13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

De kans is reëel dat je kind zich het moment zal blijven herinneren waarop het vernam dat jullie zouden scheiden.

Als mama of papa maak je je er ongetwijfeld zorgen over. Terwijl je worstelt met verdriet en emoties, je kind vertellen dat de twee belangrijkste mensen in zijn/haar leven uit elkaar gaan is niet gemakkelijk. 

Je eerste vraag is misschien: "Wat is het juiste moment?". Daar durf ik geen sluitend antwoord op geven en hangt af van je situatie. Misschien hangt er veel spanning in de lucht, en is het goed uit te leggen waardoor dat komt. Ook als je omgeving al op de hoogte is waak je er best over dat je kind het niet via anderen verneemt. Is dat niet zo, dan wil je misschien wachten tot een beetje duidelijk is geworden hoe de toekomst er zal uitzien.

Wel goed om te weten: als je kind de vraag zelf stelt, dan is het goed er niet over te liegen. Je wil dat je kind je op elk moment blijft vertrouwen, dus is openheid en eerlijkheid wel belangrijk.

De belangrijkste boodschap eerst: dat gesprek is een eerste kans om je kind gerust te stellen. Dat jullie samen ouders blijven en dat het geen van jullie zal verliezen. 

Een aantal tips die we graag delen:

Vertel het samen. Dat is misschien een uitdaging als je boos of verdrietig bent. Toch is het een eerste signaal dat je kind zich geen zorgen hoeft te maken over zijn of haar relatie met elk van jullie.

Spreek vooraf af wat jullie vertellen. Zo zorgen jullie dat er geen verrassingen zijn als plots dingen gezegd worden die je liever (nog) niet aan je kind liet weten, want conflict en onduidelijkheid vermijden is cruciaal.

Vertel niet te veel. Focus op de boodschap dat er een scheiding komt, en wat dat voor je kind heel concreet zal betekenen. De details waarom jullie uit elkaar gaan, hoeft je kind  niet te weten. Anderzijds is het wel belangrijk dat je kind begrijpt waarom jullie scheiden. We weten dat veel kinderen wel nood hebben aan een reden. Als mama of papa is het goed dan bewust te kiezen om dat te vertellen op een manier die de relatie van je kind met één van jullie niet onder druk zet. Zeg bijvoorbeeld ‘papa is niet meer verliefd op mama en is niet meer gelukkig’, en niet ‘papa is verliefd op iemand anders en daardoor laat hij mama in de steek’. 

Kinderen willen niet betrokken worden in een strijd tussen ouders. Ze zien jullie allebei graag en dat zal niet veranderen.

Maak je kind duidelijk dat jullie nog allebei evenveel van hem/haar houden, en blij zijn dat hij of zij er is. Dat stelt het kind gerust dat jullie liefde voor hem of haar niet verdwijnt. Dat jullie geen spijt hebben van de relatie, omdat je kind er uit is geboren.

Laat je kind weten dat het niet verantwoordelijk is voor jullie scheiding. Veel kinderen voelen zich schuldig, en denken dat zij (mee) de oorzaak van de scheiding zijn.

Leg aan je kind uit dat jullie er altijd allebei zullen zijn, ook al zal je kind om de beurt bij jullie wonen. Daardoor hoeft je kind geen angst te hebben een van jullie te verliezen.

Gevoelens mogen er zijn. Geef je kind de kans om emoties te tonen. Onderbreek dus niet te snel met goedbedoelde uitspraken om te troosten of af te leiden. "Luisteren kan heel veel zeggen" is een goede leidraad daarin.

Je mag zelf emoties tonen, zolang je je kind er niet mee belast. Doen alsof jij niets voelt is voor niets nodig. Dat zou je kind wellicht vreemd vinden. Wel is het niet de bedoeling dat je kind medelijden krijgt en voor je wil zorgen, en ook niet dat het betrokken wordt in conflict of spanning. 

Besef dat de eerste reactie niet altijd alles zegt. Het vraagt wat tijd om de boodschap te verwerken. Sommige kinderen spelen gewoon verder, of reageren amper. Nodig je kind dus zeker uit om ook achteraf te praten als het daar nood aan heeft. Omgekeerd is het ook zo dat hevig verdriet niet noodzakelijk betekent dat je kind het verdriet niet kan dragen.

Beantwoord vragen zover je kan en zeg je kind dat het je achteraf ook altijd nog vragen mag stellen. Als je geen antwoord kan geven op bepaalde vragen, stel je kind dan gerust dat jullie er alles aan zullen doen om samen tot beslissingen te komen.

Vertel je kind dat de scheiding definitief is. Zelfs als je zelf nog hoopt dat het weer goedkomt. Je geeft best geen valse hoop.

Vermijd ten allen prijze conflict tussen jullie als ouders. Zeker waar je kind bij is.

Als je je kind wil betrekken in de beslissingen die jullie zullen nemen over de toekomst, vraag je kind dan niet te kiezen. Je vraagt best gewoon op welke manier jullie rekening kunnen houden met je kind. Een open vraag dus, waarbij je alle ruimte aan je kind laat om in te vullen.


Wil je meer informatie over kind & scheiding, en hoe je rekening kan houden met je kind bij scheiding? Download dan kosteloos  "Ex-ouders bestaan niet", een e-book vol nuttige tips.

Het is onze missie om bij te dragen aan een wereld zonder vechtscheidingen, zodat kinderen niet lijden als ouders scheiden.
13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Tips voor communicatie bij conflict, relatieproblemen of bij scheiding

Tips voor communicatie met je partner bij conflict, relatieproblemen of bij scheiding.

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x