Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Een strijd om je kind bij scheiding? Valt er wel iets te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Ook als ouder is scheiden bijzonder ingrijpend. Wel heb je als volwassene de sleutels tot je geluk zelf in handen. Je kan stap per stap de draad opnemen naar een nieuwe toekomst van geluk en hoop. Voor je kind zal de scheiding altijd een blijvende verandering en doordat het altijd één ouder moet missen blijft het op een bepaalde manier.

Waar kinderen echt onder lijden bij scheiding?

In de ideale situatie blijven jullie als ouders overeenkomen na scheiding en werken jullie samen een ouderschapsregeling uit waar ieder zich in kan vinden. Zo beperkt je de nadelige gevolgen van de scheiding voor je kind. 

Maar soms lukt dat moeilijk, en ontstaat er zelfs een gevecht om het kind en het ouderschap.

Dan wil ik je graag vertellen dat ….

de gevolgen van blijvend conflict voor je kind eigenlijk zwaarder wegen dan de scheiding zelf. Dat heeft verschillende redenen, maar loyaliteit zal daarin een doorslaggevende zijn. Loyaliteit zorgt dat er altijd verbondenheid met twee ouders blijft bestaan, en bij conflict komt loyaliteit onder druk te staan. Als kind raak je dus altijd ongewild rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken in de strijd tussen je ouders. 

Zeker jonge kinderen zijn nog erg afhankelijk van hun ouders, en dus niet weerbaar om daar echt stand in te houden of niet de speelbaar van hun ouders te worden. 

Ik kom in ouderschapsbemiddelingen oprecht weinig ouders tegen die er bewust voor kiezen hun kind in dat vaarwater te brengen. Daarom dus deze blogpost: om je te inspireren tot een houding die het voor je kind makkelijker maakt, zelfs al leef je in conflict met de andere ouder dat amper of niet op te lossen blijkt.

Het belang van je kind bij scheiding, daartoe heb jij de sleutel in handen.

Ook onze wetgever probeert op allerlei manieren wel tegemoet te komen aan het belang van het kind in strijdsituaties. Er is het omgangsrecht voor elke ouder, het hoorrecht voor kinderen vanaf 12 jaar in procedures bij de Familierechtbank, ….

Maar….je hoort het me vaak zeggen…de oplossing voor conflict zal je zelden in de wet of bij een rechter vinden. Zij kunnen hoogstens zorgen dat een regeling op papier komt, zodat er duidelijkheid en zekerheid is. Maar het staken van de strijd? Nee, daar zal een juridische procedure zelden toe leiden. Onlogisch is dat niet, want zelden is ook de echte aanleiding te vinden in het recht. Bijna altijd wordt conflict beheerst door een emotionele onderstroom. 

Zijn ouders boos om elkaar om hoe de scheiding verliep. Kunnen ze hun verdriet maar moeilijk een plaats geven en vertalen ze datt in boosheid. Worstelen ze met onmacht, spijt of schuldgevoel maar slagen ze er niet in de andere ouder echt te "bereiken" Heerst er wantrouwen tussen twee ex-partners, of zijn nog niet alle (ook niet-financiële) rekeningen vereffend.  Raakt een ouder uitgeput door eindeloze pogingen om rustig te overleggen, en gooit uiteindelijk ook de handdoek in de ring.

Wil dat zeggen dat een procedure nooit zinvol kan zijn volgens mij? 

Nee hoor. Lukt overleg niet, bestaat geen bereidheid tot bemiddeling, is de vijandigheid té groot….dan kan je toevlucht zoeken tot een rechter een goed alternatief zijn.

Wil dat zeggen dat je daarom mee actief de strijd moet aangaan?  

Toch niet. Volgens mij kan je op elk moment kiezen voor een waardige houding waarin je zelf niet bijdraagt aan vergroten van het conflict. Van opkomen voor je rechten, zonder de rechten van de ander te proberen ontnemen. Strijd kan immers maar bestaan als twee mensen vechten. 

Ook dát is kiezen voor het belang van je kind.

Met drie zie je méér dan met twee

Tot nog toe legt de wet nog geen bemiddeling op, hoewel dat zinvol zou zijn. In een vroeg stadium geïnformeerd worden, niet enkel over rechten en plichten, ook over de gevolgen van scheiding voor hun kind draagt bij aan andere keuzes.

Omdat je ook gehoord wordt in je bezorgdheden en er meteen gewerkt wordt aan fundamenten voor jullie ouderschap na scheiding. Je kan ouders inderdaad niet verplichten om tot een overeenkomst te komen via bemiddeling. Maar bemiddeling is altijd nuttig, ook als ze níet leidt tot een onderlinge regeling. Zo krijgen ouders van een neutraal betrokken derde informatie over hoe ze in een houding kunnen aannemen die hun kind niet belast. 

De missie van Perspectieven?

Bijdragen aan een wereld zonder vechtscheidingen zodat kinderen niet lijden onder de scheiding van ouders.

Ik werk met ouders, samen of apart. Aan het scheiden of al gescheiden.

Begeleid hen tot onderlinge regelingen, of ondersteun ouders apart om in het belang van hun kind hun ouderschap na scheiding zó in te vullen dat de strijd gestaakt wordt.

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x