Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

In elke menselijke relatie heerst wel eens conflict. 

Conflict is eigenlijk niet meer dan een verschil in mening of het hebben van tegenstrijdige belangen, verwachtingen, wensen of doelen. Daar is niets mis mee en het is zelfs vanzelfsprekend, omdat we allemaal vanuit onze eigen persoonlijkheid, beleving, ervaring in het leven staan. We zijn allemaal verschillend en zouden het eigenlijk ook niet anders willen. Toch? 

Dan is het eigenlijk verwonderlijk dat we aan conflict een heel negatieve connotatie vastkleven. 

Van conflict naar kans - the choice is yours

Zelf heb ik naar conflict leren kijken als een kans. 

Een kans om mezelf beter te leren kennen én de ander. 

Een kans ook om voeling te krijgen met waar het écht om gaat, om te groeien als mens door verschillen te respecteren. En door af te stappen van de  vastgeroeste overtuigingen dat conflict "slecht" is en per definitie gelijkstaat aan een soort van strijd. 

Conflict hoeft helemaal niet te leiden tot vechten vóór of tegen iets. Conflict vraagt zelfs niet altijd om een concrete oplossing of een 'beslechting', met als inzet winst of verlies, gelijk of ongelijk. Want in heel veel conflictsituaties is het woord 'óf' (het is jij óf ik, het is dit óf dat,....) vervangbaar door 'én', zijn er mogelijkheden om te komen tot een situatie waarin ieder zich kan vinden. 

Het codewoord daarin? Erkenning!

Hoe ga jij om met conflict?

Zoals in veel situaties leidt zelfkennis ook tot wijsheid als het gaat over omgaan met spanning of conflict. Heb je jezelf al eens afgevraagd hoe jij omgaat met conflict?

Ieder van ons heeft een dominante "conflictstijl": vechten, bevriezen of vluchten, aanvallen of verdedigen, kiezen voor koude oorlog of warme strijd, in de eerste plaats jezelf of net de ander verwijten,.... 

Je eigen conflictstijl ontdekken leert je vaak ook beter begrijpen hoe een ruzie ontstaat en zich opbouwt. 

Probleem of kans?

We leren ook vanaf jonge leeftijd dat conflict of ruzie een "probleem" is, dat er meestal iemand ongelijk heeft of zal krijgen, waardoor we ons gedrag gaan aanpassen. Sommigen gaan de strijd aan, anderen trekken zich terug om maar niet gestraft te worden. 

Terwijl er heel wat andere vaardigheden en mogelijkheden zijn om met conflict om te gaan. 

Bekijk je conflict inderdaad als een "probleem", dan behandel je het ook zo. Als iets dat je niet wil. Terwijl we al zover waren dat ze nu eenmaal onvermijdelijk zijn tussen mensen.

Zelf leerde ik naar conflict ook kijken als een kans, een uitdaging om te groeien, jezelf en elkaar beter te leren kennen. Dat zei ik al. 

Welke voordelen dat heeft? Je mindset is anders, gewoon door hoe je naar een situatie kijkt. Je blijft veel makkelijker weg van oordelen, verwijten en schuld, waardoor de "lading" van een ruzie veel minder hevig wordt. 

Daarnaast brengt het je veel dichter bij verbinding, waar we toch allemaal naar snakken.

Hoe je dat doet?

Leren kijken voorbij gelijk of ongelijk

Door in een conflictsituatie niet te blijven hangen in de feiten. Niet te blijven herhalen dat iets waar is of niet, dat jij gelijk hebt en de ander ongelijk.

Want één van de dingen die ik als bemiddelaar dagelijks ervaar is dat twee mensen eenzelfde gebeurtenis heel anders kunnen beleven, en dat welles-nietes standpunten over gebeurtenissen en feiten nooit tot échte oplossingen leidt. We kunnen en mogen elk onze waarheid hebben. Neem je dat als uitgangspunt, dan lukt het je om voorbij gelijk of ongelijk tot vergelijken te komen.

Hij: "Ik wil dat je vooraf mijn toestemming vraagt vooraleer je kosten maakt voor onze dochter.".

 Zij: "Ik heb je een mail gestuurd om te zeggen dat haar balletkleren te klein waren, en dat ik er dus nieuwe zou kopen." 

Hij: "Maar daarmee heb je toch nog niet naar mijn toestemming gevráágd, of wel?" 

Zij: "Zeg je dan dat ze maar met te kleine balletkleren naar de les moet gaan, dan?" 

Hij: "Ik heb toch niet gezegd dat ik niet wil meebetalen?" 

Zij: "Wat is dan éigenlijk het probleem?!"

Voorbeelden als deze maak ik dagelijks mee, en soms verhitten discussies enorm. Over soms kleine voorvallen ontstaan hevige ruzies. Er komen vaak eindeloos veel voorbeelden naar boven van eerdere discussies ook. Mensen praten naast elkaar, lijken elkaar niet te horen en de kans is groot dat de spanning zelfs achteraf blijft sluimeren omdat de kern of de onderstroom niet wordt aangepakt.

In bemiddelingsgesprekken zal ik over het algemeen niet al te diep ingaan op feiten, omdat ik weet dat de oplossing daar niet in te vinden is. Ik nodig mensen uit om los van het specifieke voorval uit te drukken waar het écht om gaat, om daarbij enkel te spreken vanuit eigen gevoelens en behoeften, zonder een oordeel over of verwijt ten aanzien van de ander.  

In dit voorbeeld ging het voor papa over betrokkenheid als ouder, inspraak in beslissingen en zeker niet over niet willen betalen. Want dit bleek slechts één van de situaties waarin hij het gevoel had er niet toe te doen. Terwijl het voor mama ging over vertrouwen van papa in haar dat ze niet te pas en te onpas geld uitgeeft omdat hij toch meebetaalt en ook erkenning voor het feit dat steeds zorgen dat hun dochter alles heeft dat ze nodig heeft wel wat inspanning vraagt.  Twee waardevolle behoeftes, die helemaal niet in strijd zijn. Door daarop te focussen ontstaat een heel ander gesprek en ook veel meer bereidheid om te luisteren, te erkennen en te begrijpen. Als papa het gevoel heeft een actieve rol in het leven van hun dochter te mogen spelen, dan is de kans groot dat hij een volgende keer zonder meer gewoon bijdraagt. Als mama vertrouwen en erkenning krijgt van papa, dan zal zij veel meer uitgenodigd worden om te overleggen en papa te betrekken.

Kortom, bedenk vanaf nu bij spanning of conflict misschien eerst even of je er ook kansen in kan zien en het anders kan benaderen dan als een probleem. Blijf je desondanks een probleem ervaren, bedenk dan dat er andere manieren zijn om er mee om te gaan dat ten strijde te trekken of het gevecht aan te gaan. Het zal je rust brengen, dat beloof ik je!

Als je interesse hebt in bemiddeling of persoonlijk wil groeien in relateren-communiceren & omgaan met conflict, neem gerust contact via mail contact@perspectieven.be of via dit formulier

 Ik help je graag!
Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x