De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Mijn antwoord als bemiddelaar? De regeling die jullie als ouders samen uitwerken, rekening houdend met je kind. Want wie kent jouw kind beter dan jij? En wie kan beter dan jullie rekening houden met de eigenheden van jullie leven en de situatie?

Waarmee hou je rekening bij het uitwerken van een verblijfsregeling?

De leeftijd van je kind speelt natuurlijk een rol. 

Is je kind klein, dan zijn er een aantal aspecten belangrijk om rekening mee te houden die verband houden met hechting. In een notendop is het voor jonge kinderen (onder 3 tot 5 jaar) belangrijk om regelmatige contacten met beide ouders te hebben, zodat ze met allebei een 'veilig gehechte' betrokken relatie kunnen opbouwen.

Is je kind ouder, dan zal het zelf makkelijker kunnen zeggen waar het belang aan hecht, hoewel je best steeds waakzaam bent dat de loyaliteit van je kind niet onder druk komt te staan. Door je kind te laten kiezen bijvoorbeeld.  

Daarnaast spelen de organisatie van je leven, jullie opvoedingsvisie, jullie wensen voor de toekomst,…een rol. Allemaal eigenheden en voor ieder anders, want elk gezin is uniek.

Misschien hou je van structuur, misschien leef je eerder spontaan? Werk je met posten of tijdens het weekend, of heb je een vast werkschema? Wil je de zorg voor je kind gelijkmatig verdelen in een vast stramien, of wil je op maat afstemmen op jullie beschikbaarheid? Wil je nog rekening houden met elkaar als ouders, of liever zo weinig mogelijk contact? Spelen grootouders een rol in het opvangen van je kind, en wil je dat graag zo houden? Willen jullie de tijd verdelen en die tijd gescheiden houden, of ook tijdens de periode dat je kind bij de andere ouder is mee instaan voor bijvoorbeeld brengen en halen naar hobby’s?

Het antwoord op dit soort vragen leidt meestal tot een verblijfsregeling op maat.

De eigenheid van je kind is natuurlijk ook bepalend. Het ene kind geeft niet om regelmatig verhuizen, het andere kind wel. Het ene kind kan mama of papa niet lang missen, het andere kind heeft daar minder last van. Het ene kind heeft meer nood aan structuur dan het andere. Het ene kind is het gewoon om veel opgevangen te worden door anderen, bijvoorbeeld grootouders; terwijl een ander kind nooit anders heeft geweten dan thuis te zijn met mama en/of papa. Misschien heeft je kind wel bijzondere zorgen nodig, en dan wordt daar ook best rekening mee gehouden.

De conclusie is dat een verblijfsregeling geen wetenschap is, en (volgens mij althans) evenmin in een vast voorschrift hoort te staan via de wet. Het is in eerste instantie een recht van ouders om beslissingen te nemen over hun kind. 

De verblijfsregeling voor je kind in een ouderschapsovereenkomst 

Bij scheiding is dat natuurlijk niet zo vanzelfsprekend: als ouders samen beslissen. Jullie zijn het misschien niet eens. Je bent boos op elkaar, er heerst onenigheid of jullie leven in conflict.

Misschien ben je gewoon overmand door emoties en weet je van geen hout pijlen maken door al de grote beslissingen waar je voor staat. De kans is immers reëel dat er naast afspraken over je kind ook nog andere regelingen te treffen zijn. 

Uit elkaar gaan en tegelijk samenwerken, het is in elk geval uitdagend.

Bemiddeling is daarin helpend. De essentie is dat je dan de keuze maakt om samen de toekomst van je kind als ouders te regelen, en deze niet uit handen geeft door een rechter te laten beslissen. Tegelijk regel je met een bemiddelaar ook al de andere aspecten, zoals het huis, financiële kwesties,... Dat heeft als voordeel dat je zelf je toekomst regelt en die van je kind, en deze niet uit handen geeft aan een rechter of advocaat. Je komt ook niet terecht in een procedure of vechtscheiding.

Hoe ik als bemiddelaar een ouderschapsovereenkomst benader?

  • Als méér dan een opsomming van rechten & plichten.

In een ouderschapsovereenkomst omschrijf je de regeling van het verblijf van je kind, de financiële afspraken als ouders, ...Veel van die afspraken zijn effectief rechten & plichten, dingen die je mág & dingen die je móet als ouder met andere woorden. 

Zelf zeg ik tegen de meeste ouderkoppels die ik ontmoet dat wat er eigenlijk echt toe doet is hoe je een overeenkomst beleeft. Hoe ze wordt uitgevoerd in de praktijk. Minstens even belangrijk is het dus om naast formele & 'afdwingbare' regeltjes ook aandacht te besteden aan dingen als overleg, communicatie, flexibiliteit, wat jullie belangrijk vinden, hoe jullie omgaan met onenigheid, wat als zich veranderingen zouden voordoen, waarmee jullie rekening houden bij het uitwerken van de regeling,....Want op elke regel zijn er uitzonderingen, en als het over je kind gaat is het onmogelijk om het leven vast uit te schrijven op papier.

  • Als fundament voor een gelukkige toekomst

Uit ervaring weet ik dat weinig gescheiden ouders dagelijks hun ouderschapsovereenkomst er op nalezen. Het is meestal wanneer iets niet helemaal duidelijk is, of bij onenigheid dat ze wel eens terug uit de kast gehaald wordt. Dan is het belangrijk dat er een duidelijke en evenwichtige regeling omschreven staat, minstens om op terug te vallen. Dan is het ook goed om terug te lezen waaróm bepaalde beslissingen genomen werden, en welke intenties centraal stonden daarin.

Dat betekent dus ook dat de meerderheid van de tijd wat exact op papier staat er vaak voor ouders die gelukkig zijn met de regeling er minder toe doet. Ze leven naar de overeenkomst, die voor hen een stevig fundament voor een gelukkige toekomst heeft gelegd. 

  • Als (soms voorlopig) eindpunt van een proces

Een ouderschapsovereenkomst is het eindpunt van bemiddelingsproces. Hoe lang je daarover doet, welke weg je daar als ouders voor aflegt is voor ieder ouderkoppel anders. Alles hangt ook af van je situatie: misschien wonen jullie tijdelijk nog samen in de gezinswoning, misschien hebben jullie gewoon eerst tijd nodig om tot rust te komen vooraleer de toekomst op langere termijn uit te werken, misschien is je kind nog heel klein en werken jullie stapsgewijs aan een regeling, misschien wil je rekening houden met het verwerkingstempo van je kind in het uitwerken van je regeling, misschien is de financiële situatie van één van jullie nog niet stabiel genoeg om al een definitieve financiële regeling uit te werken,...

Bemiddeling biedt de kans om stapsgewijs, rekening houdend met alles dat jullie situatie uniek maakt, in vertrouwen en met begeleiding te komen tot een evenwichtige ouderschapsregeling

En het woord eindpunt klinkt dan zelfs een beetje ongelukkig. Want ons leven evolueert, kinderen groeien, situaties veranderen,...De kans is reëel dat wat je vandaag afspreekt in de toekomst aan herziening toe is, dat er redenen zijn om als ouders opnieuw rond de tafel te gaan zitten,...In dat opzicht ook is bemiddeling heilzaam: het is zo dat ouders die er in slagen om samen tot een regeling te komen ook in de toekomst makkelijker tot aanpassingen of oplossingen komen als dat nodig is. 

Ik kan je als bemiddelaar alleszins met mijn hand op mijn hart zeggen dat de meeste ouders er effectief in slagen om op maat een regeling uit te werken die afgestemd is op hun leven. Het is mijn passie om ouders daarin te begeleiden, omdat ik weet hoe ingrijpend scheiden is & vanuit een groot hart voor kinderen wil zorgen dat zij niet lijden onder de scheiding. 

Neem gerust contact als je meer wil weten of een vraag hebt. Ik beloof je dat ik tijd maak om je persoonlijk te antwoorden. 

Download hier tips om te vermijden dat je kind lijdt onder de scheiding.


De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x