Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Als je worstelt met veel twijfels en relatieproblemen, dan overweeg je misschien een proefscheiding: een periode waarin jullie afstand nemen van mekaar om te ontdekken of jullie elkaar missen, hoe het leven alleen is, te achterhalen en of je relatie nog kans op slagen heeft.

Een goed idee?

Volgens mij bestaat daar geen duidelijk antwoord op. Elke situatie is anders, en veel hangt af van hoe jullie daar samen naar kijken en van jullie situatie.

Waar ik wel van overtuigd ben is dat het belangrijk is om heldere afspraken te maken. Want fysiek afstand te nemen, heeft ook mentale en emotionele gevolgen.  Jullie hebben misschien andere verwachtingen en behoeften, en dat kan zorgen voor net extra veel spanning en conflict. Net wat je níet wil dus.

In het kader van bemiddeling hecht ik er alvast veel belang aan om niet enkel “regelingen” te treffen, maar ook onzekerheden, vragen, …bloot te leggen en daarover verbindende gesprekken te ondersteunen. 

Over hoe een proefscheiding er kan uit zien, maar even goed over hoe in die periode wel of niet aan de relatie gewerkt wordt en op welke manier. De intenties en verwachtingen op mekaar af te stemmen dus.

Een duidelijk kader scheppen…

De beslissing om tijdelijk uit elkaar te gaan neem je best niet lichtzinnig, en niet zonder min of meer de violen gelijk te stemmen.

Enkele tips en vragen om in overweging te nemen.

 • Wees eerlijk naar jezelf en naar elkaar toe

Wat is mijn motief voor een proefscheiding? Is het om te ontdekken hoe het leven alleen zou zijn, of is het effectief mijn bedoeling om terug de liefde te vinden en de relatie weer nieuw leven in te blazen. Ben ik daar open en eerlijk in naar mijn partner? Denken we daarover hetzelfde?

 • Niets gaat vanzelf

Als de bedoeling is de liefde terug te vinden, dan zal daar inspanning voor nodig zijn. Dan wil je misschien wel afspreken om momenten in te bouwen en samen dingen te doen, te praten, professionele relatiehulp te plannen,…

Ben je eerder overtuigd dat je wil ontdekken hoe het leven alleen is, dan wil je misschien net zo weinig mogelijk contact voorlopig en elkaar eerder loslaten.

Het is goed om wederzijds de intenties duidelijk te maken, zodat er geen uiteenlopende verwachtingen zijn die de kans vergroten op net nog meer spanning of conflict.

 • Wees realistisch in je verwachtingen

Een proefscheiding op zich zal de relatie niet verbeteren. Jullie hebben een punt bereikt in de relatie waarin de relatieproblemen zo overweldigend of overheersend zijn geworden, dat ze zich wellicht niet zonder meer zullen herstellen. Wil je nieuwe kansen creëren, dan zal de focus vroeg of laat ook best liggen op hoe de problemen op te lossen. Wetende dat je je best verzoent met de overtuiging dat er in de liefde geen garanties zijn.

Je houdt ook best rekening met de reële kans dat jij zelf of je partner gaandeweg ontdekt alleen verder te willen. Hoe ga je daarmee om dan, en wat verwacht je daarin van je partner?

 • De “speaking terms” 

Houden jullie de communicatielijnen open, of liever niet?

Wil je zoveel mogelijk helder afspreken, zodat je alleen over de kinderen nog moet communiceren? Wil je mekaar voor de rest volledige vrijheid gunnen? Of wil je toch nog wederzijds bepaalde verantwoordingen afleggen en enige vorm van partnerverbinding behouden?

Spreken we regelmatig met elkaar af bijvoorbeeld? Plannen we gesprekken onder begeleiding? Sturen we elkaar berichtjes? Delen we onze gevoelens met elkaar, of kiezen we ervoor om bewust tijdelijk afstand te nemen ? Plannen we nu al momenten voor gesprekken om samen  te ontdekken wat we nog voelen en hoe we evolueren?

Het is goed te vermijden dat jij of je partner met té grote onzekerheid geconfronteerd wordt door onduidelijkheid over contacten. Ik geloof dat het goed is om daarover via bemiddeling open in overleg te gaan.

 • Zelfkennis is het begin van alle wijsheid

Een relatie is altijd dynamisch. Jullie hebben allebei aandeel in wat was, wat is en wat zal komen.

Relatieproblemen houden je vaak een spiegel voor. Op welke manier dan ook. Dit is, ondanks pijn en verdriet, ook een uitgelezen kans om jezelf beter te leren kennen. Bewust tijd te nemen om te ontdekken waardoor jullie elkaar kwijtraakten, wat jouw rol daarin was, aan welke behoeften je partner niet beantwoordde,…

Misschien heb je te lang je grenzen niet genoeg bewaakt, te vaak “ja” gezegd tegen de ander en “nee” tegen jezelf, ben je niet genoeg dicht bij jezelf gebleven,… Wellicht heb je ook zelf steken laten vallen naar je partner toe, en zijn er momenten dat je je schuldig voelt. Schuldgevoel brengt je weinig bij, maar leert je wel veel over eigen verantwoordelijkheid.

Weet dat tijd en bewuste reflectie veel wijsheid brengt. Door daarop te focussen in de periode van proefscheiding zal je hoe dan ook stevige fundamenten leggen voor een gelukkige en hoopvolle toekomst. Waarin je dicht bij jezelf kan blijven en met anderen in verbinding kan gaan.

Samengevat: door te werken aan jezelf, doe je onrechtstreeks ook je partner en omgeving een plezier. Het zal je helpen ontdekken of je nog verder wil samen, wat je voelt, wat je nodig hebt,….

Je kan je proces van gevoelens, gedachten, inzichten ook bijhouden in een boekje. Het is soms helend om op een bepaald moment je proces te delen met elkaar.

 • Hou rekening met je kind(eren)

Als je kinderen hebt, dan zullen zij natuurlijk wel gealarmeerd worden als jullie uit elkaar gaan wonen.

Belangrijk is je kind(eren) duidelijk te maken dat zij los staan van jullie beslissing en er ook geen invloed op hebben. Zo vermijd je dat ze zich schuldig of verantwoordelijk gaan voelen.

Spreek als ouders goed af wat jullie hen vertellen over de nabije toekomst, zodat ze zich veilig blijven voelen in alles dat gebeurt.

 • Officieel of officieus

Ik schreef het al eerder: heldere en duidelijke afspraken zijn belangrijk. Op emotioneel vlak, maar ook praktisch, financieel en juridisch.

De eerste vraag is hoe jullie de proefscheiding willen organiseren: via een officiële overeenkomst of eerder informeel via onderlinge afspraken? Op juridisch vlak zal een officiële overeenkomst andere gevolgen hebben dan onderlinge afspraken die niet schriftelijk vastgelegd en/of bekrachtigd worden.

Wat af te spreken valt? 

 • Afspraken over de kinderen:  de verblijfsregeling, maar ook op financieel  vlak.
 • Financiële afspraken: over de betaling van leninglasten, huurkosten, andere kosten, onderhoudsgeld,…..
 • Toegang tot de gezinswoning: heeft de partner tijdens de proefscheiding op elk moment vrije toegang? Misschien overwegen jullie wel om de “birdnesten”, zodat de kinderen niet heen-en-weer hoeven te verhuizen?
 • Praktische afspraken: wie zorgt voor het onderhoud van de tuin, de betalingen, huisdieren,….
 • De omgeving: wat vertellen jullie aan wie over jullie situatie bijvoorbeeld. De familie, buren, maar ook leerkrachten van je kind bijvoorbeeld.
 • Termijn: kiezen jullie voor een duidelijk eindpunt, of laten jullie dat liever voorlopig in het ongewisse?
 • ….

Bemiddeling

Als bemiddelaar help ik jullie graag om samen tot afspraken te komen, met juridische informatie en door eventueel jullie afspraken op papier te zetten in een overeenkomst.

Tijdens de proefscheiding kan je bij me terecht voor relatiehulp als jullie daar nood aan hebben.

En mochten jullie op een bepaald moment beslissen definitief uit elkaar, dan help ik jullie bij het regelen van de scheiding.

Heb je vragen? Zoek je begeleiding, samen of apart? Wil je jullie afspraken formaliseren?

Contacteer me gerust vrijblijvend langs deze weg of via een mailtje, of plan een afspraak voor een bemiddelingsgesprek samen of een gesprek apart.


Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Online scheiden, is dat iets voor ons?

Als jullie het in onderling overleg zelfstandig eens kunnen geraken over wat te regelen is bij scheiding, dan is online scheiden misschien wel een optie voor jullie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x