Tips om te zorgen dat je kind niet lijdt onder de scheiding.- niet af

Het staat vast dat kinderen een scheiding zonder al te veel kleerscheuren verwerken als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Kort samengevat lijden kinderen vooral onder conflict tussen ouders, als ze te weinig betrokkenheid ervaren van beide ouders na scheiding of als ze gewrongen geraken tussen twee ouders en het gevoel hebben te moeten kiezen.

Eigenlijk willen ze ervaren dat ze nog steeds twee ouders hebben van wie ze openlijk mogen houden.

We weten dat het niet makkelijk is om een nieuwe weg in te slaan door je partner los te laten en toch samen ouders te blijven. Misschien zijn jullie boos op elkaar, voel je je schuldig over de scheiding, maak je je veel zorgen over de toekomst.

We delen alvast een aantal tips om jullie op weg te helpen.


Blijf communiceren

Bij een scheiding is het meestal onvermijdelijk: je zal dagen mét en dagen zónder je kind hebben vanaf nu. Je bent het er echter ongetwijfeld volmondig mee eens dat je altijd mama of papa bent, ook als je kind er niet is. 

Net daarom, om op elk moment je ouderrol te kunnen opnemen, is communicatie erg belangrijk.

Stel je voor dat je kind in de periode dat het bij de andere ouder verblijft op school betrokken raakt in een vechtpartij op de speelplaats of ernstig ziek wordt. Zou je dat niet graag meteen weten in plaats van pas enkele dagen later als je kind weer naar jou komt; omdat jullie niet communiceren. 

Het hoeft zelfs niet zo dramatisch te zijn. Het kan ook over de kleine dingen des levens gaan, waarvan je gewoon als mama of papa graag op de hoogte blijft. 

Elsje (7) had vandaag ruzie met haar beste vriendinnetje Rune op school. Ze voelt zich nog steeds droevig. Ze is deze week bij papa, maar over dit soort dingen praat ze altijd met mama. Omdat mama en papa ruzie hebben, durft ze haar niet te bellen. Ze denkt dat papa dat niet goed zal vinden….

Het is voor kinderen fijn als ze ervaren dat hun twee ouders betrokken zijn bij hun leefwereld. Ze voelen daardoor interesse en betrokkenheid, waardoor ze zelf ook makkelijker open zullen spreken met jou. 

Het is ook gewoon praktisch vaak bijna een noodzaak om elkaar voldoende te informeren. Over wat op een schoolvergadering werd verteld, wanneer kampjes precies doorgaan of hobbyactiviteiten niet doorgaan,...

Het is nochtans een vaak gehoorde klacht van ouders die in conflict verwikkeld zijn: een gebrek aan communicatie.

Uiteindelijk lijden ook de kinderen daar onder, omdat ze zelf boodschapper worden van wat beide ouders horen te weten of hun leven bij elke ouder ook echt als twee werelden gaan ervaren.

Vind je het moeilijk om te communiceren met de andere ouder, omdat je worstelt met emoties, omdat ook jij vaak in het duister tast door een gebrek aan communicatie, verplaats je dan in de schoenen van je kind. Door te kijken door de bril van je kind voel je vast wel waarover communicatie nodig is. 

En omgekeerd: neem de verantwoordelijkheid om situaties waarover je zelf geïnformeerd zou willen worden te bespreken met de andere ouder. Zelfs als je gelooft dat je niet op dezelfde houding van de andere ouder zal kunnen rekenen in een gelijkaardige situatie. Het gaat immers niet om jou, maar je doet het voor je kind. 

Behoed je kind voor een roulerende rekening

Boos zijn op elkaar en moeilijk kunnen weerstaan aan "oog om oog, tand om tand"....het is heel menselijk.

Maar door je ex een rekening te presenteren voor pijn, verdriet of onrecht dat jij onderging, is het goed te beseffen dat je kind vaak mee in de prijzen deelt. 

Inge en Werner zijn het eigenlijk in grote lijnen eens over de kindregeling, maar struikelen over details. Bijvoorbeeld over het tijdstip dat papa de kinderen tijdens de schoolvakanties terug brengt. Werner vraagt daarover soepelheid. Hij wil niet leven met een strikte klok in zijn verlof met de kinderen. 

Maar Inge vindt dat de tijd van rekening houden met Werner door de scheiding nu wel voorbij is. Voor haar is het belangrijk dat hij zich gewoon aan een vaste afspraak houdt, en ze is tot weinig flexibiliteit bereid. 

Conclusie van het verhaal is dat de wissels tijdens de vakantie steevast tot ruzie en discussie leiden. De kinderen voelen zich dus al uren voordien ongemakkelijk en houden voortdurend de klok in het oog. Zo zorgen zij dat papa zeker op tijd komt.

Maar genieten van die laatste vakantiedag bij papa....dat kunnen ze niet echt. 

In realiteit is Inge gekwetst omdat Werner wilde scheiden. In haar beleving liet hij het gezin in de steek en moet hij daar gevolgen van dragen. Daardoor vindt Inge het moeilijk om akkoord te gaan met eender wat voor Werner belangrijk is. Ze herinnert zich ook hoe Werner ook tijdens het samenleven al de gewoonte had om altijd te laat te komen. Daar kan ze zich nu niet meer mee verzoenen. 

Een heel menselijke reactie, maar daardoor straft ze eigenlijk ook de kinderen. 


Een scheiding hoort zich te beperken tot een breuk tussen twee partners, want ex-ouders bestaan niet. Daarover waken is soms een aartsmoeilijke opdracht. 

Stel jezelf gewoon regelmatig de vraag of je denkt en spreekt als ouder, of als ex-partner. Helpend ongetwijfeld is het besef dat je óók je kind straft als je de last die je door de partnerscheiding ervaart ook op jullie ouderrelatie laat rusten. Ongeacht of je je ex een plezier doet met toegevingen bijvoorbeeld, hou je op die manier het belang van je kind voor ogen. 

Tip : Betrek je kind niet in conflicten

Je denkt misschien dat het weinig kwaad kan, maar onderschat de impact op je kind niet als het geconfonteerd wordt met conflict of ruzie tussen ouders. Je kind ziet jullie allebei even graag en zal er alles aan doen om die momenten te vermijden. Een kind voelt zich bij ruzie gewrongen tussen ouders, en dat kan vele gevolgen hebben. 

Je kind zal dingen waarmee het worstelt minder met jullie delen, uit vrees dat dan conflict ontstaat. 

Jens mist zijn mama, maar kan dat niet tegen zijn papa zeggen. Want dan beginnen ze weer ruzie te maken, en dat wil hij helemaal niet.

Andere kinderen voelen zich schuldig, omdat ze zichzelf iets verwijten.

Liesje is erg stil op school. Aan de juf vertelt ze dat ze haar huiswerk bij papa vergeten is, waardoor ze het niet bij heeft. Ze durft dat niet tegen mama te zeggen en vraagt de juf dat ook niet te doen. Want dan zal mama weer zeggen dat het typisch papa is om altijd alles te vergeten en zijn verantwoordelijkheid niet te nemen, terwijl zij er eigenlijk zelf aan had moeten denken.

Sommige kinderen hebben diep verdriet en willen gewoon dat de ruzies stoppen.

Marie  gaat op vrijdag van mama naar papa. Ze moet zich dan telkens omkleden voordat ze vertrekken en oude kleren aandoen. Elke keer opnieuw is er ruzie over de kleren en Maura is dat eigenlijk beu…Kon ze maar iets doen om het probleem op te lossen, want eigenlijk begrijpt ze niet waarom mama en papa daar elke keer opnieuw zoveel ruzie over maken.

Hoewel er wellicht wel eens aanleiding bestaat voor hoog oplopende emotie tussen jou en je ex, staat er een hoger belang op het spel: dat van jullie kind. Je kind verdient het niet om een prijs te betalen voor wat gebeurde  of gebeurt tussen jullie als partners. Je hebt als mama of papa de verantwoordelijkheid om je kind hiervoor de behoeden.

Dus "practice what you preach". Terwijl je zelf wellicht je kind aanspoort tot redelijk gedrag als het ruzie maakt, volg je zelf ook best dat voorbeeld. 

Het wordt niet "mijn" kind. Het blijft "ons" kind 

Kinderen willen openlijk van jullie allebei kunnen houden, en dat is moeilijk als ze hun ouders plots horen spreken in termen van "mijn" kind in plaats van "ons" kind. Nochtans verandert de scheiding niets aan de afstamming van je kind. 

Uitspraken als “Uw papa vindt zijn nieuwe vriendin belangrijker dan ons. Daarom is hij weggegaan.” of "Word maar niet zoals je moeder", kortom ervaren dat er een vorm van strijd ontstaat tussen ouders doet een kind twijfelen aan zijn bestaansrecht. Je loopt het risico dat je kind zal twijfelen aan zijn eigenwaarde. 

Wat jullie ook van mekaar denken, belast je kind daar niet mee. Neem maar gewoon van ons aan dat jullie allebei belangrijk zijn voor je kind aan en je dat ook zo wil houden. Zo draag je zorg voor een evenwichtige emotionele ontwikkeling van je kind. 

Hou rekening met je kinderen, met hun leeftijd & wees flexibel

Rekening houden met je kind wil niet zeggen dat je hen laat kiezen. Het betekent gewoon dat je bij het uitwerken van regelingen rekening houdt met wat voor je kind belangrijk is. Je kind heeft vaak relatief makkelijk in te willigen wensen, zoals bijvoorbeeld vasthouden aan kleine rituelen, vaste momenten met oma en opa kunnen behouden,....

Ook de leeftijd van je kind is heel belangrijk. In elke leeftijdsfase vertonen kinderen uiteenlopende reacties als ouders scheiden, en zijn er andere aandachtspunten.

Net daarom zijn wij grote voorstanders van bemiddeling. Dat stelt jullie in staat om op maat afspraken uit te werken, waarbij een bemiddelaar jullie uitgebreid informeert.

Kinderen worden natuurlijk ook ouder. De kans is reëel dat wat jullie vandaag afspreken in de toekomst herzien hoort te worden. 

Lise is veertien. Hoewel ze allebei haar ouders even graag ziet, vindt ze het nu niet meer fijn om op-en-af te verhuizen elke week. Ze wil eigenlijk gewoon één thuis, maar vindt het moeilijk om daarover met haar ouders te praten. Uit angst dat ze één van hen verdriet zal doen.

Tot slot helpt het om flexibel te zijn, en ook daarin vooral door de ogen van je kind te kijken.

Toon houdt enorm van voetballen. Door een discussie tussen mama en papa over de club die zijn vader uitkoos zonder eerst te overleggen met zijn moeder, gaat hij tijdens de week bij mama niet trainen. Daardoor mag hij ook nog amper matchen spelen.

Tot slot


Eigenlijk is het simpel: vertrek gewoon vanuit het uitgangspunt dat ex-ouders niet bestaan. Dan weet je dat je kind er alle baat bij heeft dat jullie samen inspanning leveren om te zorgen dat de scheiding zo weinig mogelijk negatieve gevolgen heeft voor je kind. Tips om te zorgen dat je kind niet lijdt onder de scheiding.- niet af

Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x