Hoofd & hart gescheiden...

Ik wil een gedicht met je delen, dat me tijdens mijn wekelijkse yogales diep beroerde. Het is mijn overtuiging dat het waardevol is om te delen wat je hoopt dat zich vermenigvuldigt. Dus bij deze...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. En toch...het gaat over de scheiding die volgens mij ieder van ons wel eens ervaart, die van de innerlijke soort. En in het gedicht vind ik veel analogie terug met de andere soort ook, de 'échte' scheidingen dus, waarin ik inspiratie vond.

Lees eerst even….

My brain and my heart divorced

A poem by John Roedel.

(Bron: https://enchantmentofwords.wordpress.com/2021/08/17/my-brain-and-my-heart-divorced/)

My brain and heart divorced a decade ago

over who was to blame about

how big of a mess I have become eventually,

They couldn’t be in the same room with each other

now my head and heart share custody of me

I stay with my brain during the week

and my heart gets me on weekends

They never speak to one another

– instead, they give me the same note to pass

to each other every week

and their notes they send to one another always

says the same thing: “This is all your fault”

On Sundays my heart complains

about how my head has let me down in the past

and on Wednesday my head lists all of the times 

my heart has screwed things up for me in the future

They blame each other for the state of my life

There’s been a lot of yelling – and crying

so,

lately, I’ve been spending a lot of time with my gut

who serves as my unofficial therapist

Most nights, I sneak out of the window in my ribcage

and slide down my spine and collapse on my gut’s plush leather chair

that’s always open for me

~ and I just sit sit sit sit until the sun comes up

Last evening, my gut asked me

if I was having a hard time being caught

between my heart and my head

I nodded

I said I didn’t know if I could live with

either of them anymore

“My heart is always sad about something that happened yesterday

while my head is always worried about something that may happen tomorrow,”

I lamented

My gut squeezed my hand

“I just can’t live with my mistakes of the past or my anxiety about the future,”

I sighed

My gut smiled and said:

“in that case, you should go stay with your lungs for a while,”

I was confused

– the look on my face gave it away

“if you are exhausted about your heart’s obsession with the fixed past 

and your mind’s focus on the uncertain future

your lungs are the perfect place for you

There is no yesterday in your lungs

There is no tomorrow there either

There is only now

There is only inhale

There is only exhale

There is only this moment

There is only breath

And in that breath

you can rest while your

heart and head work

their relationship out.”

This morning,

while my brain was busy reading tea leaves

and while my heart was staring at old photographs

I packed a little bag and walked to the door of my lungs

before I could even knock

she opened the door with a smile and asa gust of air embraced me

She said

“what took you so long?”

JOHN ROEDEL


Mooi, toch?

In een zoektocht naar een sport die eindelijk bij me zou passen verloor ik jaren geleden figuurlijk mijn hart op mijn yogamat. Maar ik won vooral veel bij. Naast fysieke kracht, flexibiliteit in de meest ruime betekenis van het woord; in essentie voeding voor lichaam, geest, hart & ziel.

Dat was erg welkom, want innerlijke onrust…het was mij niet onbekend.

Ik kan het moeilijk laten om, óók als bemiddelaar, iedereen uit te nodigen de reis naar binnen te maken. Verandering, ook rondom, begint zoals het cliché stelt in de eerste plaats bij jezelf. We hebben het grote geluk te leven in een wereld & tijdperk waarin we alle kansen krijgen om persoonlijk te groeien. Denk of geloof dus nooit dat je machteloos bent, wat ook gebeurt.

Misschien is yoga voor jou helemaal niet de ideale weg er naartoe, maar er zijn vele wegen naar dat magische plekje, je inuïtie, waarvan sprake in dit gedicht. Het is alleszins de moeite waard om heel regelmatig te bezoeken, en dan ook traag & bewust te wandelen over het bruggetje tussen hart & hoofd, je longen, tot je hier & nu weer voelt dat ze verbonden zijn.

Het gedicht van John Roedel sprak me natuurlijk niet alleen persoonlijk, maar ook als bemiddelaar bij scheidingen aan.

Ik dacht meteen aan een kind, gewrongen tussen twee strijdende ouders. Jij misschien ook. Verward om de wederzijdse verwijten & oordelen. Worstelend met loyaliteit. Triest & bezwaard. Op zoek naar rust in een storm.

Tegelijk voelde ik herkenning met wat veel scheidende partners-ouders innerlijk ervaren. Het hart dat pijn lijdt om wat wás. Het hoofd dat zich zorgen maakt om morgen. In vele situaties van het leven wordt de balans tussen hoofd & hart wel eens uit evenwicht gebracht. Een scheiding, een moment waarop zowat elk fundament in je leven op losse schroeven staat, niet in het minst. Je kind niet meer altijd bij je hebben, terwijl dat nooit de intentie was toen je mama of papa werd. Elkaar loslaten als partners, maar wel samen ouders blijven terwijl samen en apart moeilijk te verzoenen zijn.

Hopelijk spreekt dit gedicht dan ook tot je zoals het tot mij sprak.

Intuition is knowing without thinking. (Albert Einstein)

Ik wens ieder die op welke manier dan ook worstelt met een vorm van strijd….

…tussen anderen waarin je betrokken raakt

…met een ander

…met jezelf

een hele zachte stoel bij de officieuze innerlijke therapeut die ieder in zich heeft, je “gut-feeling” of intuïtie dus, die je zonder oordeel beluistert en je vervolgens de weg wijst naar eigenlijk het enige plekje waar het leven echt te leven valt.

Hier en nu.

Het enige moment waar je in essentie echt vat op hebt, en waarin al je kracht gebundeld ligt.

Tussen je hoofd & je hart,

waar je in- en uitademt,

tot je weer voelt – gelooft – weet dat alles goedkomt.

Daar vind je weer balans,

die je vervolgens van binnenuit naar buiten kan vertalen.Hoofd & hart gescheiden...

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Tips voor communicatie bij conflict, relatieproblemen of bij scheiding

Tips voor communicatie met je partner bij conflict, relatieproblemen of bij scheiding.

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x