Een scheiding met Perspectieven

Bij een scheiding valt veel te regelen en te verwerken. 

Perspectieven biedt je 1 plek waar jullie de volledige scheiding kunnen regelen en afhandelen,  met aandacht voor élk aspect

             -         emotionele ondersteuning voor jezelf en je kind
             -         juridische informatie
             -         fiscale en financiële vragen
             -         ouderschap na scheiding en de beleving van kinderen
             -         scheidingsregeling via bemiddeling
             -         indienen van het dossier bij de rechtbank
             -         herzien van scheidingsafspraken
             -           ....

Scheiden via bemiddeling

Door te kiezen voor bemiddeling regelen jullie in onderling overleg de scheiding onder begeleiding van een ervaren bemiddelaar die uiteindelijk jullie afspraken vastlegt in een scheidingsovereenkomst. Jullie vermijden dus een procedure of vechtscheiding, waarbij de uitkomst onzeker is. 

De voordelen?

- kostprijs: jullie delen de kosten van de bemiddeling en scheiding, en vermijden dure procedures

- maatwerk : aangepast aan jullie specitieke situatie

- kindgesprek: de mogelijkheid om jullie kind een stem te geven 

- expertise en informatie over alle aspecten rond scheiding binnen ons multidisciplinair team

- ....

“Letting go is hard. But sometimes holding on is even harder.”

Ik heb een vraag over scheiden