5 redenen om bij scheiding te kiezen voor bemiddeling - niet af

Jullie gaan uit elkaar. Uit ervaring weten wij dat je dan geconfronteerd worden met veel vragen over heel uiteenlopende aspecten:

Wat met de woning? Hoe stellen we een regeling voor de kinderen op? Waar gaan we wonen? Hoe zit het met belastingen? Wat met onderhoudsgeld? Hoe regelen we de scheiding? Wat zijn mijn rechten en plichten?...

Een eerste essentiële keuze om te maken is samen te scheiden.

Natuurlijk is het niet gemakkelijk die keuze te maken op een moment dat je misschien geen vertrouwen meer hebt in je (ex-)partner, overspoeld wordt door verdriet of boosheid, je het gevoel hebt de controle over je leven te verliezen, je geconfronteerd wordt met veel onzekerheden,….Misschien is er zelfs conflict tussen jullie, en heb je het gevoel dat jullie het nooit eens kunnen geraken. 

Net dan heb je hulp nodig van iemand met de beste intenties om jullie daarin te begeleiden en ondersteunen. Iemand die in een vertrouwelijk en respectvol kader samen met jullie in gesprek gaat, informeert met ervaring en expertise, oog heeft voor jullie specifieke situatie om stap-per-stap te komen tot evenwichtige afspraken.

Die hulp vind je bij een bemiddelaar. 

Het doel van bemiddeling is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: een regeling. Alleen is de weg er naartoe anders en beter, omdat er enkel voordelen zijn.

1. Vechtscheiding wordt vermeden

Door gelijktijdig en neutraal geïnformeerd te worden door iemand die het hele plaatje in kaart brengt én die jullie intensief ondersteunt, kunnen jullie met vertrouwen samen tot afspraken komen.

Anders dan een advocaat schetst een bemiddelaar niet enkel jouw rechten zonder oog voor die van de ander. 

Wij horen nog te vaak van cliënten dat ze mee op sleeptouw werden genomen in een procedure zonder te weten wat zou volgen en te beseffen wat de impact zou zijn op hun als mens of op hun kind. Dat het kostenplaatje aanzienlijk opliep en er nog geen "echte" oplossing was omdat conflict of wrange gevoelens bleven sluimeren. Dat ze elk gevoel van controle over hun leven en de toekomst verloren in een gerechtelijke context waarin de wet weinig oog heeft voor andere dan rationele elementen. 

In bemiddeling loopt dat anders: cliënten nemen het voortouw vanuit het engagement om oplossingen te zoeken en krijgen daarin begeleiding van een bemiddelaar die naast juridische kennis ook expertise heeft over al de andere aspecten van een scheiding én aandacht voor wat jullie situatie uniek maakt. Via bemiddeling wordt de rol van de rechtbank beperkt wordt tot het goedkeuren van júllie op maat uitgewerkte overeenkomst. 

2. Geluk in plaats van gelijk

Omdat veel meer dan enkel het wettelijk kader van rechten en plichten in kaart gebracht worden, kies je voor een regeling waarin geluk een grotere rol speelt dan gelijk. 

Want wat levert het op om gelijk te krijgen als het je niet gelukkig maakt.

3. Vrijheid 

Bemiddeling geeft de vrijheid om binnen de grenzen van een wettelijk kader helemaal op maat afspraken te maken. 

Zo kan je rekening houden met de specifieke situatie.

Jullie beslissen over de woning in functie van wat financieel mogelijk is, maar nemen daarin misschien ook graag andere elementen mee in beeld: dat het de thuis is van je kind, dat je er keihard in werkte, dat ook je ouders een bijdrage leverden,.....

Als ouders willen jullie misschien niet enkel een 

4. Een hoopvolle toekomst

5. Het kostenplaatje

Jullie kiezen voor vrijheid om op maat afspraken te maken, rekening houdend met wat jullie uniek maakt. 

  1. Net omdat de overeenkomst vertaling is van júllie afspraken is de kans op conflict achteraf kleiner 
  2. Jullie de kosten delen, die aanzielijk lager zijn dan een gerechtelijke procedures met advocatenkosten.

Onder begeleiding van een bemiddelaar wordt stap per stap in een vertrouwd en veilig kader gezocht naar oplossingen. De bemiddelaar heeft aandacht voor jullie specifieke situatie, waardoor op maat naar evenwichtige afspraken gezocht wordt. Als jullie kinderen hebben, dan staat het belang en het geluk van de kinderen centraal. Onze bemiddelaars kunnen jullie bovendien informeren over al de mogelijkheden over alle aspecten die te regelen zijn (kinderen, woning, financiële regelingen,…)

Kortom, je werkt aan een regeling waarover jullie samen de controle behouden.

Wat valt er te regelen?

We krijgen heel vaak de vraag hóe de scheiding geregeld wordt. Het antwoord daarop hangt in de eerste plaats af van jullie situatie: zijn jullie gehuwd? Wettelijk samenwonend? Feitelijk samenwonend? In functie daarvan zullen andere stappen nodig zijn om de scheiding te regelen en formaliseren.

Hieronder volgt een overzicht van wat in een scheidingsovereenkomst voor gehuwden die beslissen met onderlinge toestemming omschreven moet worden. Mogelijk ben je niet gehuwd en is dat niet helemaal van toepassing op jou. Maar zelfs dan zullen vele aspecten die aan bod komen ook voor jullie relevant zijn.

Een scheidingsovereenkomst bevat twee grote onderdelen: het ene heeft betrekking op vermogensrechtelijke aspecten, het andere op familierechtelijke aspecten.

  • Regelingen over jullie vermogen

Als jullie een gezinswoning en/of andere onroerende goederen hebben, dan is dat veelal één van de belangrijkste onderwerpen om te regelen. We leggen de mogelijkheden uit, en zoeken samen naar wat voor jullie de beste oplossing is. We zoeken samenwerking met de notaris van jullie keuze om die afspraken te formaliseren.

Verder zijn er ook een heel aantal andere aspecten te regelen:

verdeling van meubels, auto’s en andere goederen; financiële rekeningen; afspraken over verzekeringen (groeps-, pensioenspaar-,…); jullie schulden; wat met de belastingen die nog gezamenlijk geheven worden;….

  • Familierechtelijke afspraken : de kinderen en onderhoudsgeld

Dat deel van de scheidingsovereenkomst bevat enerzijds afspraken over jullie verblijfplaats tijdens de procedure en het al dan niet betalen van persoonlijk onderhoudsgeld aan elkaar.

Anderzijds, en dat is het grootste stuk als jullie samen een kind (kinderen) hebben, de ouderschapsafspraken. We informeren over de gevolgen van scheiding voor kinderen, en kijken samen met jullie als ouders hoe een regeling kan worden uitgewerkt die zorgt dat jullie kind zo weinig mogelijk lijdt onder de scheiding.

Dat onderdeel valt uiteen in verschillende aspecten. Naast het ouderlijk gezag, is er de natuurlijk de verblijfsregeling, waarin wordt uitgewerkt wanneer de kinderen bij elk van jullie verblijven, hoe jullie de zorg willen verdelen en alle andere afspraken die voor jou belangrijk zijn om samen ouders te blijven, ondanks jullie partnerscheiding.

Tot slot zijn er financiële regelingen te treffen over de kinderen. Op basis van informatie over het wettelijk kader en de verschillende mogelijkheden, wordt ook daarover op maat een overeenkomst uitgewerkt.

De scheidingsovereenkomst

Uiteindelijk worden al jullie afspraken opgenomen in een schriftelijke overeenkomst die op maat wordt opgesteld door de bemiddelaar. In functie van de situatie zal tussenkomst van een notaris nodig zijn om jullie afspraak over de woning/onroerend goed te formaliseren, waarmee we samenwerking zoeken.

Zodra de scheidingsovereenkomst ondertekend is door elk van jullie, wordt deze samen met een verzoekschrift door de bemiddelaar ingediend bij de familierechtbank. Nadat de rechter de overeenkomst nagelezen heeft, zal hij jullie akkoord bevestigen in een vonnis. Als jullie gehuwd zijn, dan spreekt de rechtbank ook de scheiding uit. Sinds kort is het zo dat jullie daarvoor niet meer bij de Rechtbank hoeven te verschijnen, ook niet als jullie nog niet (lang) feitelijk gescheiden leven.

Vragen?

In essentie komt het er op neer dat we bij Perspectieven elke zorg willen opvangen door van begin tot eind jullie scheiding te begeleiden. We hebben daarvoor als team onze krachten gebundeld. De enige inspanning die we van jou vragen is de bereidheid om naar oplossingen te zoeken.

We bieden daarnaast ook andere begeleiding aan in functie van jullie hulpvraag of situatie. Als jullie je kind een stem willen geven in de beslissingen die jullie als ouders uiteindelijk nemen (en die keuze blijft uiteindelijk steeds aan ouders) , dan zal de kindercoach of kinderpsychologe met het kind daarrond werken. Als je zelf nog worstelt met je gevoelens, dan kunnen we ook daarrond hulp aanbieden.

In essentie willen wij het aanspreekpunt zijn waar je antwoord vindt op elke vraag ten gevolge van de scheiding.

Als je graag meer informatie wil, stuur vrijblijvend een mailtje naar contact@perspectieven.be of klik hier

We behandelen elke vraag discreet en persoonlijk.

Maaike Goyens

Familiaal bemiddelaar en jurist

Never underestimate the power of perspective. It can change erverything.

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Tips voor communicatie bij conflict, relatieproblemen of bij scheiding

Tips voor communicatie met je partner bij conflict, relatieproblemen of bij scheiding.

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x