Snel scheiden of tijd nemen?

Snel je scheiding regelen of tijd nemen? 

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden.

Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen.

‘Altijd’ & ‘nooit’, twee woorden die ik niet zomaar in de mond durf te nemen.

Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt ook af van hoe ieder de weg naar de beslissing toe heeft beleefd; en hoe ver beide partners staan in de verwerking ervan.

Wel kan ik uit ervaring zeggen dat het gaspedaal indrukken om snelle akkoorden te sluiten regelmatig uiteindelijk een struikelblok wordt.

Soms loopt dan plots het proces toch vast; blijkt een regeling in de praktijk niet te werken; wordt op eerdere toegevingen teruggekomen naarmate men verder in het verwerkingsproces staat; evolueert men van schuldgevoel naar het inzicht dat toch beiden aandeel hadden in de breuk; wordt het verschil in snelheden zo groot dat de één zich té vaak gepasseerd, genegeerd, niet gehoord of erkend voelt.

Kortom, door de ervaringen die ik opdeed als bemiddelaar, ben ik alert & voorzichtig als ik merk dat het gaspedaal stevig wordt ingedrukt om snel te scheiden. Omdat het niet zelden de voorbode is van een latere kink in de kabel.

Tijd is een cruciale factor bij partnerbreuk

Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt.

Het gaat eerder om tijd nemen en zo in te vullen dat je tot weloverwogen beslissingen kan komen. En goede beslissingen vragen om bewuste keuzes, want je neemt ze niet dagelijks of over één nacht ijs. Je regelt via een scheidingsregeling in essentie je toekomst, en als jullie ouders zijn ook die van je kind(eren).

Het zijn ook zelden puur juridische of rationele beslissingen. Een relatie is geen juridisch gegeven, dus scheiden is dat ook niet. Er zijn juridische gevolgen, maar de menselijke aspecten zijn niet weg te denken.

Het gaat dus ook over tijd om te helen & te rouwen, samen of apart. Uit elkaar gaan is een ingrijpende verlieservaring. Wie de beslissing ook nam. Accepteren & verwerken vraagt tijd. Waarin je jezelf ruimte geeft om de situatie te overzien en óók je gevoelens zodat ze je niet gaan beheersen. Tijd om bewust te focussen op wat nodig is om ondanks pijn en verdriet weer hoopvol verder te kunnen. Omdat anders jij zelf en ook de situatie mogelijk blokkeert.

Misschien ben jij wel klaar, maar de ander nog niet. Misschien wil de ander vooruit en wil jij een rustiger tempo. Jullie zullen samen een kadans te zoeken hebben die beide tempo’s op mekaar afstemt.

Althans, áls het de intentie is om niet gewoon “een” akkoord te bereiken, maar een akkoord waarmee ieder kan leven. Ook achteraf.

Want ik herhaal, omdat het essentieel is: als jullie ouders zijn, dan zal dat mee bepalen hoe jullie toekomst en die van de kinderen er uit ziet en hoe jullie zich kunnen blijven verstaan.

Hopen om via een snelle regeling ook makkelijk een breuk te verwerken is alleszins vaak een vergeefse poging. Een scheiding verwerken, helen dus, is een rouwproces en dat vraagt tijd.

Respectvol scheiden is ook samen het tempo zoeken

Waarom ik dit alles schrijf?

Omdat, zoals ik al schreef, het té regelmatig gebeurt dat toch plots op de rem wordt gedrukt, vooral in situaties waarin één partner te snel vooruit wilde. Terwijl voorheen eerder één van hen het voortouw nam, zijn plots beide partners klaar om actief & bewust keuzes te maken. Soms worden eerdere afspraken dan opnieuw in vraag gesteld en dat kan lastig zijn, ook al krijgen we dat meestal opgelost. Maar de vraag is of die situatie er ook zou zijn geweest als het tempo rustiger was geweest vanaf het begin?

Bemiddeling kan alleszins zoveel meer zijn dan alleen maar een manier om tot regelingen en oplossingen te komen. Ook de menselijke en emotionele aspecten kunnen een plek krijgen. Graag zelfs!

Als duidelijk de wens leeft om over de relatie, waardoor het verkeerd liep, het emotionele niet meer te spreken, dan respecteer ik dat. “Daarom zijn we hier niet…”, zo klinkt het dan wel eens.

Wel ervaar ik het soms als gemiste kans. Zeker als voelbaar is dat in de onderstroom zoveel gevoelens, gedachten, behoeften welig tieren maar niet meer het oppervlak bereiken, terwijl ze wel heel bepalend zijn voor wie bij me zit. Mede door het risico is dat in een later stadium, om welke reden dan ook, die gevoelens toch komen bovendrijven. Soms zo overweldigend of massaal dat wat heel snel moest gaan plots gewoonweg stilvalt… of, veel erger, dat conflict groeit en escaleert.

Daarnaast brengt de moed en kwetsbaarheid om ook nog gesprekken te voeren over de relatiegeschiedenis en de partnerbreuk je persoonlijk veel wijsheid. Waardoor je makkelijker begrijpt, verwerkt en verder kan gaan. Mekaar als partners samen loslaten op een moment dat de relatie als losgelaten is…ik kan uit ervaring zeggen dat in de situaties waarin ik ook het voorrecht heb om ook dat proces van partners te begeleiden er ook hele mooie dingen gebeuren.

Want rouwen is niet alleen pijn. Het is ook vieren wat was.

Het is liefdevol loslaten, en blijven omarmen wat je verder wil meedragen.

En áls je dat nog samen kan doen, dan kan dat heel waardevol zijn.

Groetjes,

Maaike

Heb je een vraag vóór, tijdens of na scheiding? Of zoek je een bemiddelaar?

Je mag me altijd vrijblijvend contacteren


Snel scheiden of tijd nemen?

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x