Jij bent jij en ik ben ik

Deze uitspraak raakt aan een essentie van  "zijn" en van samenleven. 

Akkoord, er werkelijk naar leven vraagt oefening. Het is moeilijk om te aanvaarden dat jouw gevoel, noden, beleving,…eigen en heel persoonlijk zijn en mogelijk niet gedeeld worden door een ander. Moeilijk ook om niet te verwachten dat een ander door jouw bril naar een zelfde situatie kijkt.

Maar….moeilijk gaat ook en deze oefening in “levenskunst” brengt diepe rust en verbinding.


Ze brengt begrip voor hoe een ander eenzelfde situatie helemaal anders kan ervaren of beleven. Daar ook alle recht toe heeft trouwens. Minstens even veel als jou.

Ze brengt ook rust, omdat je leert dat jouw beleving even veel recht van bestaan heeft, ook al wordt ze niet gedeeld. Zonder dat je daarvoor verantwoording hoeft af te leggen.

Het is door te oordelen en beoordelen van mekaar in het anders zijn dat problemen of conflict ontstaan.

Door plaats te maken voor ieders gelijk en niet te strijden voor “ons grote gelijk”, door te aanvaarden dat ieder een eigen waarheid kan hebben; door oordelen te laten varen en te vervangen door de wijsheid dat we allemaal uniek en anders (mogen) zijn, ontstaat een geheel nieuwe dynamiek.

In die dynamiek is onze ervaring dat mensen mekaar gemakkelijker vinden. Als we voelen dat ieders zienswijze, ook de onze, er mag zijn; zetten we net gemakkelijker de bril van onze medemens wél op en kunnen we ons verplaatsen in de ander. Zonder de angst dat we daarmee onze eigenheid moeten verloochenen.

Als spreken in termen van fout, verwachting, schuld en waarheid vervangen wordt door spreken vanuit gelijkwaardigheid, ontstaat bijna steeds verbinding.

Als bemiddelaar geloven wij dus dat veel conflict te herleiden is tot volgende essentie: we raken in conflict als een ander niet beantwoordt aan onze behoeften en verwachtingen, niet dezelfde gevoelens deelt,…. Als we niet zien dat de ander niet is zoals wij zijn.

Als we koppels begeleiden is het dan ook ongetwijfeld één van de dingen die we onszelf het vaakst horen uitspreken: “Voor jóu is dat zo. Kan je horen en aanvaarden dat het voor je partner anders is?”. Het kan dan gaan over de meest uiteenlopende dingen, maar de conclusie is vaak dezelfde.

Verbinding ontstaat als we vrij van oordeel onze verschillen kunnen benoemen én wederzijds aanvaarden. Dat maakt meteen ook de uitdaging duidelijk van iedereen die in conflict of spanning belandt: het verleggen van de focus van dáár naar hier bij wijze van spreken. Eerder dan naar de ander te wijzen, te verwachten dat een ander jouw waarheid gaat delen, uitgebreid te omschrijven hoe hij of zij je kwetst, tekortdoet, teleurstelt;….te zoeken naar de juiste taal om te omschrijven wat jou tot jou maakt. Spreken vanuit jouw gevoelens en behoeften, eerder dan vanuit oordelen en verwachtingen.

Door in die “ik-taal” te spreken, word je gezien en gehoord. Dat is helemaal anders dan spreken in een “jij-taal”, die bijna steeds een vorm van beschuldiging of aanval in zich draagt.

We delen als mensen meer dan we durven vermoeden, en dat wordt op die momenten heel duidelijk: dat we in essentie allemaal erkenning zoeken, aanvaard willen worden en ontvangen in wie we echt zijn en wat we geven. Het is één van mijn kerntaken als bemiddelaar, waarbij het een voorrecht is om als bemiddelaar van op de eerste rij te zien wat de impact is van een nieuwe dynamiek waarin kwetsende of beschuldigende “jij-taal” wordt vertaald in kwetsbare “ik-taal”.

Misschien had ik dit alles ook gewoon kunnen zeggen met de woorden van mijn  vierjarig zoontje, die er een eigen maar rake vertaling van geeft waar het in essentie eigenlijk om draait” “jij bent jij & ik ben ik”.

Soms zit de grootste essentie vervat in heel simpele uitspraken.

Maaike

Jij bent jij en ik ben ik

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Online scheiden, is dat iets voor ons?

Als jullie het in onderling overleg zelfstandig eens kunnen geraken over wat te regelen is bij scheiding, dan is online scheiden misschien wel een optie voor jullie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x