Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Scheiden is ingrijpend. Je hele leven verandert. Temidden van veel emoties moet ook vanalles geregeld worden. Je hebt ongetwijfeld nood aan informatie en antwoord op vele vragen. Wie houdt het huis? Hoe moet ik verder? Wat met ons kind? .....

Tegelijk worstel je met je gevoelens en verlopen gesprekken tussen jullie wellicht moeizaam. Jullie begrijpen elkaar niet of werden plotsklaps bijna vreemden voor elkaar nu de beslissing om te scheiden is gevallen.

Ik geloof alvast oprecht dat elk koppel er in kan slagen om met de juiste bemiddeling en ondersteuning samen de scheiding te regelen.

Zelfs als er spanning of conflict is. Op zo'n manier dat ze volwaardig ouders kunnen blijven, dat hun kind niet lijdt onder de scheiding en dat er een regeling tot stand komt waarin ieder zich kan vinden.

Daarbij is het belangrijk dat ook je gevoelens een plaats krijgen in het scheidingsproces, dat jullie beschikken over de juiste informatie over wat er te regelen valt en hoe dat kan, dat de scheidingsovereenkomst een juridisch document in mensentaal wordt, op maat en met een hart opgesteld, dat aandacht wordt geschonken aan jullie ouderschap in de toekomst en hoe je kind gelukkig kan blijven,....

De scheiding regelen kan op verschillende manieren.

Wil je dat samen & respectvol doen, zonder lange en dure procedure, dan is het goed om bemiddeling te overwegen. Het doel van bemiddeling is immers hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen over de toekomst. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure, omdat jullie samen en zélf de toekomst bepalen in plaats van beslissingen over te laten aan de rechtbank.

Oók als jullie het moeilijk over alles eens geraken, want de bemiddelaar is opgeleid om jullie daarin te ondersteunen. 


We zetten kort acht voordelen van bemiddeling op een rij:

  • Jullie vermijden procedure of vechtscheiding door zelf beslissingen te nemen. De afspraken die jullie via een bemiddelaar bereiken worden in een overeenkomst omschreven. De rechtbank keurt die vervolgens goed, zónder er wijzigingen in aan te brengen. Je geeft je lot dus niet uit handen aan een advocaat of rechter, zonder vooraf de uitkomst te kennen.
  • Informatie wordt neutraal gedeeld met elk van jullie. Onze bemiddelaars zijn opgeleid in conflicthantering, maar ook juridisch geschoold waardoor ze ook het wettelijk kader van rechten en plichten kunnen schetsen. Jullie krijgen gelijktijdig dezelfde informatie, waardoor de kans op conflict veel afneemt.
  • Ook andere dan juridische aspecten én jij als mens spelen een rol. Bij scheiding daveren je fundamenten, en verandert alles. Jullie kunnen echter rekening houden met elkaar, je kind, jullie specifieke situatie enzovoort door op maat afspraken te maken. De bemiddelaar informeert jullie ook over andere aspecten bij scheiding (emotionele beleving, omgaan met conflict, kind en scheiding,....), en heeft oog en oor voor jullie. 
  • Jullie blijven samen en volwaardig ouders. Als partner kunnen jullie scheiden, als ouders niet. Door samen aan een regeling voor je kind(eren) te werken, hoeft je ouderrol na de scheiding niet herleid te worden omdat je kind niet meer altijd bij je zal zijn. Een goede ouderrelatie, ook in de toekomst, zorgt ook dat je kind niet lijdt onder de scheiding. 

De regeling wordt op maat uitgewerkt rekening houdend met wat jullie uniek maakt. Geen standaardovereenkomst dus, maar een persoonlijk document. Zowel vermogensrechtelijke afspraken als een ouderschapsplan wordt omschreven zoals jullie dat wensen.

Een hoopvolle en gelukkige toekomst. Omdat de overeenkomst jullie beslissingen vertaalt is de kans op conflict achteraf kleiner. Zeker als jullie samen ouders zijn is dat erg belangrijk.

De kosten zijn aanzielijk lager dan bij gerechtelijke procedures. Als jullie de stap naar een advocaat zetten worden jullie allebei geconfronteerd met hoge kosten. Zónder het resultaat te kennen dat er mogelijk pas na een lange procedure komt. Scheiden via bemiddeling kost aanzienlijk minder en betalen jullie samen, elk voor de helft. Bovendien bepalen jullie zelf het tempo.

Je kiest voor geluk, niet enkel voor gelijk. Een scheiding is emotioneel ingrijpend, en vraagt tijd om te verwerken. De pijn of het verdriet worden niet minder bij een juridische strijd. Integendeel.  De kans is ook reëel dat jullie nog samen de gesprekken kunnen hebben die nodig zijn om de relatie te kunnen loslaten.

Twijfel je toch nog? 

Contacteer ons gerust vrijblijvend met je vragen of bezorgdheden. Als je vraag rechtstreeks of onrechtstreeks met scheiding te maken heeft, kunnen we je ongetwijfeld helpen.

Download kosteloos "Eerste Hulp bij Scheiding"


Download kosteloos "Ex-ouders bestaan niet"
Het is onze missie bij Perspectieven om bij te dragen aan een wereld zonder vechtscheidingen. Dat doen we door voluit te kiezen voor communicatie- bemiddeling & verbinding.

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x