Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Het belang van een goede scheidingsmelding

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat altijd een lange periode van twijfel vooraf. Je beslist dat niet over één nacht ijs, en het is ook voor de partner die de knoop doorhakt niet gemakkelijk. Die partner “de eerste beslisser”, staat voor de lastige opdracht om dat aan de ander, “de tweede beslisser”, te vertellen.

Maar hoe begin je daar aan…?

Ik hoor wel eens dat het misschien niet eens meer echt uitgesproken hoeft te worden: “Het gaat al zo lang slecht tussen ons.” “We hebben al vaak uitgeroepen dat we beter uit elkaar zouden gaan.” “Het kán niet dat hij/zij dit niet verwacht."

En toch: een goede scheidingsmelding is cruciaal! Uit jouw mond horen dat jullie relatie stopt is echt belangrijk. Ik ben overtuigd dat de kiem voor veel vechtscheidingen ligt in hoe dit moment en de periode die er op volgt verlopen.  

Het is heel begrijpelijk dat je dat spannend & lastig vindt of dat je niet goed weet hoe daaraan te beginnen. 

Ik deel enkele tips met je.

Een goede scheidingsmelding

Je hebt lang getwijfeld en hebt nu beslist om uit elkaar te gaan. Je partner verdient te weten waarom dat écht is. Via een persoonlijk gesprek, en als dat te moeilijk is bij een bemiddelaar.

Dit gesprek wordt best geen herhaling van misschien eerdere ruzies waarin jullie mekaar beoordelen of verwijten. Dit gesprek gaat best over hoe jij je voelt en wat je nodig hebt, en niet langer in de relatie kan terugvinden. Je spreekt dus best over jezelf, zonder je partner aan te vallen.

Ben je helemaal zeker over je beslissing, zorg dan dat je dit ook helder overbrengt. Hou er rekening mee dat je partner dat mogelijk niet meteen zal kunnen accepteren, en toch nog zal willen vechten voor jullie relatie. Het kan wat tijd vragen voor de ander om je beslissing te accepteren. Herinner je dan hoeveel tijd jij nodig had om ook echt helemaal zeker te zijn dat dit de juiste beslissing was om te nemen. Je had wellicht momenten dat je het te beangstigend vond en dus toch wel een aantal keren de twijfel probeerde wegduwen. Je partner krijgt die kans niet. Probeer je daar in te verplaatsen, ook al heb je misschien eerder met de regelmaat van de klok uiting gegeven van de relatieproblemen. Ik hoor heel vaak dat een partner de boodschap als donderslag bij heldere hemel heeft ervaren, ook al ging het al jarenlang echt slecht….

Het moment dat je de beslissing meldt aan je partner is níet het moment om de toekomst al meteen te regelen en bespreken. Misschien dacht jij daar zelf al wel een keer over na, maar geef je partner eerst tijd & ruimte om te aanvaarden dat er een gescheiden toekomst kómt vooraleer hij/zij moet beginnen nadenken over hóe deze zal zijn.

Het gebeurt soms ook dat net de tweede beslisser uit onmacht uitspraken doet en soms kunnen die intimiderend overkomen; alsof je een rekening gepresenteerd zal krijgen voor je beslissing. Besef dan dat die eerste reacties wellicht door hevige gevoelens gestuurd worden, en reken hem/haar daar niet op af op dat moment.

Hou vast aan je voornemen om rustig te blijven, en ga er niet op in.

Ik geef zelf altijd als advies om te blijven herhalen dat je zo kort mogelijk na de scheidingsmelding, zodra bij ieder de ruimte & bereidheid bestaat om te kunnen luisteren naar goede informatie, een gesprek inplant bij een bemiddelaar voor degelijke en neutrale informatie die jullie gelijktijdig krijgen.

Je kan dat ook zeggen op dat moment, en moet het misschien zelfs een aantal keren herhalen: dat je in elk geval graag respectvol alles wil regelen, en daarvoor ook samen elke verdere stap wil zetten. Maar dat dat niet voor nu is.

Je kan niet méér doen dan volledige verantwoordelijkheid nemen voor jouw woorden en daden op dat moment, dus blijf dicht bij jezelf en laat je niet meeslepen. Hou altijd voor ogen dat woorden soms diepe indruk kunnen nalaten. Je wil niet afgerekend worden op uitspraken op een verhit moment, maar wellicht niet meende.

Inzicht in het scheidingsproces helpt ook. Dus ik schets dat hieronder.

Het scheidingsproces

Volgens mij zijn er in essentie twee scheidingsprocessen: eentje dat een koppel samen aflegt, en daarnaast een individueel rouwproces. 

Het rouwproces vooral zorgt dat praten niet altijd makkelijk is. Het is een heel individueel proces, en het kan best zijn dat je je ieder in een totaal ander stadium bevindt, waardoor het niet evident is op dezelfde golflengte te geraken. Je beweegt je ook afwisselend tussen de verschillende fases, waardoor je misschien niet makkelijk kan inschatten in welke fase je partner zich bevindt.

Ik hoor zo vaak dat vanaf het moment dat beslist werd om te scheiden twee partners zich als vreemden voor elkaar voelen, dat er instant afstand is gegroeid, terwijl ze elkaar eigenlijk door en door kennen.


Het relationeel proces…eigenlijk krijg je er vaak pas achteraf zicht op. Door terug te kijken ervaar je dat er een periode was van scheidingssignalen: je begon wel eens een scheiding te overwegen; en plots, alsof er een radertje ononmeerbaar doorklikte, voelde je dat uit elkaar gaan je keuze was.


Nu sta je dan op het punt van de scheidingsmelding, een cruciaal moment.

De tweede beslisser kan totaal verrast zijn. Het is goed om je bewust te zijn dat je zelf heel wat verder staat in het verwerkingsproces en je te herinneren hoe lastig het was om uiteindelijk tot dit punt te komen. Je partner krijgt nu alles in één keer te verwerken, en dat kan leiden tot hevige emoties & reacties. Dat is over het algemeen tijdelijk, dus je wil er niet met reacties op reageren.

Je ziet dat er nog wel wat fases volgen, en die zijn ook belangrijk. Het is niet omdat jij de beslissing nam, dat je partner dat zonder meer een plaats kan geven. Er kan een beetje tijd nodig zijn om je beslissing echt te accepteren. Daarom wordt gesproken over de “scheidingsaanvaardingstijd”: een periode om de boodschap een plaats te geven. In die periode kan het wel belangrijk zijn om toch enigszins bepaalde afspraken te maken. Verder samenleven is dan soms een uitdaging. Dus mocht dat zo zijn, weet dan dat het een goed idee kan zijn om de gesprekken met een bemiddelaar al op te starten. Zelfs als jullie nog niet klaar zijn om de definitieve scheiding al te regelen.

Ook jij als eerste beslisser ontloopt het verdere proces natuurlijk niet. Ik ben me er goed van bewust dat ook jou ingrijpende veranderingen te wachten staat, ook jij groot verlies te verwerken hebt en je leven een nieuwe wending te geven hebt. Ook jouw rol als ouder zal veranderen, en je zal mogelijk zelfs je partner missen in de toekomst. Wees dus mild voor jezelf, en weet dat ook jij nog te helen hebt.


Wat na de scheidingsmelding?

Je partner heeft mogelijk wat tijd nodig om de scheiding te aanvaarden. Óf dat zo is en hoe lang hangt af van de situatie. Misschien ging het al lange tijd slecht, misschien overwoog ook je partner wel eens een scheiding, misschien zijn jullie het samen eens dat uit elkaar gaan beter is,….dan zijn jullie wellicht vrij snel klaar om naar de toekomst te kijken en over regelingen te spreken.

Heeft je partner nog wat tijd nodig, dan wil je die misschien wel geven. Het kan ook zijn dat samenleven onmogelijk geworden is, omdat de spanning te groot is. Als er kinderen zijn, dan kan dat wel lastig zijn,…Dan zijn afspraken gewoonweg nodig.

Kortom, je merkt dat elke situatie anders is.

Ik denk dat het goed is om op het moment dat jij/jullie er nood aan hebben een afspraak in te plannen. Zelf gebruik ik als bemiddelaar zo’n eerste gesprek om binnen te stappen in jullie context en te horen wat er leeft, waar ieder nood aan heeft, of er dringende vragen zijn, hoever ieder staat in het verwerkingsproces,…& vervolgens een duidelijk kader te schetsen.

Ik durf dus niet zonder meer een vaste aanpak te schetsen van hoe elke scheidingsbemiddeling dan verder verloopt, net omdat elke relatie en ieders leven anders is. Wel ben ik overtuigd dat níemand gebaat is met een strijd, omdat er echt niets te winnen valt. En geloof ik rotsvast in de kracht van bemiddeling, omdat zowel het menselijke als het juridische aspect aan bod komen.

Dus ik heet jullie van harte welkom zodra jullie daar klaar voor zijn. Je mag me steeds contacteren, of kan via onderstaande link een afspraak plannen.

Neus gerust ook eens rond op de website. Je vindt ongetwijfeld best al wel veel informatie die nuttig kan zijn.

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x