los te laten. Áls je dat kan doen met respect voor jezelf en voor de ander, want dat is natuurlijk wel belangrijk.

De teddybeer

Ik wil vooral lief & zacht zijn én gevonden worden.

Hoe herken je een teddybeer? 
 • draagt in de eerste plaats zorg voor de relatie of het belang van de ander, eerder dan voor zichzelf
 • kiest niet voor confrontatie
 • geeft snel toe en is tot veel bereid om vrede te bereiken
 • zegt niet wat misschien ook wel gezegd mag worden om een ander te behagen
 • is zacht in communicatie en drukt de eigen wil niet door
Wanneer kan dit een goede keuze zijn? 
 • Als de relatie liefde- en vredevol houden voor jou het allerbelangrijkste is.
 • Als je de keuze om offers te brengen heel bewust maakt, en achteraf niet met een wrang gevoel blijft zitten of spijt krijgt. 
 • Als je in de relatie voelt dat je ook veel liefde, erkenning, respect en zorg voor jullie band terugkrijgt.
 • Als jouw "ja" tegen de relatie en de ander, geen "nee" is tegen jezelf. 
Wat zijn de gevolgen voor de onderlinge relatie? 

Je bent ongetwijfeld een fijne (gespreks)partner voor de ander, en wordt aardig gevonden.

De kans bestaat dat je dominant of leidend gedrag oproept bij de ander, waardoor je eigen belang ondergeschikt kan worden. Niets mis met graag gezien willen worden en lief zijn, tenzij jijzelf daardoor geen ruimte, erkenning of respect krijgt. 

De kwal....

Er is altijd een compromis mogelijk!

Persoonlijke noot:: ik merk dat de term “kwal” bij mij wel weerstand oproept. Ik denk dan aan een “gladde”, weinig vertrouwen opwekkende houding. Toch neem ik de term over zoals Thomas & Kilmann hem gebruiken. Omdat ik weet dat dit woord eigenlijk niet de negatieve connotatie heeft die ik er aan geef.

Hoe herken je een kwal?
 • een goede oplossing is altijd geven en nemen
 • zoekt naar oplossingen waarin ieder een beetje toegeeft en een beetje gelijk krijgt, wint en verliest dus
 • maakt een cocktail van alle betrokken belangen
 • gebruikt allerlei strategieën in communicatie: overtuigen, relativeren, erkennen, negeren,….
Wanneer kan dit een goede keuze zijn?
 • Als “goed” goed genoeg is als het over een oplossing gaat.
 • Als het niet over echt essentiële topics zijn. 
 • Als een minstens tijdelijke oplossing belangrijk is. 
Wat zijn de gevolgen voor de onderlinge relatie? 

Compromissen bevatten een beetje van alles wat voor een stuk geef je je eigen belang prijs ten koste van het belang van de ander, voor een stuk wordt tegemoet gekomen aan jouw belang waardoor je weet dat de ander daardoor een toegeving deed.

Compromissen kunnen een goede basis zijn voor vertrouwen, en kunnen zeker leiden tot gelijkwaardige evenwichtige relaties. Tegelijk ligt er ook een valkuil in compromissen, omdat de kans bestaat dat waar het écht om gaat, wat voor jou echt belangrijk of essentieel is,…niet aan bod is gekomen bij het uitwerken van een oplossing. Op lange termijn zal de “nee” in je “ja” dan mogelijk steeds luider gaan klinken.

Goed ruziemaken en ruzie goedmaken, hoe doe ik dat dan?

Uiteraard geloof ik als bemiddelaar dat in elke conflictsituatie “en-en”-oplossingen bestaan, hoewel elke stijl hierboven omschreven op bepaalde momenten wel "de juiste" zou kunnen zijn. Waar het om gaat is dat je bewust kiest voor je stijl, omdat die keuze mee de afloop van het conflict zal bepalen. Dat je je vooraf de vraag stelt of je bereid bent de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van je keuze voor jullie onderlinge relatie op te nemen met andere woorden.

Ik zei je ook al dat ik conflict als een uitstekende kans zie om jezelf te leren kennen. Jezelf oefenen in ruziemaken, door bewust een houding te kiezen die bijdraagt aan oplossingen, is in de eerste plaats een cadeau voor jezelf.

Eerlijkheidshalve zeg ik je daarbij dat deze drie stappen vooral geschreven zijn op maat van conflicten waarin je liefst wél zorg draagt voor jullie onderlinge relatie ;-). 

3 stappen in een “goede” ruzie op weg naar

 • Stap één -> het probleem in de ík-vorm: "Waar gaat dit voor mij nu eigenlijk écht over?"

Als je conflict zou definiëren als een uiting van tegengestelde belangen, welke belangen kan jij dan onderscheiden in de situatie waarin je betrokken bent. Dan bedoel ik zowel deze van jezelf als die van de ander(en).

Opgelet: je belang is niet hetzelfde als de feiten, je gevoel of je gelijk.

Je belangen ontdek je door deze vraag: "Wat heb ik nodig in deze situatie? Welke behoeften heb ik? "

Ik geef je een voorbeeld:.

Stel je voor dat ik zou merken dat de ontbijttafel niet is opgeruimd en de afwas dus ook niet gedaan, hoewel de afspraak is dat mijn dochter of mijn partner dat zou doen..

 • feit: het klusje is niet gedaan 
 • gevoel: boosheid of teleurstelling 
 • mijn behoefte, waar het écht om gaat: hulp, rust, respect, medewerking, vertrouwen dat afspraken nageleefd worden,….


 • Stap twee -> begin met het gewenste einde voor ogen en kies de stijl die daarbij past

Je las hierboven dat elke conflictstijl ook jullie onderlinge relatie bepaalt. Zorg dus dat je bewust kiest voor de stijl die past het doel dat je voor ogen hebt.

Ga ik als een haai mijn dochter vertellen dat "als zij" nog een keer haar taken niet uitvoert, "zij dan" gestraft wordt dan is de kans dat zij (zoals ik haar ken) als een teddybeer zal doen wat ik vraag. Want zo ken ik haar. Wil ik dat? Nee, want ik zou willen dat zij echt begrijpt waarom dat voor mij zo belangrijk is en eigenlijk wil ik ook van haar horen hoe het komt dat ze er niet toe kwam. De kans bestaat bijvoorbeeld dat ze zich gewoon verslapen heeft vanochtend, of dat ze een taak over het hoofd zag die ze toch nog vlug in orde wilde brengen vooraleer ze naar school ging. Ik zou daar eerlijk waar begrip voor kunnen opbrengen, maar haar aanvallen als een haai zou haar wellicht niet uitnodigen daar open en eerlijk over te zijn.

Zou ik datzelfde doen ten aanzien van mijn partner, dan durf ik voorspellen dat hij het conflict zou ontwijken en gewoon alsnog de tafel zou afruimen. Ik weet vrij zeker dat ik daar misschien zelfs nog bozer van zou worden, omdat ik wil dat het hem interesseert waarom ik zo boos ben. Kortom, ik zoek naar erkenning. 

Als je volgende keer met een conflictsituatie geconfronteerd wordt, stel je dan eerst even voor wat je hoopt dat het resultaat zou zijn. Zou je een oplossing willen bereiken die ook zorg draagt voor jullie relatie, stem je houding daar dan op af.

 • Stap drie -> luister om te begrijpen, niet om te reageren 

Ruzie maak je natuurlijk nooit alleen. Gewoon bepalen wat je zelf belangrijk vindt of wat je voor ogen hebt alleen zorgt nog niet dat ook de ander samen met jou op weg wil gaan naar een echte oplossing.

Echte verbinding ontstaat als er wederzijdse erkenning is, als je spreekt om ook echt gehoord te worden en woorden gebruikt die daarvoor werken. Maar óók als je zelf erkenning kan geven aan de ander, door ook echt te luisteren naar waar het voor hem/haar echt om gaat. Conflicteren...dat kan je leren.

Ik hoop stiekem dat je bij een volgende ruzie of een volgend conflict heel eventjes aan mij denkt. Of beter gezegd: aan mijn woorden ;-). Omdat ik dan weet dat ik je misschien een klein beetje heb kunnen inspireren om anders naar conflict te kijken, en er anders mee om te gaan.

Heb ik je wel kunnen inspireren, maar wil je verder groeien in conflicteren en bij uitbreiding eigenlijk vooral in communiceren? Laat mij je daarbij dan helpen.

Ik zie communicatie als magie, als een kunst die iedereen kan leren. Als dé sleutel tot verbinding, niet alleen met anderen maar in de eerste plaats met jezelf.

Dus kijk...wil je op elk moment de beste versie van jezelf zijn, steeds trouw aan jezelf en (h)echt verbonden met elk ander, keuzes maken die bijdragen aan jouw geluk, woorden vinden die werken,....laat ons dan maar een gesprek inplannen zodat je kan ontdekken of je vervolgens in een traject met mij op pad wil gaan om te groeien in communiceren, relateren en conflicteren. Ik heet je graag welkom bij mij in Hasselt, of voor een online gesprek via Zoom.


Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x