Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Wat is een kindrekening?

Je hebt waarschijnlijk wel al eens gehoord van de kindrekening. Sinds de Wet van 19 maart 2010 kent deze rekening ook een wettelijke grondslag.

Het is een zichtrekening op naam van twee ouders, waaraan ook een spaarrekening gekoppeld kan worden om geld te reserveren voor toekomstige kosten 

Tenzij anders afgesproken kunnen twee ouders deze rekening gebruiken en beheren.

Waarvoor wordt een kindrekening gebruikt?

Gescheiden ouders gebruiken een kindrekening veelal om buitengewone kosten mee te voldoen, zoals medische kosten, schoolkosten, hobbykosten en de kosten voor behalen van het rijbewijs.

Daarnaast wordt in een ouderschapsovereenkomst vaak afgesproken dat ook verblijfsoverstijgende kosten via de kindrekening zullen worden voldaan. Deze kosten worden dan duidelijk en gedetailleerd omschreven in de overeenkomst. Het kan gaan om jassen, kleren, schoenen, zakgeld, gsm-abonnementen, kapperskosten, …..kortom, de lijst en bijdrageregeling wordt helemaal op maat opgesteld zoals de ouders dat wensen.

Welk geld belandt op de kindrekening?

Dat hangt af van het akkoord tussen de ouders. Het kan gaan om de kinderbijslag, terugbetalingen van mutualiteit en terugbetalingen van een hospitalisatieverzekering, studietoe(s)lagen, bijdragen die de ouders zelf storten,….

Goede afspraken zijn cruciaal voor een kindrekening.

In het kader van bemiddeling werken ouders samen met de bemiddelaar helemaal op maat  afspraken over de kosten van hun kind uit. Het is ook goed daar voldoende aandacht aan te besteden, zeker omdat kinderen meer en meer gaan kosten naarmate ze ouder worden. Geld kan heel gevoelig liggen tussen ouders, waardoor het wel aan te bevelen is goed omschreven afspraken te maken die zoveel mogelijk discussie uitsluiten.

De vragen die zeker beantwoord horen te worden in een ouderschapsovereenkomst?

Wie mag de kindrekening gebruiken?  Wanneer is voorafgaand overleg en uitdrukkelijk akkoord nodig van de andere ouder, wanneer/voor welke kosten (eventueel) niet? Wat gebeurt met tekorten en/of overschotten? Zijn er speciale afspraken gewenst over het beheer van de rekening? Over controle van de uitgaven die ermee gebeuren?

Met extra aandacht voor volgende twee vragen:

  • Wie draagt wat bij? Volgens welke verhouding dragen ouders bij op de kindrekening.

Zelfs als op het moment dat de afspraken gemaakt worden bijvoorbeeld geen geld bij te storten is door jullie als ouders (als de kinderbijslag bijvoorbeeld er op toekomt en zal volstaan), dan zal in een ouderschapsovereenkomst toch omschreven worden in welke verhouding jullie bijdragen in de kosten die met de kindrekening worden voldaan op moment dat er tekort is.

Het wettelijk kader in een notendop, voor álle kosten van de kinderen stelt de wet dat elke ouder naar evenredigheid van het aandeel in de samengevoegde middelen bijdraagt in de kosten van kinderen. Met een simpel voorbeeld uitgelegd: verdient één ouder 1.500 € en de andere ouder 2.500 €, dan is de verhouding 3/5 en 5/8.

Veel ouders echter werken helemaal op maat hun afspraken uit, zodat zij er zich goed bij voelen. 

  • Voor welke kosten mag ze worden gebruikt?

Sinds april 2019 bestaat er een wettelijk vastgelegde minimumregeling voor kosten die de wetgever dus als buitengewoon beschouwt (hoewel ouders daar van mogen afwijken).

Zoals gezegd zullen de meeste ouders die basislijst aanvullen met kosten die ze óók via de kindrekening voldoen.  Het is best belangrijk deze opsomming duidelijk genoeg te maken dat discussie nagenoeg uit te sluiten valt.

Wat is het alternatief voor een kindrekening?

Willen jullie niet werken met een kindrekening, dan houden jullie de kosten bij die jullie maakten en die vallen onder de omschrijving van de buitengewone en verblijfsoverstijgende kosten in jullie ouderschapsregeling. Dan spreken jullie of om de hoeveel tijd jullie onderling afrekening opstellen of aan de andere ouder zijn of haar bijdrage vragen.

Daarin wil ik je als bemiddelaar de raad geven om daarbij voor ogen te nemen dat het misschien ook goed is extra aandacht te hebben voor de kosten die komen kijken bij hogere studies. Want als één ouder deze telkens moet voorschieten vooraleer het terugbetaling te kunnen vragen van de andere ouder, dan zal dit mogelijk wel een finaciële uitdaging zijn.

Samen, respectvol en  op maat

Als bemiddelaar ben ik overtuigd dat goede afspraken goede vrienden maken. Ik maak het best regelmatig mee dat ouders in de beste verstandhouding uit elkaar gaan, maar jaren later toch in conflict belanden. Los van situaties dat dit te maken heeft met de verblijfsregeling, is dat heel vaak naar aanleiding van financiële discussies.

Zelf geloof ik dus dat het goed is om de regeling met aandacht uit te werken. Zodat als er discussie ontstaat, de overeenkomst verduidelijking brengt.

De kans is reëel dat jullie daar hulp bij nodig hebben. Aarzel dan niet om vrijblijvend contact te nemen. Ik help je graag verder.


Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x