Scheiden als partners, niet als ouders.

De gevolgen van een scheiding als ouders voor je kind

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. Er komt heel veel op je af en er valt veel te regelen. Je worstelt wellicht ook met intense gevoelens. Nam jij de beslissing, dan voel je je verantwoordelijk. Nam je partner de beslissing, dan voel je je verslagen.

En natuurlijk heeft een partnerscheiding ook gevolgen voor jullie ouderrelatie & voor je kind. Daar ligt misschien wel je grootste zorg. Hoe je kind zal reageren? Wat je kan doen om te vermijden dat je kind lijdt?

Door jullie breuk verandert inderdaad veel voor je kind: de veiligheid van het gezin, de relatie met elk van jullie, kleine & grote dingen in het dagelijks leven,...Weinig blijft zoals het was. De scheiding is een verlieservaring voor je kind, net als voor jou. 

Als bemiddelaar stel ik je graag meteen gerust: door er oprecht rekening mee te houden dat jullie allebei ouders blijven, zal je kind de scheiding goed verwerken. 

Vermijden dat er blijvend conflict blijft leven, en zorg dragen voor de behoefte van je kind om liefde en betrokkenheid te kunnen geven en ontvangen aan allebei. In een notendop zijn dat misschien wel de twee belangrijkste tips.  

Belangrijk is dus om, ondanks je scheiding als partners, te zoeken naar stevige fundamenten voor jullie ouderschap na scheiding. Zo dat je kind een betrokken & liefdevolle relatie met elk van jullie kan en mag hebben met ieder van jullie. Ook in de toekomst. Zonder betrokken te raken in strijd of spanning. 

Hoe vermijd je dat je kind lijdt onder de scheiding?

#TIP 1: Partners scheiden, ouders niet.

Zelf zeg ik het met de woorden "ex-ouders bestaan niet". Het klinkt misschien een beetje als een holle slogan, maar is alles behalve dat. Als je mij vraagt hoe te vermijden dat je kind lijdt onder de scheiding, dan zal je van mij horen dat je de grootste stap zet door gewoon dit uitgangspunt centraal te stellen. 

Belangrijker dan de concrete verblijfsregeling nog is dat je als ouders garanties biedt aan je kind. Dat het kan blijven rekenen op allebei. Dat je elkaar die rol als mama of papa blijft gunnen. Dat je niets zal doen om de relatie tussen je kind met allebei te ondermijnen. Dat je kind de geruststelling krijgt dat het geen van jullie verliest.

Wie de keuze om uit elkaar te gaan ook maakte. Om welke reden ook. Hoe jullie elkaar als partners misschien ook teleurstelden. Hoe moeilijk één van jullie de breuk ook een plaats kan geven. Hoe boos jullie ook zijn op elkaar. Hoe moeilijk jullie elkaar ook kunnen vergeven. Hoeveel conflict er tussen jullie ook heerst. Hoeveel strijd er ook heerst over allerlei kwesties. Hoeveel zorgen je je ook maakt. Hoezeer je je ook verongelijkt voelt. Er zijn heel veel redenen die het je moeilijk kunnen maken, die kunnen zorgen voor spanning & conflict, die je ongelukkig kunnen maken of heel boos op de ander. 

Wat niet verandert door de scheiding is dit: je kind blijft kind van twee ouders. Ouders blijven jullie allebei.

#TIP 2: Het ontrafelen van een 2-in-1-relatie

Het idee centraal stellen dat je samen ouders blijft kan lastig zijn. Want het betekent dat je beroep moet doen op je eigen verantwoordelijkheid als ouder. Je persoonlijke gevoelens hoort te kunnen onderscheiden, zodat ze niet mee de ouderrelatie belasten. 

Daarin helpt het om je bewust te worden van de opdracht om de relatie die jullie tot nog toe hadden te ontrafelen tot twee onderscheiden relaties: eentje als (ex-)partners, eentje als ouders. Zolang jullie een gezin vormden stond je wellicht niet stil bij het feit dat jullie eigenlijk twee relaties onderhielden. Wellicht waren ze gewoon verweven tot een twee-in-één-relatie.

Nu jullie uit elkaar gaan stopt de partnerrelatie. Je gaat elk een eigen weg, en laat elkaar los als partners. Dat vraagt tijd, en is een proces van lange adem. Dat is een proces van loslaten, en dus pijnlijk. Het vraagt veel moed en energie. 

Daarin bestaat het risico dat ook jullie relatie als ouders voor een stuk verloren gaat. Voor je kind is het echter belangrijk dat er een fundament waarop het verder kan bouwen. Waar je naartoe wil is een verbondenheid voor en door je kind. Door bewust te focussen op het onderscheid tussen jullie twee relaties, door ze te ontrafelen, maak je dat makkelijker.

Hóe je dat doet? Scheiden als partners, maar niet als ouders....

Ik kan me voorstellen dat je mogelijk weerstand voelt bij het woord "samen". Het staat een beetje haaks op uit elkaar gaan natuurlijk.

Ook jullie ouderrelatie zal er in de toekomst inderdaad anders uitzien. Door apart te gaan leven, door geen gezin meer te vormen, ...kan dat niet anders.

Wat ik bedoel met "ouders scheiden niet" is dan ook eerder een mindset. Waarin je je kind centraal stelt. Kijkt door de ogen van je kind om te beseffen dat er een link blijft bestaan tussen jullie als ouders. Niet omdat jullie dat willen. Wel omdat het voor je kind belangrijk is. 

Stel jezelf tussen jou, je kind en de andere ouder een rode draad voor die op geen enkel moment onderbroken mag worden. Jullie houden die draad als ouders aan de uiteinden vast en jullie kind is de verbindende schakel. Hou het belang van die draad op elk moment voor ogen. Het is de verbinding van je kind met jou & met de andere ouder. Je wil dat die blijft bestaan, en wil doen wat nodig is om dat mogelijk te maken. Omdat het voor je kind belangrijk is. 

Jij wil als ouder verbonden blijven met je kind, en dat wil de andere ouder ook. Daardoor zijn jullie automatisch via je kind ook verbonden met elkaar.

Hóe je de verbondenheid tussen jullie als ouders dan concreet invult of vorm geeft is voor ieder ouderkoppel anders. Nergens staat geschreven dat jullie elkaar nog veel hoeven te horen of te zien. Of goede vrienden hoeven te zijn. Zolang je de relatie tussen je kind met elk van jullie maar ten volle respecteert. Gewoon je kind oprecht gunt om met ieder van jullie liefdevol in verbinding te blijven en de omstandigheden creërt die dat mogelijk maken. In essentie is dat je belangrijkste opdracht.

Klinkt eenvoudig, maar dat is het natuurlijk niet. Want we zijn mensen, en gevoelens spelen ons parten. Als je wel eens worstelt met je gevoelens ten aanzien van de andere ouder, dan geef ik je graag een paar tips mee voor die moeilijke momenten. 

  • plaats jezelf in de schoenen van je kind en stem je houding af op het belang van je kind. 
  • stel jezelf regelmatig in vraag om te vermijden dat je persoonlijke gevoelens van verdriet, teleurstelling, boosheid,....jullie relatie als ouders "besmetten" 
  • kies je woorden & daden zó dat ze klinken als woorden van een mama of papa als het over of om je kind gaat. En niet als de woorden van een ex-partner. 
  • weet dat liefde hét fundament is voor een gelukkige toekomst van je kind. Liefde mogen geven & ontvangen. Van & aan beide ouders. 
  • respecteer elkaars rol als ouder. Doe je het niet voor elkaar, doe het dan voor je kind.
  • geef het voorbeeld dat je wil zijn voor je kind. Ook als dat uitdagend is.

Een ouderschapsregeling op maat via bemiddeling. 

Je staat voor heel wat beslissingen over de toekomst, ook over je kind. Hoewel jullie allebei het beste willen voor je kind is praten op dit moment misschien niet gemakkelijk. Gevoelens spelen jullie (begrijpelijk) parten. Je merkt misschien dat jullie het grondig oneens zijn en dat maakt je ongerust. Ook dat is heel normaal. 

Toch wil ik je op het hart drukken dat niemand beter dan jullie zelf, als ouders, een regeling kunnen uitwerken. Het gaat ten slotte om jullie kind en jullie leven, dat uniek is.

Net omdat praten misschien moeilijk is, je ook nood hebt aan juridische informatie, je wil weten welke verblijfsregeling past bij je kind, je op maat afspraken wil maken waar je ook achter staat, je het ouderschap niet herleid wil zien tot een strikte juridische overeenkomst maar ook in de toekomst nog wil kunnen overleggen en communiceren,....is bemiddeling de beste manier om je scheiding te regelen. Omdat ik als bemiddelaar oog en oor heb voor álles. Niet alleen de wet of het recht, maar alles dat belangrijk is: gevoeligheden, eigenheden, de leeftijd van je kind, de organisatie van jullie leven, communicatie, ....

Mijn overtuiging is dat door samen te werken aan een evenwichtig akkoord, met hulp en begeleiding van een bemiddelaar, je stevige fundamenten legt voor een gelukkige toekomst van je kind. Want daardoor zullen jullie ook in de toekomst nog kunnen overleggen, zal je niet het gevoel hebben dat je teveel toegevingen deed, heb je in de aanloop naar de regeling uitgebreid kunnen bespreken wat voor jou belangrijk is,....

Dus ik hoop je eerlijk waar snel te ontmoeten, om jullie als bemiddelaar, als jurist maar in de eerste plaats als Maaike samen te begeleiden naar een onderlinge regeling op maat. Lukt het niet om tot bij mij te komen, dan begeleid ik jullie via online videogesprekken.


Je kan hieronder twee e-books kosteloos downloaden, waarin je alvast heel wat meer informatie vindt over scheiden en de gevolgen voor je kind.

Scheiden als partners, niet als ouders.

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x