Wat met het huis bij scheiding?

Bij scheiding is het huis een belangrijk thema. 

Een huis is alleszins vaak méér dan iets materieel. Het is de thuis van jou en je kind, het ligt ideaal om naar het werk te gaan of dicht bij de school, er werd veel werk in gestoken, ook de (groot)ouders investeerden in de aankoop of verbouwing,....

Elke situatie is natuurlijk anders, maar ik zet de mogelijkheden algemeen voor je op een rij. Binnen elke optie bestaat er veel vrijheid om specifieke afspraken te maken. Het is belangrijk dat je weet dat ook over het huis op maat, rekening houdend met wat voor jullie belangrijk is, afspraken mogelijk zijn.

Bij het omschrijven van de opties ga ik er van uit dat jullie in onderling overleg tot scheidingsovereenkomst willen komen, en dus niet van de hypothese dat jullie via procedure scheiden. 

Vier opties

Optie één: de woning verkopen 

Je overlegt over de prijs en spreekt met je partner af hoe jullie de verkoop aanpakken: via een makelaar, via de notaris of zelf. De verkoopprijs wordt gebruikt om het eventuele openstaande saldo van een lening bij de bank te betalen. Het bedrag dat dan over is wordt verdeeld volgens een overeengekomen verdeelsleutel, rekening houdend met het geheel van andere afspraken. Werd geld aan één van jullie geschonken om de woning te financieren, of werd eigen geld in de woning geïnvesteerd dan kan daar rekening mee gehouden worden.

Bij deze optie zijn er weinig kosten voor jullie (behoudens de kosten van de makelaar), omdat de koper de kosten (registratierechten en notariskosten) draagt.

Optie twee: één van jullie neemt de woning over 

De overnemer wordt in de toekomst dus alleen eigenaar van de woning. 

Afhankelijk van de concrete situatie zal aan de andere partner een oplegsom betaald worden. Als jullie scheiden via onderlinge toestemming dan is het de bedoeling dat jullie daarover akkoord bereiken. Net zoals bij het verdelen van de opbrengst bij verkoop van de woning kunnen daarin verschillende aspecten een rol spelen. Onder meer de vraag of jullie gehuwd zijn en onder welk vermogensstelsel, dan wel samenwonend. Net als de mogelijkheid dat één van jullie eigen geld in de woning investeerde. 

Een oplegsom kan je opvatten als vergoeding voor het mee bekostigen van het huis tot op dat moment, die rekening houdt met de huidige waarde. De lopende lening (voor zover die er is) wordt overgenomen of vervangen door een nieuwe lening.

Belangrijk om rekening mee te houden is de zogenaamde ‘miserietaks’ : dat is een heffing van 1 % (in sommige gevallen 2,5 %) op de waarde van de woning die verschuldigd zal zijn, bovenop de notariële kosten die bij elke overdracht van onroerend goed verschuldigd zijn.

Een voorbeeld:

Piet en Anneleen kochten hun woning 12 jaar geleden voor 145.000 € en leenden 185.000 € over 20 jaar, omdat ze ook meteen gingen renoveren. Vandaag is de woning 225.000 € waard en wil Piet de woning overnemen. Bij de bank staat nog 95.000 € open, die Piet ook verder zal afbetalen.

Piet zal aan Anneleen betalen 1/2 x (225.000 € - 95.000 €) =  65.000 €. Als in ditzelfde voorbeeld Anneleen 30.000 € eigen geld, bv. uit erfenis, in de woning investeerde dan wordt dat: (225.000 - 95.000 €) = 130.000 € waarvan 30.000 € voorafgenomen wordt ten voordele van Anneleen.

Zij krijgt dus 30.000 € + 50.000 € = 80.000 €.

Optie drie: (voor een bepaalde termijn) samen eigenaar blijven 

Op die manier blijft de woning in “onverdeeldheid” om het in juridische termen te zeggen.

Dat heeft voor- en nadelen en er zijn diverse mogelijkheden over het al dan niet beperken van de termijn van onverdeeldheid, dus laat jullie goed informeren. 

Natuurlijk worden er goede afspraken gemaakt over wie de lopende leninglasten betaalt, wie de kosten voor herstellingen draagt, wat gebeurt bij afloop van de onverdeeldheid, welke verrekeningen er al dan niet gebeuren,….. Ook over het woonrecht, en of daarvoor al dan niet vergoeding nodig is.

Eén van de nadelen voor de partner die vertrekt maar toch eigenaar blijft is dat hij mee gebonden blijft aan de lopende lening. Zelfs als jullie onderling afspraken maken over de afbetaling van de lening na scheiding, zal een bank jullie wellicht beide als ontleners blijven beschouwen.  Een bijkomende lening aangaan om bv zelf ook een nieuwe woning te kopen zal misschien niet mogelijk zijn. Een ander nadeel is dat die partner er in principe geen recht op verlaagd registratierecht meer is bij aankoop van een nieuwe woning, omdat het niet het enige eigendom zal zijn. 

Er zijn ook voordelen natuurlijk. De woning blijft van allebei, dus je verdeelt een belangrijk onderdeel van je vermogen nog niet. Het biedt de mogelijkheid om de woning tóch te kunnen behouden, bijvoorbeeld voor de kinderen, hoewel geen van beide financieel de mogelijkheid heeft. 

In volgende situaties werd bijvoorbeeld gekozen werd voor deze oplossing:

  • Een mama die lange tijd thuis was gebleven om voor de kinderen te zorgen en daardoor financieel niet meteen op eigen benen kon staan. De kinderen waren intussen tieners en zouden binnen enkele jaren gaan studeren. Geen van beide ouders zag het zitten om de kinderen in die fase van hun leven uit de vertrouwde omgeving te halen. En papa besefte ook dat mevrouw de kans verdiende om haar professionele leven terug nieuw leven in te blazen, maar dat zou tijd vragen. Het koppel besliste te scheiden, maar de woning nog vijf jaar in onverdeeldheid te houden. Na afloop van die periode zouden de kaarten helemaal anders liggen om beter en doordachter een beslissing te nemen: mevrouw zou financieel onafhankelijk zijn, de kinderen zouden op kot zitten of misschien zelfs al afgestudeerd zijn,..... Op dat ogenblik voorspelden de partners dat ze de woning na afloop van die vijf jaar zouden verkopen, omdat geen van beide ouders zo’n grote woning zagen zitten als de kinderen uithuizig zouden zijn.
  • Een koppel dat twee woningen naast mekaar aankocht, met de bedoeling er één grote woning van te maken. Door de scheiding werd dat plan opgeborgen. Maar omdat de renovatiewerken (vooral afbraak) al gestart waren en de aankoop nog niet lang geleden was, zou verkoop van de panden verlies opleveren. Uiteindelijk besliste het koppel beide panden (minstens) tijdelijk in onverdeeldheid te houden en elk één pand verder af te werken terwijl ze het bewoonden.  Vervolgens zouden ze kunnen verkopen. Zo beperkten ze op dat moment het verlies.
Optie vier: schenking
Volledigheidshalve vernoem ik ook deze optie. 

Het is regelmatig een overweging van ouders om de woning aan hun kind(eren) te schenken. Het is goed daarover eerst advies in te winnen bij de notaris, want kies je voor deze optie dan maak je een groot deel van je vermogen onbeschikbaar voor jezelf. Het is moeilijk in te schatten wat de toekomst nog brengt, en of er niet een moment komt dat het financieel lastig zou kunnen worden. Omdat een woning in vele gevallen het grootste vermogen vertegenwoordigt, zou dat moeilijk kunnen zijn. 

Kies samen rekening houdend met de situatie

Er zijn dus verschillende opties wanneer jullie samen onroerend goed in eigendom hebben. Ik geef je graag de raad om tijd te nemen en geïnformeerd keuzes te maken. Je staat immers voor belangrijke beslissingen, met een grote financiële en emotionele impact.


Vragen?

Aarzel niet vrijblijvend contact te nemen. Ik maak graag tijd om persoonlijk op je vraag te antwoorden. Uiteraard ontmoet ik je ook graag persoonlijk, bij mij in Hasselt of online via Zoom, om samen met jullie te zoeken naar afspraken op maat via bemiddeling. 

Download kosteloos één van onze e-books

Ik help je als bemiddelaar in onderling overleg tot scheidingsafspraken komen & informeer je als jurist uitgebreid over je rechten en plichten.  
Wat met het huis bij scheiding?

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x