Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Hoe gaat het met jullie?

Ik wilde het oprecht weten, want ik had A. en D. enkele weken niet gesproken en wist dat D. intussen verhuisd was naar zijn nieuwe woonplaats. Ik weet dan uit ervaringen met andere koppels dat de scheiding daardoor “écht” wordt, zelfs als de beslissing al een tijdje genomen is.

Het gaat best goed met hen, zo blijkt. Hij mist het vooral om de kinderen elke dag te slapen te leggen, maar vertelt dat de dagen dat ze al bij hem verbleven goed zijn verlopen. Zij voelt ook wel rust nu ze apart wonen.

Het was tijd”. Dat beamen ze allebei.

De fase van vertwijfeling, verdriet, verwarring,…door de scheiding lag achter hun. En nadat ze tot een scheidingsovereenkomst kwamen, voelden ze zich allebei klaar om hun nieuwe toekomst tegemoet te gaan. Ze staan op een bepaalde manier ook nog steeds dicht bij elkaar. De regeling die ze voor hun twee kinderen uitwerkten zorgt dat ze hen allebei ongeveer elke dag zien. Ze hebben zelfs nog heel regelmatig ontmoetingen met elkaar en als gezin.

Ik laat hen vertellen en luister. Doe werkelijk niet meer dan dat. Ik herinner me de spannende momenten tijdens voorgaande gesprekken. Want ze waren het heus niet over alles eens. Ze zijn dat ongetwijfeld ook nu niet altijd. 

Maar ik zie opnieuw dat er tussen hen een verbinding bestaat die zo diep geworteld is dat ze telkens opnieuw afstand of onenigheid overbrugt.

Hij geeft daar woorden aan tijdens ons gesprek, en ik word daar even stil van.

Er is een reden waarom we zo lang samen zijn geweest. Op een bepaalde manier werden we zelfs volwassen samen. Er zijn natuurlijk ook redenen waarom we uit elkaar gaan nu. Het is aan ons om te beslissen waarop we focussen. Wij willen overeen blijven komen, dus is het zinloos om mekaar te verwijten en te focussen op het negatieve. Want er is nog altijd zoveel dat ons verbindt. Het is dus niet omdat we gaan scheiden dat we elkaar nu zo maar loslaten.”

Scheiden..dat is loslaten & omarmen.

Iets van jezelf en elkaar loslaten & tegelijk iets kostbaars blijven omarmen. 

Maar hoe doe je dat? En kan iedereen dat?

Ik merk dat ik best wel weerstand voel om daarop te antwoorden vanuit mijn overtuiging en ervaring als bemiddelaar, omdat ik vrees dat het wel confronterend kan zijn. Toch wil ik het doen, omdat ik het beschouw als wijsheid waarmee je gediend bent.

Samen scheiden, kan iedereen dat?

Verschillende elementen spelen daarin een rol, en ik wil er enkele belichten.

De impact van scheiden is verstrekkend

Zeggen dat je bij een scheiding alleen maar je partner verliest zou de impact ervan oneer aandoen. Je verliest een stuk van jezelf, je leven, je fundament. Ik zeg en schrijf het heel vaak: het is een heel ingrijpende verlieservaring; en wie het meemaakt zal dat beamen. De gevolgen zijn voelbaar op vele vlakken. 

Jezelf en elkaar daarin mildheid tonen, toestaan daar om te rouwen, inzien ook dat het tijd zal vragen om een nieuw evenwicht te vinden,...dat is alvast belangrijk.

Het verschil in beleving tussen de partner die de beslissing neemt & de andere partner

Degene die de beslissing neemt heeft meestal een andere beleving dan degene die met de beslissing geconfronteerd wordt. Ik spreek dan in termen van de eerste beslisser en de tweede beslisser. 

De eerste beslisser kon gedoseerd, op eigen tempo, weloverwogen en stap per stap toegroeien naar het moment van de beslissing. Voor degene die de beslissing te ondergaan heeft is dat helemaal anders. Daarin ligt natuurlijk een belangrijk verschil in emotionele beleving en verwerking. Waarvoor aandacht hoort te zijn, omdat ik merk dat het regelmatig zorgt voor een fase waarin praten heel moeilijk is.

Hoe een koppel met deze uitdagende periode omgaat, speelt een grote rol in de manier waarop een koppel er al dan niet in slaagt om samen en respectvol te scheiden. Het is vanuit mijn ervaring de meest woelige en bewogen periode uit een scheidingsproces, en net dan rijzen ook vele grote vragen. 

Ik geloof dat, als de wens bestaat om te praten maar het zonder hulp niet lukt of als er nood is aan advies dat het goed is om samen die hulp of dat advies in te winnen. .

Als bemiddelaar probeer ik daarvoor veilige haven te bieden. Een plek om te praten, om informatie en overzicht te krijgen, om golflengtes of tempo's op elkaar af te stemmen. Ook om antwoord op (zelfs je juridische) vragen te krijgen in het bijzijn van elkaar, zodat je geen tegenstrijdige info krijgt die de kans op conflict alleen maar vergroot. 

Je lot terug in handen nemen

Wat ik tot slot vaak zie gebeuren in situaties waarin een scheiding uitmondt in slopend of slepend conflict is dat partners er niet in slagen om hun lot terug in handen te nemen.

In een relatie verbinden we natuurlijk deels ons lot aan elkaar. Het einde van de relatie brengt ons dus op een bepaalde manier uit evenwicht. Dat we dan boosheid, teleurstelling, verdriet, onmacht,…een heel waaier van gevoelens ervaren is begrijpelijk.

Net daarom ben ik zo overtuigd dat bemiddeling waardevol is, omdat zeker in die eerste fase regelmatig een proces van twee snelheden ontstaat of omdat net dan partners dingen tegen elkaar zeggen die diepe wonden slaan. Emoties nemen het van ons over en sturen ons op dat moment. Dan is het helpend als iemand daarin ruimte creëert voor verbinding of rust brengt door het proces te stroomlijnen. Zodat conflict niet onnodig escaleert, en… …laat het ons maar noemen zoals het is: er geen juridische strijd ontstaat omdat er wantrouwen ontstaat.

Maar daar wilde ik niet naartoe eigenlijk.

Dat je overmand wordt door emoties, met jezelf even geen blijf weet en jezelf mogelijk niet op elk moment in de hand hebt is te begrijpen. Wel ben je het in de eerste plaats jezelf verschuldigd om dat ook op een bepaalde manier een halt toe te roepen.

Door op jezelf te focussen. Jezelf af te vragen wat jij nodig hebt in de situatie, welke wijsheid je kan vinden in wat is gebeurd. Jezelf tot het inzicht te brengen dat in essentie alleen jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw geluk en jouw lot.

Want als je blijft focussen op wat je partner jou in jou beleving heeft misdaan, tekortdeed, hoe hij/zij je teleurstelde of in de steek liet, …dan zal je blijven trappelen ter plaatse. Dan onderga je je lot, eerder dan het in handen te nemen. Dan installeer je een dynamiek die niet zal bijdragen aan oplossingen waarin jullie samen en respectvol kunnen overleggen. Ondanks pijn, verdriet, boosheid,…

Dat wil niet zeggen dat je gevoelens er niet mogen zijn. Wel dat je ze verwerkt en er mee aan de slag gaat. Er zelf verantwoordelijkheid voor opneemt. Zelfs als je tot de conclusie zou komen dat je in de relatie te veel investeerde, je grenzen overschreed, jezelf verloor,…dan zit daarin nog steeds een boodschap voor jou, en niet voor de ander.

Uiteraard vraagt dat tijd, en die tijd verdien je ook. Scheiden wordt niet voor niets een proces genoemd.

Met elkaar of tegen elkaar?

Volgens mij doe je scheiden altijd samen. Je kan dat toch niet alleen? De vraag is dan eigenlijk alleen maar hoe. Door ook samen en respectvol het proces tot regelingen en oplossingen af te leggen, of door de beslissingen over jullie toekomst uit handen te geven. Met elkaar of tegen elkaar?

Ik ben overtuigd dat elk koppel samen en respectvol, met elkaar dus, kan scheiden. Áls ze die intentie hebben en ook centraal stellen. Niet alleen in woorden. 

Als je mij dan vraagt waarom het ene koppel er wel in slaagt om via bemiddeling te scheiden en het andere niet en ik mag daar vrijuit op antwoorden…dan is dat mijn antwoord het volgende.

De voorwaarde is een oprechte bereidheid van twee mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen verwerkingsproces enerzijds, en anderzijds de oprechte bereidheid te tonen om daarin respectvol oog en oor te hebben voor het verwerkingsproces van de andere partner. Rekening houden met elkaar dus, en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf; kiezen om in verbinding te gaan door niet alleen te spreken maar ook te luisteren, te focussen op kansen en niet enkel op problemen.

Zoals D. en A.

Waarbij kinderen in essentie de grootst mogelijke motivatie zijn om dat te doen. En dat is ook wat zij omschreven.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat we één week op twee uit hun leven uitgesloten zouden worden, alleen maar omdat wij er niet in zouden slagen om onze verschillen te overbruggen. Dan straffen we eigenlijk niet alleen hun, maar vooral onszelf. Ten koste van wat eigenlijk?


Mocht je meer info willen over bemiddeling of een vraag hebben, weet dat je me altijd mag contacteren. Ik neem altijd tijd om je persoonlijk te antwoorden.

Je kan ook vrijblijvend een aantal e-books downloaden waarin je heel wat informatie terugvindt:

Groetjes,

Maaike

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x