Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Er zijn zo van die momenten dat ik intens besef waarom ik blij ben met onze inspanningen om samen ouders te blijven voor onze kinderen, ondanks de scheiding. De afgelopen dagen hebben dat besef onderstreept en drukten ons met de neus op die feiten.

Mijn “ex”-gezin verloor iemand dierbaar, die ook in mijn leven een belangrijke plaats innam.

Dan spreek ik namens mezelf, want mijn vroegere schoonvader was niet iemand die je kon negeren. Hij liet zich horen. Als hij er was, dan wist je dat gewoon. Ontelbare speelse maar toch oprechte discussies over de politiek, over hoe volgens hem het leven vroeger beter was,….en verhalen uit zijn mijnverleden die we nu hard zullen missen. Kortom, hij wás er, en daar ben ik blij en gelukkig om. Hij voegde iets toe aan mijn leven en dat van onze kinderen, en daarvoor ben ik dankbaar.

Maar vooral spreek ik dan als mama van mijn twee kinderen die hun vake verloren. Het raakt mij diep om hun verdriet te zien en alles in mij wil hun pijn wegnemen. Helaas kan ik dát niet. Wat ik wel kon en kan doen was/is er zijn. Letterlijk. Ik heb afscheid mogen en kunnen nemen van vake met mijn kinderen in mijn armen. Ik heb hun tranen mogen drogen en hun troost kunnen bieden, op een moment dat ik niet had willen missen.

Het is die dag vaak door mijn hoofd geflitst dat ik me niet kon voorstellen dat zij dit moment beleefd zouden hebben zonder mij. Dat ik van op afstand had moeten ervaren dat zij zoveel verdriet hadden, dat ik niet zou kunnen verlichten op het moment zelf.

Ik zeg het zo vaak, en beleefde het gevoel eerder, maar dit keer tot in het diepste van mijn zijn: ouders ben je samen. Dat doe je ook niet voor jezelf, maar voor hun. Na vandaag weet ik nog zekerder dan voordien dat sommige inspanningen een beloning opleveren die je leven rijker maak. Dat klinkt misschien vreemd in de context van een overlijden.

Onze kinderen hebben elk op hun manier afscheid genomen van vake, intens verdriet gedeeld met hun moeke en papa, én tegelijk troost gevonden bij hun mama. Wij waren gewoon mama en papa, over elke grens heen.

Na vandaag zal je mij een heel simpele vaststelling horen verkondigen, waarvoor ik eerder misschien meer woorden gebruikte : de liefde voor kinderen is de lijm. De lijm die álle ouders (en grootouders) in relatie kan houden, ook over de scheiding heen.

Ik wist het voordien ook al, maar gebruikte veel meer woorden en argumenten, terwijl het in essentie eigenlijk gewoon draait om de liefde voor je kind. Het vraagt niet meer dan bereidheid en een blijvende inspanning om verschillen te overbruggen en door de bril van je kinderen te kijken. Je zal ongetwijfeld veel verschillen (in mening, in aanpak, in visie, in levensstijl,…..) kunnen vinden om je op te beroepen en de afstand te verklaren, maar dat is een keuze. Want je kan ook focussen op de gelijkenis en het verbindend element: de liefde voor de kinderen waarvoor jullie ooit samen hebben gekozen. Die maakt veel opofferingen, toegevingen,….de moeite waard.

Na deze ervaring spreek ik vanuit het diepste van mijn zijn als ik zeg dat het een ‘investering’ is die loont. Omdat wat ik er voor heb terug gekregen mij dierbaarder is dan de som van al de mindere momenten samen: het voorrecht om er voor mijn kinderen te kunnen en mogen zijn, op en moment dat ze ons allebei hard nodig hadden.

Onze relatie is intussen al ongeveer even lang afgelopen als dat ze duurde, en al die jaren is ook de relatie met de grootouders gebleven. Natuurlijk is ze op een andere frequentie beland nadat wij uit elkaar gingen, maar ze zijn altijd een rol blijven spelen. Over de jaren heen is al het stof gaan liggen en bleef gewoon het simpele feit dat zij de grootouders zijn en ik de mama genoeg om de band te onderhouden. Hoewel ik ook los van de kinderen veel redenen kan bedenken waarom ik deze mensen heel erg dankbaar ben. Het heeft inspanning gevraagd aan beide kanten om sommige dingen en pijnpunten los te laten, maar wij wisten de focus juist te leggen. Op wat ons verbindt: de kinderen.

Wat ben ik nu blij met de feestjes die we de afgelopen jaren nog samen vierden, en de herinneringen die daardoor niet enkel bij de kinderen maar bij mij ook zijn blijven aangroeien. Ik ben gelukkig dat ik ben mogen blijven zien en voelen welke impact vake op mijn kinderen heeft. Daarnaast ben ik ook zelf dankbaar dat hij in mijn leven een rol is blijven spelen. Want met iemand die je kinderen zoveel bijbrengt, mee de vinger aan hun pols houdt, een zelfde diepe liefde voor hen voelt,…vindt je altijd gemene grond als je wil. Het is gewoon fijn om over je kinderen te praten met mensen die elk een eigen blik werpen, en je dingen vertellen en inzichten verschaffen die je als ouder verrijken.

Wat ben ik gelukkig dat ik mijn dankbaarheid heb mogen uiten naar hem persoonlijk de afgelopen weken, in de gesprekken die wij nog hebben gehad. Over de ontelbare fietstochten met mijn zoon (toen nog klein) waardoor er momenten waren dat mijn vrienden mijn zoon meer zagen dan ik omdat ze hem overal tegenkwamen in mijn thuisdorp (toen ik nog student en in examenperiode was aan de unief). Over de vasthoudendheid van mijn dochter die op haar manier een sterke persoonlijkheid verbergt achter soms een muur van hele lieve stilte. Kortom, over ontelbare mooie momenten die hij beleefde met mijn kinderen. Hoe fijn heb ik het gevonden om zijn woorden over mijn kinderen nog te mogen horen en zijn perspectief op hun persoonlijkheden.

Het biedt mij troost dat ik een week geleden met hem aan tafel een gesprek had over hoe ze elk zo eigen en bijzonder zijn, dat ik mocht horen hoe diep zijn liefde voor hen was en hem heb mogen geruststellen dat we goed voor hen zouden zorgen wetende welk verlies er aan te komen stond. Dat ik die zorg voor hem heb kunnen wegnemen is een ongelooflijke cadeau, aan hem maar ook aan mezelf.

Het biedt mij geluk dat ik er voor moeke kan zijn. Dat ik haar een knuffel kan geven en haar hand mag vastnemen op een moment dat ik ongeloof, onzekerheid en onmacht in haar ogen zie, en haar voel zoeken naar garanties dat alles goed komt. Dat ik voor haar kan en mag zorgen, zoals zij zo vaak voor mij en de kinderen deed.

Het biedt mij rust dat ik de afgelopen weken intens heb kunnen delen en beleven met mijn kinderen. Dat zij vrijuit over hun gevoelens hebben kunnen spreken, zonder enige schroom. Omdat ze weten dat wij als ouders alle ruimte willen bieden aan hen om te zijn wie ze zijn ongeacht waar ze zijn. En dat wij als ouders samen hebben ‘gewerkt’ om onze kinderen te faciliteren om met dit verlies om te gaan op de manier die voor hun werkt. Voor de één door veel nabijheid en veruiterlijkt verdriet, voor de ander door in stilte afscheid te nemen met weinig woorden maar heel veel gevoel. Dat vroeg afstemming en overleg, maar voor de rest ging dat eigenlijk vanzelf.

Het biedt mij ook geruststelling dat mijn ex ten volle ruimte krijgt voor zijn verdriet, en dat kan delen met de kinderen zonder zich al te erg te moeten bekommeren over hen. Omdat ik er ook ben voor hen, en meeleef, en hen mee opvang nu hij zelf ook zijn eigen verdriet moet kunnen dragen.

Wat ben ik blij met de momenten die wij samen hebben mogen beleven de afgelopen dagen. We gingen soms letterlijk jaren terug in de tijd en konden onze dochter, die erg jong was bij de scheiding, samen vertellen over herinneringen uit ‘de goede oude tijd’. We hebben samen geweend, gegeten, gelachen,…. We lieten de eigenheden van vake de revue passeren waardoor hij een onuitwisbare indruk naliet in ons leven. Want ben ik blij dat ik dit moment heb mogen beleven met mijn kinderen, met moeke en zelfs mijn ex. Ik ben hem dankbaar voor de plek die ik mocht innemen, en voel daardoor ook mee met hem en hoe dit verlies op hem weegt. En dankbaar dat zijn partner ook mij de ruimte gaf om er te zijn.

Maar vake, het laatste woord richt ik aan jou. Jij gaf mij voor de laatste keer in jouw aardse leven een hele grote reden om dankbaar en gelukkig te zijn: je hebt ons allemaal verbonden in je laatste momenten. Nu is het aan ons om jou te blijven geven wat jij heel graag had: de rust dat er voor moeke en de kinderen wordt gezorgd, en dat je niet vergeten wordt.


Maaike


Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x