Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Als je worstelt met veel twijfels en relatieproblemen, dan overweeg je misschien een proefscheiding: een periode waarin jullie afstand nemen van mekaar om te ontdekken of jullie elkaar missen, hoe het leven alleen is, te achterhalen en of je relatie nog kans op slagen heeft.

Een goed idee?

Volgens mij bestaat daar geen duidelijk antwoord op. Elke situatie is anders, en veel hangt af van hoe jullie daar samen naar kijken en van jullie situatie.

Waar ik wel van overtuigd ben is dat het belangrijk is om heldere afspraken te maken. Want fysiek afstand te nemen, heeft ook mentale en emotionele gevolgen.  Jullie hebben misschien andere verwachtingen en behoeften, en dat kan zorgen voor net extra veel spanning en conflict. Net wat je níet wil dus.

In het kader van bemiddeling hecht ik er alvast veel belang aan om niet enkel “regelingen” te treffen, maar ook onzekerheden, vragen, …bloot te leggen en daarover verbindende gesprekken te ondersteunen. 

Over hoe een proefscheiding er kan uit zien, maar even goed over hoe in die periode wel of niet aan de relatie gewerkt wordt en op welke manier. De intenties en verwachtingen op mekaar af te stemmen dus.

Een duidelijk kader scheppen…

De beslissing om tijdelijk uit elkaar te gaan neem je best niet lichtzinnig, en niet zonder min of meer de violen gelijk te stemmen.

Enkele tips en vragen om in overweging te nemen.

 • Wees eerlijk naar jezelf en naar elkaar toe

Wat is mijn motief voor een proefscheiding? Is het om te ontdekken hoe het leven alleen zou zijn, of is het effectief mijn bedoeling om terug de liefde te vinden en de relatie weer nieuw leven in te blazen. Ben ik daar open en eerlijk in naar mijn partner? Denken we daarover hetzelfde?

 • Niets gaat vanzelf

Als de bedoeling is de liefde terug te vinden, dan zal daar inspanning voor nodig zijn. Dan wil je misschien wel afspreken om momenten in te bouwen en samen dingen te doen, te praten, professionele relatiehulp te plannen,…

Ben je eerder overtuigd dat je wil ontdekken hoe het leven alleen is, dan wil je misschien net zo weinig mogelijk contact voorlopig en elkaar eerder loslaten.

Het is goed om wederzijds de intenties duidelijk te maken, zodat er geen uiteenlopende verwachtingen zijn die de kans vergroten op net nog meer spanning of conflict.

 • Wees realistisch in je verwachtingen

Een proefscheiding op zich zal de relatie niet verbeteren. Jullie hebben een punt bereikt in de relatie waarin de relatieproblemen zo overweldigend of overheersend zijn geworden, dat ze zich wellicht niet zonder meer zullen herstellen. Wil je nieuwe kansen creëren, dan zal de focus vroeg of laat ook best liggen op hoe de problemen op te lossen. Wetende dat je je best verzoent met de overtuiging dat er in de liefde geen garanties zijn.

Je houdt ook best rekening met de reële kans dat jij zelf of je partner gaandeweg ontdekt alleen verder te willen. Hoe ga je daarmee om dan, en wat verwacht je daarin van je partner?

 • De “speaking terms” 

Houden jullie de communicatielijnen open, of liever niet?

Wil je zoveel mogelijk helder afspreken, zodat je alleen over de kinderen nog moet communiceren? Wil je mekaar voor de rest volledige vrijheid gunnen? Of wil je toch nog wederzijds bepaalde verantwoordingen afleggen en enige vorm van partnerverbinding behouden?

Spreken we regelmatig met elkaar af bijvoorbeeld? Plannen we gesprekken onder begeleiding? Sturen we elkaar berichtjes? Delen we onze gevoelens met elkaar, of kiezen we ervoor om bewust tijdelijk afstand te nemen ? Plannen we nu al momenten voor gesprekken om samen  te ontdekken wat we nog voelen en hoe we evolueren?

Het is goed te vermijden dat jij of je partner met té grote onzekerheid geconfronteerd wordt door onduidelijkheid over contacten. Ik geloof dat het goed is om daarover via bemiddeling open in overleg te gaan.

 • Zelfkennis is het begin van alle wijsheid

Een relatie is altijd dynamisch. Jullie hebben allebei aandeel in wat was, wat is en wat zal komen.

Relatieproblemen houden je vaak een spiegel voor. Op welke manier dan ook. Dit is, ondanks pijn en verdriet, ook een uitgelezen kans om jezelf beter te leren kennen. Bewust tijd te nemen om te ontdekken waardoor jullie elkaar kwijtraakten, wat jouw rol daarin was, aan welke behoeften je partner niet beantwoordde,…

Misschien heb je te lang je grenzen niet genoeg bewaakt, te vaak “ja” gezegd tegen de ander en “nee” tegen jezelf, ben je niet genoeg dicht bij jezelf gebleven,… Wellicht heb je ook zelf steken laten vallen naar je partner toe, en zijn er momenten dat je je schuldig voelt. Schuldgevoel brengt je weinig bij, maar leert je wel veel over eigen verantwoordelijkheid.

Weet dat tijd en bewuste reflectie veel wijsheid brengt. Door daarop te focussen in de periode van proefscheiding zal je hoe dan ook stevige fundamenten leggen voor een gelukkige en hoopvolle toekomst. Waarin je dicht bij jezelf kan blijven en met anderen in verbinding kan gaan.

Samengevat: door te werken aan jezelf, doe je onrechtstreeks ook je partner en omgeving een plezier. Het zal je helpen ontdekken of je nog verder wil samen, wat je voelt, wat je nodig hebt,….

Je kan je proces van gevoelens, gedachten, inzichten ook bijhouden in een boekje. Het is soms helend om op een bepaald moment je proces te delen met elkaar.

 • Hou rekening met je kind(eren)

Als je kinderen hebt, dan zullen zij natuurlijk wel gealarmeerd worden als jullie uit elkaar gaan wonen.

Belangrijk is je kind(eren) duidelijk te maken dat zij los staan van jullie beslissing en er ook geen invloed op hebben. Zo vermijd je dat ze zich schuldig of verantwoordelijk gaan voelen.

Spreek als ouders goed af wat jullie hen vertellen over de nabije toekomst, zodat ze zich veilig blijven voelen in alles dat gebeurt.

 • Officieel of officieus

Ik schreef het al eerder: heldere en duidelijke afspraken zijn belangrijk. Op emotioneel vlak, maar ook praktisch, financieel en juridisch.

De eerste vraag is hoe jullie de proefscheiding willen organiseren: via een officiële overeenkomst of eerder informeel via onderlinge afspraken? Op juridisch vlak zal een officiële overeenkomst andere gevolgen hebben dan onderlinge afspraken die niet schriftelijk vastgelegd en/of bekrachtigd worden.

Wat af te spreken valt? 

 • Afspraken over de kinderen:  de verblijfsregeling, maar ook op financieel  vlak.
 • Financiële afspraken: over de betaling van leninglasten, huurkosten, andere kosten, onderhoudsgeld,…..
 • Toegang tot de gezinswoning: heeft de partner tijdens de proefscheiding op elk moment vrije toegang? Misschien overwegen jullie wel om de “birdnesten”, zodat de kinderen niet heen-en-weer hoeven te verhuizen?
 • Praktische afspraken: wie zorgt voor het onderhoud van de tuin, de betalingen, huisdieren,….
 • De omgeving: wat vertellen jullie aan wie over jullie situatie bijvoorbeeld. De familie, buren, maar ook leerkrachten van je kind bijvoorbeeld.
 • Termijn: kiezen jullie voor een duidelijk eindpunt, of laten jullie dat liever voorlopig in het ongewisse?
 • ….

Bemiddeling

Als bemiddelaar help ik jullie graag om samen tot afspraken te komen, met juridische informatie en door eventueel jullie afspraken op papier te zetten in een overeenkomst.

Tijdens de proefscheiding kan je bij me terecht voor relatiehulp als jullie daar nood aan hebben.

En mochten jullie op een bepaald moment beslissen definitief uit elkaar, dan help ik jullie bij het regelen van de scheiding.

Heb je vragen? Zoek je begeleiding, samen of apart? Wil je jullie afspraken formaliseren?

Contacteer me gerust vrijblijvend langs deze weg of via een mailtje, of plan een afspraak voor een bemiddelingsgesprek samen of een gesprek apart.


Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x