Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Aan elke beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode vooraf van twijfel tussen scheiden of blijven.

Het gebeurt dat partners samen de beslissing nemen om te scheiden, vaak na een lange periode van spanningen waarin de afstand te groot werd. Ook dan brengt een scheiding veel pijn en verdriet. Wel is de kans reëel dat jullie op dat moment een vergelijkbaar tempo volgen om stap per stap tot regelingen te komen. 

In de meeste situaties neemt één partner de beslissing na een lange scheidingsoverwegingstijd. Vaak is dat voor de andere partner heel moeilijk te aanvaarden. 

Hoe ga je met die situatie om?

Apart beslist en toch samen vooruit?

Vaak legde de partner die beslist in stilte een proces af, zonder duidelijk te maken aan de ander dat er grote twijfel leefde over het verderzetten van het huwelijk of de relatie. Zelfs als er al enige tijd spanning in de relatie was, merk ik in de praktijk dikwijls dat één partner compleet verrast is door de scheidingsbeslissing. Hij of zij wil en kan niet geloven dat de beslissing definitief is en wil nog een kans om te vechten voor de relatie. Terwijl de "eerste beslisser" vastbesloten is, en niet meer open staat voor nog een poging om samen verder te gaan. 

Het leidt vaak tot een moeilijke situatie, waarin de één heel wat verder staat in het verwerkingsproces, en daardoor ook al stilaan klaar is om vooruit te kijken naar de toekomst. Het gebeurt dat de ander daardoor het gevoel heeft de partner niet meer te herkennen, die gevoelloos lijkt voor zijn of haar verdriet. Ook al klopt dat vaak niet, maar is dat eerder een beschermingsmechanisme is om met de situatie om te gaan. 

De partner die de beslissing te slikken krijgt voelt de grond onder zijn of haar voeten wegzakken, en is compleet van de kaart. In geen geval in staat om beslissingen te nemen over de toekomst op dat moment, en overspoeld door emoties. 

Vaak vallen er harde woorden, compleet gestuurd door emotie, waardoor praten moeilijk kan zijn. Er ontstaat een situatie met twee snelheden en  een onevenwicht waardoor wantrouwen, spanning en conflict veel kansen krijgen om te escaleren. 

Hoe je omgaat met deze situatie is dan ook cruciaal om vechtscheiding te vermijden. 

Ben jij de eerste beslisser?

Hou dan voor ogen dat een goede scheidingsmelding belangrijk is. Dat is het moment dat je aan je partner uitlegt waarom je uit elkaar wil gaan, en je partner de kans geeft om daarop te reageren.

Probeer begripvol te zijn, ook als je partner onder hevige emotie mogelijk dingen zegt die je kwetsen. Je zal je partner tijd moeten geven om je beslissing te aanvaarden.

Probeer ook vast te houden aan je voornemen om samen tot regelingen te komen, en ook dat aan je partner te blijven herhalen.

Het helpt ook om voortdurend te beseffen dat jij heel wat verder staat in het verwerkingsproces. Als je terugkijkt, dan weet je dat ook jij een lang proces aflegde vooraleer deze ingrijpende beslissing te nemen. Het grote verschil met je partner is dat jij dat op jouw tempo kon doen, terwijl je partner nu alles in één keer te verwerken krijgt. 

Je vermijdt in deze periode best eenzijdige beslissingen of voorstellen tot regeling, omdat dat mogelijk wantrouwen zaait. Je partner zou het idee kunnen krijgen dat je alles al hebt uitgestippeld zonder rekening te willen houden met hem of haar. Het zal mogelijk enkele weken geduld van je vragen vooraleer je partner klaar is om de breuk te aanvaarden. Toch is het goed dat moment af te wachten, omdat je partner pas dan zal kunnen meedenken over regelingen en afspraken. Want die periode weegt niet op tegen de lange onzekerheid die ontstaat als jullie door té snel vooruit te willen in conflict en procedure belanden.

Lopen gesprekken uit de hand, heb je het gevoel je steeds te moeten verdedigen of dat de schuld ten onrechte volledig bij jou komt te liggen? Vind je geen manier om rustig tot overleg te komen? Kan je niet om met de spanning door nog onder één dak te wonen? Dan is het een goed idee om al in deze fase een bemiddelaar in te schakelen. 

Ben jij de tweede beslisser?

Ik kan me voorstellen dat jij je allerminst een "beslisser" voelt, dus misschien leg ik best even uit waarom ik dat woord gebruik.

Hoewel jij helemaal niet wil scheiden, valt er wel een belangrijke keuze te maken door de scheidingsbeslissing. Ook door jou. De keuze zal beslissend zijn voor de toekomst en hoe jullie scheiding verder verloopt. 

Ben je bereid de beslissing van je partner te aanvaarden?

Dat vraagt uiteraard tijd, en brengt vele gevoelens met zich mee. Wil je echter de controle over je toekomst behouden en langdurig conflict vermijden, dan zal dat alleen maar kunnen als je accepteert dat je partner niet verder wil. Dat wil niet zeggen dat het daardoor jouw keuze wordt, maar wel dat je de keuze van je partner accepteert. 

Hoe moeilijk ook, geef ik je de raad om daarop te focussen: het aanvaarden van de realiteit. Je mag daar mee worstelen, en dat je in gesprek wil gaan met je partner om het beter te begrijpen is compleet normaal. Meestal echter spreekt iemand de beslissing pas uit op moment dat het tij niet meer te keren valt, en werkt het averechts om je partner te overtuigen. 

Op het moment van aanvaarding  zal je voelen dat je ook bereidheid voelt om samen tot afspraken en regelingen te komen, vanuit de overtuiging dat een langdurig gevecht niemand iets oplevert. 

Want oprecht: ik heb nog nooit iemand ontmoet die kiest voor een vechtscheiding. Alleen lopen situaties soms gewoon uit de hand waardoor er een dynamiek van actie en reactie ontstaat die de afstand en het wantrouwen alleen maar doen toenemen. 

Zoek in de eerste periode steun en toeverlaat, liefst bij mensen die je opvangen zonder conflict aan te wakkeren. Praat met je partner, maar probeer ook echt te luisteren naar wat je partner je vertelt. En lukt het jullie niet om gesprekken te voeren zonder dat ze ontaarden in ruzie, overweeg dan al in deze fase een bemiddelaar in te schakelen die jullie helpt verbinden en communiceren in een heel moeilijke situatie. 

Tips

De eerste weken na de scheidingsmelding vragen veel van jullie, en in die woelige periode hoop ik dat deze tips je helpen:

Zoek samen een balans tussen

  • tijd nemen & tijd geven
  • vertragen waar nodig & versnellen waar kan
Focus op het beheren & beheersen van je acties & reacties.
Heb vertrouwen in de toekomst.

Hulp nodig?

De eerste periode na de scheidingsbeslissing is de zwaarste. Weet dat er hulp bestaat voor eender welke vraag die je hebt.

Het beste om te doen is samen een gesprek plannen, zodat jullie rustig kunnen praten en ook gelijktijdig dezelfde informatie krijgen. Dat vergroot de kansen dat jullie samen en respectvol de scheiding zullen kunnen regelen. 

Lukt dat niet, of wil je alleen informatie of advies inwinnen of tips over hoe met de situatie en je emoties om te gan, dan kan dat ook.

In elk geval: aarzel niet om contact te nemen.

Eerste beslisser vs tweede

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x