De mindset van een (scheidings)professional

Ik las recent op social media samengevat ongeveer als volgt: vrienden blijven na scheiding kan niet. Het is vragen om problemen, vroeg of laat….

Vooral dat de post uitging en onderschreven werd door professionelen, bezig met scheiding, raakt een gevoelige snaar in mij.

Dat deze uitspraak rechtstreeks gelinkt is aan mijn werkveld verklaart de trigger natuurlijk. Zo’n stelling past immers totaal niet bij toch wel een aanzienlijke groep cliënten die ik ontmoet. Té groot alleszins om te zwijgen, al was het maar omdat ik voel dat ik het hún verschuldigd ben.

Het gaat immers heel vaak om ouders die uit elkaar gaan en in dat proces maar één ding voor ogen hebben: het geluk en het belang van hun kinderen centraal stellen en daarin keuzes maken om negatieve gevolgen voor de kinderen zoveel mogelijk te vermijden.

Toch wil ik het ruimer benaderen, vanuit een overtuiging dat eenieder die in persoonlijke aangelegenheden met mensen werkt een heel groot voorrecht heeft.

Een citaat uit het verhaal over Grote Panda en Kleine Draak spreekt mij in deze aan:

Bij uitstek professionals, waar mensen op moeilijke momenten en net dan ook vatbaar voor inzichten te rade gaan, hebben een unieke kans om bij te dragen aan échte grote veranderingen.

Voor verandering is het belangrijk om te denken in mogelijkheden eerder dan beperkingen, in kansen & oplossingen eerder dan in louter problemen.

Het werkveld van menselijke conflicten, scheiding & partnerbreuken

Ik wil bevestigen dat vriendschap na scheiding in veel gevallen inderdaad niet meteen een optie is. Om verschillende redenen.

In de “branche” waarin ik werk passeren echter heel uiteenlopende situaties de revue. Van conflictscheidingen tot de meest respectvolle regelingen, van klassieke scheidingsafspraken tot creatieve samenlevingsvormen met wel een partner-, maar allesbehalve een ouderscheiding.

Ik kan dus evenzeer bevestigen dat best veel koppels zoeken naar tussenvormen. Ze beëindigen hun partnerrelatie, maar willen wat hun wél nog verbindt niet zonder meer overboord gooien.

Of dat dan zonder meer géén vriendschap kan of zelfs mág zijn…wie zou ik zijn om dat te stellen…?

Het gaat, zoals ik al zei, heel vaak om partners die ook ouders zijn. Ze kunnen zich niet voorstellen dat ze ook wat dat betreft hun wereld in twee zullen scheuren. Dat kan werkelijk alle vormen aannemen, van af en toe samen als gezin tijd spenderen tot heel actief samen het ouderschap blijven opnemen. In veel situaties blijven deze ouders vrienden. Althans zo omschrijven zij dat zelf.

Deze stelling past met andere woorden totaal níet bij een deel van de scheidende koppels die hun weg vinden naar mij om hen te begeleiden op weg naar regelingen. Ze sluit zelfs eerder aan op een terechte bekommernis die zij regelmatig uiten: een gebrek aan begrip & steun van buitenaf.

Alsof ze zich te verantwoorden hebben voor de keuze om werkelijk samen & respectvol uit elkaar te gaan. Ze ervaren dat bijna gewacht lijkt te worden tot ‘de bom toch barst’.

Is het niet jammer dat hun nood aan luisterende oren eigenlijk beantwoord wordt met kritische bedenkingen, hun wens naar positieve aanwezigheid ingevuld met een afwachtende terughoudendheid, hun zoektocht naar positieve reacties uitmondt in het vinden van oordelen?

Als dan ook professionelen zonder al te veel nuance afwijkingen van wat als ‘normaal’ wordt beschouwd gaan voorstellen als ‘not done’, dan is dat extra jammer.

En dát is het punt dat ik wil maken: advies & begeleiding die inderdaad best ook wijst op grenzen, mogelijke hindernissen en valkuilen, hoeft niet te betekenen dat meteen ook de intenties van cliënten zonder meer teniet gedaan worden als irrealistisch of onmogelijk.

Eerder dan hén te beperken in de mogelijkheden, kunnen we toch ook onszelf uitdagen om te denken in kansen?

Wat zeg ik bijvoorbeeld aan de volwassen dochter die vertelt over haar ouders die intussen al jarenlang opnieuw letterlijk familie zijn, omdat haar mama met de broer van haar papa samen is. Ze vieren de feestdagen nog steeds als één grote familie, en zij vindt dat heerlijk. Zij wil nu haar eigen scheiding naar dát voorbeeld regelen. Zal ik dan maar zeggen: ‘Onmogelijk? Nefast? Vrienden blijven, dat is vragen om problemen? Het kán niet!’ Terwijl zij in realiteit een ander voorbeeld krijgt en uit eigen ervaring weet hoe waardevol het is om dat als kind van gescheiden ouders te ervaren?

Of tegen het koppel dat al jarenlang wel nog in hechte vriendschap leeft, maar zonder dát wat twee mensen tot liefdespartners maakt, waardoor ze allebei voor een nieuwe partner zijn gevallen. Ze wisselen elkaar af in de gezinswoning waar de kinderen wonen, die intussen prima met de situatie overweg kunnen. Zeg ik hen dan: ‘Opgeven maar… het idee dat jullie het verhaal dat jullie gestart zijn ook kunnen verderzetten? Want wat jullie willen, is vragen om problemen? Vroeg of laat komt er “boel” van?’

En zou dat dan echt zijn omdat het voor hun niet kán werken? Kan ik daar zeker van zijn? En zoja, waarop baseer ik me dan? De regel, waarop toch ook uitzonderingen zijn? Algemene standaarden of verwachtingen, alsof afwijking onmogelijk is? Een persoonlijke overtuiging? Mijn referentiekader? Statistieken & gemiddeldes?

Wil ik wie voor mij zit echt op die manier benaderen?

Het katapulteerde me ook even terug in de tijd, naar 2013, toen ik naar aanleiding van het boek “Living Together Apart” net bij collega’s wel eens kritische bedenkingen hoorde rijzen bij de soms unieke leefvormen die ouders bedachten om de negatieve gevolgen van scheiding voor hun kind(eren) zoveel mogelijk te beperken.

Dat net professionelen weerstand voelen in het creatief meedenken met cliënten verraste mij toen, en doet het nog steeds. Het boek was en is nochtans nog steeds voor velen een inspiratie en deelt in de eerste plaats levensechte en dus werkelijke menselijke ervaringen.


Van professionals hoop ik dat zij breed blijven kijken en kunnen afstemmen op wie zich tot hen richt en hún noden. In het werken met mensen leerde ik vooral dat je nooit alles gezien of gehoord kan hebben en dat je op elk moment blijven openstellen voor verrassingen, nieuwe wijsheden, inspiraties, kennis, …verrijkend is.

Ieder van ons heeft een eigen referentiekader en dat heeft ongetwijfeld impact op de manier waarin we in het leven en dus ook in het werkveld staan. Toch geloof ik dat ons referentiekader rekbaar hoort te blijven, ons vizier breed & onze mindset flexibel.

Uit elkaar gaan is ingrijpend en bijzonder pijnlijk. Voor velen zal het blijven verlopen volgens een eerder klassiek scenario, en dat is prima. Maar voor degenen die een ander pad bewandelen, laat ons eerlijk zijn een vaak inspirerend pad dat kan bijdragen aan het doorbreken van stereotype beelden die aan scheiden kleven, hoort er ook ruimte, erkenning & waardering te zijn.

Hun uitgangspunt is nagenoeg steeds het belang van hun kind(eren). Ze gaan uit elkaar als partners, maar blijven actief samen ouders. Dat op zich verdient op elk vlak positieve ondersteuning, gejubel zelfs.

Dus zonder meer denkpistes in de richting van liefdevol loslaten van een partnerschap om te vervangen door een andere hechte verbinding van tafel vegen en vervangen door afstand, als zou dat het best werkende of enige medicijn zijn bij partnerscheiding, …ik hoop dat we die houding kunnen overstijgen.

Ex-partners die zich nog werkelijk goed verstaan steevast onthalen op argwaan of onaflatend waarschuwen voor het conflict of de spanningen die wij vrezen dat mogelijk zullen volgen, ik hoop dat we die houding kunnen vervangen door stimuleren om ook daar dan ten gepaste tijden constructief mee om te gaan. Want conflicten en spanningen, ze zijn nu eenmaal ‘des mensen’. Altijd en overal.

Ik hoop ook dat we het vertrouwen vinden om cliënten die zo’n uniek pad verkiezen wél de vaardigheden toe te schrijven om er als nieuwe of ex-partner in te slagen om broze evenwichten te vinden in inderdaad een doolhof aan relaties met eigen gevoelens & behoeften,…en hen daarin ook positief ondersteunen.

Want vanuit kennis en ervaring wijzen op grenzen, hindernissen of valkuilen; zelfs juridisch adviseren; waarvoor mensen inderdaad vaak ook beroep op ons doen, hoeft dat echt niet uit te sluiten. Het stelt mensen simpelweg in staat om met die kennis en inzichten vervolgens eigen weloverwogen keuzes te maken die écht bij hen passen.

Laat je verrassen zou ik zeggen. Want naast alle theorieën en kennis die ik dankzij boeken en professionals mag opdoen, word ik misschien nog wel het meest geïnspireerd door mensen zélf.

Maaike

De mindset van een (scheidings)professional

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x