Verblijfsregeling voor je kind : co-ouderschap of niet?

Verblijfsregeling bij scheiding: co-ouderschap in de praktijk.  

Veel kinderen van gescheiden ouders verblijven na de scheiding even veel bij elke ouder. Vaak in een week-week-regeling. Dat is het verblijfsco-ouderschap.

Maar hoe wérkt dat in de praktijk? Hoe beleeft je kind dat? Welke aandachtspunten zijn er? En...zjn er ook andere verblijfsregelingen waarin je kind even veel bij elke ouder verblijft of even veel kwaliteitsvolle tijd met ieder doorbrengt?

Sinds 1995 is het co-ouderschap verankerd in onze wetgeving. Co-ouderschap wil eigenlijk zeggen dat je, tenzij in uitzonderlijke situaties, als ouders samen het ouderlijk gezag blijft uitoefenen, ook na scheiding. Het gelijk verdeeld verblijf, ook wel het verblijfsco-ouderschap genoemd, is dus iets anders. 

Wel is het zo dat het meer en meer ingeburgerd is geraakt, dat kinderen bij scheiding even veel bij beide ouders verblijven. Vaak in een week-weekregeling, waarbij een kind wekelijks heen-en-weer verhuist tussen beide ouders.

In deze blogpost enkele praktische tips en ideeën. Enerzijds wil ik alternatieven met je delen: andere regelingen dan een week-weekregeling, waarbij je kind ook even veel bij elk van jullie verblijft. Anderzijds wil ik je inspireren om je ouderschap na scheiding ruimer te bekijken dan het louter verdelen van de verblijfstijd van je kind.

Een verblijfsregeling verdeelt het verblijf. Niet je ouderschap. 

Als bemiddelaar doet het me plezier als twee ouders na de scheiding ten volle betrokken willen blijven bij de zorg & opvoeding van hun kind. Want dat is wat je kind nodig heeft: liefde en betrokkenheid.

Ik merk dat veel ouders zich moeilijk kunnen verzoenen met het idee hun kind niet meer altijd bij zich te hebben. Heel begrijpelijk. 

Dat alleen al is een grote motivatie om via bemiddeling te zoeken naar oplossingen en regelingen. Zodat je ondanks de partnerscheiding, stevige fundamenten legt voor een blijvend partnerschap als ouders. Te zorgen dat je volwaardig mama of papa kan blijven, ondanks het feit dat er een verblijfsregeling zal zijn die maakt dat je kind niet meer altijd bij je zal zijn. Want uiteindelijk ben je altijd ouder, ook als je kind er niet is.

Door een regeling op maat waarin je je betrokken voelt bij je kind op elk moment , zorg je dat je een situatie vermijdt waarin het leven van je kind zich in twee totaal van elkaar afgescheiden werelden zal afspeken. Dat vraagt om overleg, om communicatie, om flexibiliteit en samenwerking. als ouders. Niet altijd gemakkelijk. Zeker niet als jullie het oneens zijn, of als de scheiding gepaard gaat met hevige emoties. Net daarin kan een bemiddelaar jullie ondersteunen en begeleiden. 

Probeer alvast naar de verblijfsregeling te kijken als niet meer dan een praktische afspraak over waar je kind wanneer verblijft. Niet als de verdeling of de herleiding van je ouderschap. 

Wat is de beste verblijfsregeling voor jouw kind?

Elke situatie is anders. Ieder kind is uniek. De beste verblijfsregeling is dan ook steeds afgestemd op de eigenheid van je kind, de organisatie van jullie leven, wat voor jullie als ouders belangrijk is.

Werk je in wisselende posten? Kan je je vakantieperiodes niet vrij kiezen? Is je kind het gewoon om veel tijd bij grootouders te spenderen waardoor ook zij heel belangrijk zijn voor je kind? Is jullie professionele werkschema al helemaal afgestemd op je kind? Hebben jullie kinderen hobby-activiteiten die je alleen niet voor jouw rekening kan nemen? Is je kind nog zo jong dat het niet naar school gaat? ....

Al dit soort vragen bijvoorbeeld zijn bepalend bij het uitwerken van een regeling.

Bij het uitwerken van de verblijfsregeling staan voor mij als bemiddelaar enkele vragen steeds centraal: 

  • wat is de leeftijd van je kind? 
  • wat vind jij als mama of papa belangrijk?
  • wat iis volgens jou vanuit het oogpunt van je kind belangrijk? 
  • als ik je vraag om niet alleen kwanti-tijd centraal te stellen, maar ook kwali-tijd, hoe zou je dat dan doen? 
  • zijn er bijzonderheden waarvan je vindt dat er rekening mee gehouden moet worden?. 
  • als de stem van je kind zou klinken, wat zou ons die vertellen? 

Net omdat elk kind anders is durf ik kinderen niet zomaar in hokjes indelen of vaste regeltjes toepassen die voor ieder gezin werken. Jij kent je kind best. Beschouw alles dat volgt dus als een leidraad, niet als een keurslijf. Volg dus vooral je moeder- of vaderhart.

De leeftijd van je kind

In elke leeftijds- & ontwikkelingsfase zijn er aandachtspunten om rekening mee te houden bij het uitwerken van een verblijfsregeling.

Voor jonge kinderen (laat ons zeggen tot minstens 3 jaar, hoewel ik zelf misschien eerder 5 jaar als scharnierleeftijd vooropstel) speelt hechting & tijdsbeleving een belangrijke rol. Een week-weekregeling is dan eigenlijk nog niet aan de orde, omdat een week voor een kind van die leeftijd heel lang is. Te lang om telkens één ouder te moeten missen. Het heeft impact op hun hechting ook, dus best wel belangrijk om rekening mee te houden. 

Iets oudere kinderen hebben dan weer vooral nood aan structuur, concrete handvaten en duidelijke regelmaat. Zij zullen je best veel vragen stellen die beginnen met "wanneer", "waar", "wat & "hoe". 

Hoe geraken mijn voetbalspullen op tijd bij papa? Waar ben ik als we gaan zwemmen met school? Kan de hond mee op-en-af? Mag ik op woensdagnamiddag nog steeds naar oma?

Door goed naar je kind te luisteren leer je ongetwijfeld heel veel waarmee jullie als ouders rekening kunnen houden bij het uitwerken van de verblijfsregeling.

Kijken we naar tieners & pubers dan blijkt dat zij over het algemeen houden van een flexibele regeling. Dat vraagt natuurlijk ook om een min of meer goede verstandhouding tussen jullie als ouders. In hun ontwikkeling gebeurt natuurlijk bijzonder veel. Een puberbrein zorgt veelal dat je kind last heeft om te plannen en organiseren, bijzonder veel belang hecht aan leeftijdsgenoten en zich stilaan een beetje losmaakt van jullie als ouders. Sommige pubers vinden effectief op twee plaatsen wonen dan ook niet evident. 

Wat vind je belangrijk?

Waar maak je je zorgen om? Wat wil je zeker ook meenemen naar jullie gescheiden toekomst als het om je kind gaat?

Ik geef een paar voorbeelden uit mijn praktijk:

  • sommige ouders willen vermijden dat hun kind vaker naar de opvang zal moeten. Omdat mama vrij is op woensdag, en papa op vrijdag vroeger gedaan heeft met werken bijvoorbeeld houden ze daar rekening mee bij het uitwerken van de verblijfsregeling. 
  • in sommige gezinnen heerst een taakverdeling waar de kinderen helemaal aan gewoon zijn. Zo herinner ik me Joris die steeds mee ging met dochter Ine naar atletiektraining en intussen ook zelf sportte. Dat was dan tegelijk het moment dan Annelies een wekelijks mama-zoon-moment spendeerde met Bas. Zij wilden daar aan vasthouden in de toekomst. 
  • In de familie van Tine is het traditie om elke vier weken samen te brunchen op zondag. Tine zou het fijn vinden als hun dochter daar ook na de scheiding mee naartoe zou kunnen.
  • ...
Wat is, bekeken vanuit het perspectief van je kind, belangrijk?

Niemand kent de eigenheden van je kind beter dan jij als ouder. Misschien heeft je kind bijzondere zorgen nodig op bepaalde vlakken, hecht je kind veel belang aan bepaalde zekerheden,...

Het spanningsveld kan zijn dat wat jij graag wil als mama of papa niet helemaal overeenstemt met wat voor je kind belangrijk is. Het vraagt dus wel wat moed om op deze vraag eerlijk en open te antwoorden voor jezelf. 

Ik zou tientallen voorbeelden kunnen geven uit de praktijk. Van ouders die open en oprecht vertellen wat voor hun kind belangrijk is, zelfs als dat niet helemaal strookt met hun eigen belang of vraagt om toegevingen aan elkaar. Zoals het kerstfeest langs vaders- of moederskant kunnen meevieren, zoals dat al sinds jaar en dag georganiseerd wordt in de familie. Of samen naar het schoolfeest gaan, hoewel dat best om inspanning vraagt van beide ouders. Of in de krokusvakantie mee kunnen gaan skiën. Zorgen dat je kind op woensdag nog steeds naar opa en oma kan gaan, ook al betekent dat dat jij dan ook nog contact zal hebben met je ex-schoonouders.

Kwali-tijd vs kwanti-tijd 

"Ik heb even veel recht op de kinderen als jou", dat is zowat het meest gehoorde argument van ouders als ze het moeilijk eens geraken over het verblijf van hun kind. En uiteraard zijn jullie allebei even veel ouder. Zelf bekijk ik dat liefst vanuit het oogpunt van je kind: je kind heeft recht op twee ouders.

De vraag is: drukt dat recht zich enkel uit in exact even veel tijd voor elke ouder? 

Stel bijvoorbeeld dat je in wisselende shiften werkt, waardoor je je kind amper ziet en beroep moet doen op opvang door je ouders bij jouw thuis; is het dan hoe dan ook beter dat je kind bij ieder van jullie even veel verblijft? 

Denk dus ook eens na over manieren om erg zorg voor te dragen dat je kind met ieder van jullie voldoende kwali-tijdsvolle momenten kan spenderen. 

Bijzonderheden

Er kunnen speciale situaties zijn om rekening mee te houden. Extra zorgen die je kind nodig heeft, uitzonderlijke situaties in jullie leven die impact hebben op de regeling,...

Ook die spelen natuurlijk een rol in de uiteindelijke regeling.

De stem van je kind.

Je kind laten kiezen is niet wat ik daarmee bedoel.

Wel is het goed om je kind een stem te geven, gehoor te geven aan wat voor je kind belangrijk is. Je kind de stem te geven die het verdient, zonder verwachting of invulling van jou.

Is je kind oud genoeg, dan volstaat één eenvoudige vraag:

"Wat kunnen wij doen om rekening te houden met jou? Om het voor jou gemakkelijker te maken?"

In de meeste situaties merken we dat kinderen dan veelal heel haalbare dingen voorstellen. Kleine dingen die jullie kunnen doen om gehoor te geven aan wat je kind wil, zonder het de last op te leggen te moeten kiezen.

Als je kiest voor gelijkmatig verdeeld verblijf of verblijfsco-ouderschap


Verblijfsregeling voor je kind : co-ouderschap of niet?

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x