Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Een woning aankopen tijdens de scheidingsprocedure 

Ik word als bemiddelaar vaak geconfronteerd met de situatie waarin één partner nog vóór de scheidingsprocedure helemaal werd afgerond een nieuwe woning wil aankopen.

Maar kan dat wel?

Financieel kan de gebondenheid in een gemeenschappelijke lening die nog bestaat een hindernis zijn. Bijvoorbeeld de lening voor de gezinswoning die de andere partner overnam, maar die voorlopig nog op beide namen staat. In principe is het immers zo dat de bank pas décharge verleent (= je als leningnemer van je verplichtingen ontslaat) zodra de echtscheiding is overgeschreven in de Databank van de Akten van de Burgerlijke stand. Dat is enkele weken nadat het echtscheidingsvonnis werd uitgesproken. Het is immers ook pas op dat ogenblik dat de partner die de woning overneemt er officieel de enige eigenaar van wordt en meestal ook dan pas wordt een eventuele oplegsom uitbetaald.

Maar ook juridisch is het niet steeds mogelijk al een eigen woning aan te kopen zolang de echtscheiding niet definitief is en dus de procedure helemaal afgerond.

Wanneer moet je partner mee tekenen bij de aankoop van een nieuwe woning? 

In sommige situaties zal je ex-partner nog betrokken moeten worden en toestemming moeten geven.

  • Ben je gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, dan kan je in principe zonder toestemming van je echtgeno(o)t(e) een onroerend goed kopen.
  • Ben je gehuwd zonder huwelijkscontract, of onder een gemeenschapsstelsel via huwelijkscontract, dan heb je de toestemming wel nodig.

Best betrek je dus je echtgeno(o)t(e) bij de overeenkomst. De notaris zal dan met de nodige clausules zorgen dat duidelijk op papier komt te staan dat deze niet de intentie heeft om mede-eigenaar te worden en dat vanaf het definitief worden van de echtscheiding jij als aankoper geacht wordt met terugwerkende kracht enige eigenaar te zijn. Mocht om één of andere reden de echtscheiding dan geen doorgang vinden, dan behoort het onroerend goed tot de huwgemeenschap. Blijkt achteraf dan dat je het goed aankocht zonder toestemming, dan zou de ander de nietigverklaring van de aankoop kunnen vorderen.

Betrek je je echtgeno(o)t(e) niet, dan zal de aankoop in principe gemeenschappelijk zijn. De enige uitzondering daarop is wanneer je de aankoop doet met geld dat voor meer dan de helft uit je eigen vermogen afkomstig is met een verklaring van wederbelegging in de verkoopsovereenkomst.

Als je ex-partner toestemming weigert en je absoluut de aankoop wil verrichten, dan voorziet de wet de mogelijkheid om via de rechtbank machtiging te vragen om de aankoop toch alleen te verrichten.

Natuurlijk hoop ik als bemiddelaar dat jullie daarin in eerste instantie ook proberen toch via bemiddeling proberen de violen gelijk te stemmen.

Samengevat: wanneer heb je toestemming nodig bij een nieuwe aankoop?

Het antwoord op de vraag of je al een eigen woning kan aankopen tijdens de procedure hangt af van een aantal aspecten.

Enerzijds op financieel vlak: zolang je mogelijk mee gehouden bent tot een andere gemeenschappelijke hypothecaire lening is de kans reëel dat de bank je nog geen lening toestaat voor een nieuwe aankoop.

Anderzijds op juridisch vlak:

  • Ben je gehuwd onder scheiding van goederen (of ben je samenwonend) dan kan je een eigen woning aankopen zonder toestemming.
  • Ben je gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, al dan niet via huwelijkscontract, dan heb je in principe toestemming van je echtgeno(o)t(e) nodig. Je vraagt dus best om mee te tekenen, waarbij de notaris de nodige clausules in de akte zal opnemen om te verzekeren dat jij enige eigenaar bent en je echtgeno(o)te tot niets gehouden is.
  • Verricht je de aankoop met minstens 50 % eigen gelden (die je bv. erfde) en wordt er in de aankoopakte een uitdrukkelijke verklaring van wederbelegging opgenomen dan is toestemming niet nodig.
  • Het is in elk geval belangrijk de notaris in te lichten van het feit dat je nog gehuwd bent, zodat hij of zij je correct en volledig kan informeren uitgaande van de concrete situatie.

Mochten er zich conflicten voordoen of spanningen, kies dan zeker voor bemiddeling om ze uit te klaren. Want ook in dit soort situaties zijn er geen winnaars of verliezers, en heeft strijden voor gelijk weinig positieve impact op geluk.

Groetjes,

Maaike

contact@perspectieven.be 

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x