Ruzie met je ex over je kind? - niet af

Als jullie na de scheiding als ouders in conflict belanden over je kind, dan durven emoties wel eens de overhand nemen. Communicatie wordt ‘gekleurd’ en onze gevoelige snaren raken snel geactiveerd. We zien de hele situatie en elke stap van de andere ouder door onze subjectieve bril. Als we al geprikkeld zijn, dan is er immers niet veel nodig om dat nog meer te worden. Wat voorheen geen probleem leek te zijn, leidt plots angstaanjagend snel tot conflict. Daarbij komt dat het gaat om ons kind, waardoor onze gevoeligheid aanzienlijk toeneemt.

Niet zelden spelen onze eigen gevoeligheden dan op, ook als ze niet rechtstreeks gelinkt zijn aan het ouderschap. Of dingen die we elkaar eerder persoonlijk kwalijk nemen. Waardoor het ook snel eerder over “gelijk” gaat of we belanden in “als jij…dan….”-spreken.

Vaak zijn er langs beide kanten begrijpelijke redenen om verzet te tonen of boosheid, frustratie, teleurstelling, ….te voelen. Alleen….(en ik spreek nu natuurlijk als bemiddelaar, tegelijk als gescheiden mama goed wetende dat een uitdaging kan zijn): ook dan hoort de basis van je handelen, je woorden, je reacties en je beslissingen het belang en het geluk van je kind te blijven.


Waar gaat dit écht over?

Situaties escaleren soms vliegensvlug waardoor ouders lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, schijnbaar uit het niets. Vaak is de aanleiding om op bemiddelingsgesprek te komen ook niet de echte oorzaak.

Tom nam initiatief tot bemiddeling omdat zijn ex Katrien weigert akkoord te gaan om hun dochter Marie (14) met een vriendinnetje mee naar Spanje te laten gaan. Katrien stelt dat Tom zonder enig overleg eenzijdig die beslissing nam en Marie tegen haar opzette door al toe te zeggen zonder te weten of zij als mama ook akkoord zou zijn. Ze ervaart het als niet fair dat Tom op die manier druk op haar legt.. 

Op het eerste zicht lijkt het te gaan over de vakantie, maar onder de waterlijn speelt er heel wat meer. 

Tom: “Dit draait niet om Marie, maar om Katrien. Omdat zij overbezorgd is en Marie zelf niet kan missen ontzegt ze onze dochter deze kans om een stukje van de wereld te zien en haar zelfstandigheid te ontwikkelen. Ik heb vele jaren rekening gehouden met de overdreven bezorgdheid van Katrien, maar dit keer heb ik beslist dat niet te doen. Ja, ik heb te laat het overleg opgestart, maar het is niet zo dat ik Katrien niet inlichtte. En inderdaad, ik heb de reis al toegezegd. Misschien was dat niet netjes, maar als ik nu haar reactie zie, dan ben ik blij dat ik het zo deed. Want het is duidelijk dat Marie toch niet had mogen gaan.”

Katrien:”Wij hebben jaren geleden afspraken gemaakt in onze scheidingsovereenkomst. Tom heeft dit niet zomaar alleen te beslissen en me voor voldongen feiten te stellen. Dat hij Marie daarin betrokken heeft om mij voor blok te zetten is echt  triest Die reis gaat dan ook nog eens door in een periode die deels in mijn verblijfsperiode valt. Tom heeft niet het recht om op die manier mijn agenda te bepalen.”

Een goede verstaander weet dat het vraagstuk rond de vakantie zeker een topic is, maar ook dat daarmee wellicht niet het onderliggende probleem wordt aangepakt. Want het gaat om zoveel meer: een verschil in opvoedingsvisie en hoe daarmee om te gaan, de wijze van overleg, het naleven van afspraken, de manier om Marie op één of andere manier een stem te geven zonder dat daardoor een ouder zich voor blok gezet voelt,…

Ik zou jou als ouder de raad willen geven om ook bij jezelf steeds na te gaan waar het écht om gaat als er spanning of conflict opduikt met de andere ouder. Vaak zal je merken dat er een rode draad doorheen akkefietjes loopt, en dat druppelsgewijs je emmer zich vult. Weet dat zonder die onderstroom aan te pakken de kans heel groot is dat zich telkens nieuwe situaties zullen voordoen. Mogelijk lijdt dat vroeg of laat tot conflict dat zodanig escaleert dat het zich niet nog maar moeilijk herstelt.

Schakel tijdig hulp in als je merkt dat de afstand tussen jullie als ouders groeit, of als je ervaart dat de situatie evolueert op een manier waar je mee worstelt. Je voorkomt beter dan te genezen.

In dit verhaal bijvoorbeeld zal ongetwijfeld het ouder worden van Marie ook een rol spelen. Op het moment van de scheiding was zij 6 jaar, maar op haar leeftijd vandaag verkondigt ook zij stilaan een in acht te nemen eigen mening. Feit dat ze in haar puberteit zit heeft invloed op de relatie die ze met haar ouders heeft, en dat alleen al vraagt ook tussen Tom en Katrien een andere aanpak. Het overleg zoals dat vroeger liep of andere afspraken die eerder wél werkten doen dat nu misschien niet meer.

De essentie: als de echte onderstroom niet wordt aangepakt, dan zal zich aan het oppervlak wellicht telkens een nieuw probleem manifesteren onder een andere gedaante.


Gelijk is niet hetzelfde als geluk

Verlies niet uit het oog dat je zelf blijft kiezen voor het belang van je kind. Gelijk halen nu, zal vroeg of laat leiden tot een situatie waarin opnieuw discussie ontstaat en je mogelijk ongelijk krijgt. Jullie blijven als ouders immers op één of andere manier steeds afhankelijk van elkaar.

Nele en Simon hadden jarenlang een best goede verstandhouding na de scheiding. Sinds kort is dat tij helemaal gekeerd. Nele contacteerde ons voor een bemiddelingsgesprek omdat Simon (volgens haar) “onredelijk” zijn toestemming weigert om Jonas en Elien mee te nemen naar een familiefeest dat op ‘zijn’ zondag valt.

Nele: “Het was vroeger nooit een probleem. Het is voor onze kinderen toch fijn om bij een feest te zijn waarop al hun neefjes en nichtjes er ook zijn. Maar goed, hij legt dan maar aan hun uit dat zij er niet bij kunnen zijn. Weet je, sinds hij een nieuwe vriendin heeft doet hij gewoon moeilijk over alles.”

Simon: “Mijn vriendin heeft hier niets mee te maken! Ik heb gewoon het gevoel dat al de toegevingen altijd langs mijn kant moeten komen. Elk weekend is er wel een reden voor Nele om de kinderen even te komen halen, ze vroeger terug te moeten brengen, toe te staan dat ze mee op vakantie gaan waardoor ik hun met Kerstmis niet zag…Ik liet Nele al een aantal keren weten dat me dat stoorde, maar ze legt dat gewoon naast zich neer. Toen ik een tijd geleden vroeg om de kinderen mee op uitstap naar zee te nemen, zei Nele gewoon nee. Zonder meer. Awel, ik denk dat het geven en nemen zou moeten zijn, en daarom hou ik nu mijn been stijf.”

Je voelt het zelf ook wel: als dit probleem niet wordt opgelost, dan wacht de ouders maar ook de kinderen niet de leukste situatie. Het risico bestaat dat ze allebei zullen vasthouden aan “hun recht” volgens de overeenkomst of het geldende vonnis. Ze zouden naar elkaar gaan wijzen en stellen dat “als hij/zij op deze manier blijft doen”, dat ook zij dan gewoon vasthouden aan de regeling zoals ze op papier staat. Afwisselend zullen ze geconfronteerd worden met de nadelen van hun zwart-wit denken, en ze zullen mekaar dus voortduren vanalles te verwijten hebben. Maar waar het echt om gaat wordt dan wel eens vergeten: dat de kinderen daardoor veel missen.


Vergis je niet van rol

Hou voor ogen dat ook jij misschien wel eens spreekt vanuit een andere rol dan die van ouder. Wellicht komen op moeilijke momenten ook al eens herkenbare aspecten uit het verleden naar boven, en ook die hebben impact op hoe je reageert.

Je wil niet weten hoe vaak wij als bemiddelaar een uitspraak horen in de stijl van “och, ik ken je goed genoeg. Dat was vroeger al zo en blijkbaar ben je geen haar veranderd.”

Niet zelden vinden uitspraken en ergernissen als deze hun voedingsbodem in de ex-partnerrelatie. In ervaringen van tijdens het samenleven, of in de manier waarop de scheiding verliep. In elk geval horen deze ergernissen niet thuis in jullie relatie als ouders. Vaak wordt voorbijgegaan aan het feit dat de hele context veranderd is, en dat je niet kan uitsluiten dat je ex-partner wél evolueerde in zijn/haar denken en handelen. Het leven ging verder, en levenservaring brengt vaak wijsheid. Zelfs als dat niet zo is verandert dat eigenlijk niets aan het feit dat jullie als ouders niet anders kunnen dan “a way of life” zoeken die maakt dat je kind niet de dupe wordt van onderlinge twisten. Kinderen hebben daar geen boodschap aan, want geloof het of niet: ze zien jullie allebei graag.

Walk your talk & stick together

Tot slot, niet voor niets als laatste, is het zinvol ook steeds oog te hebben voor je eigen aandeel. Je acties en reacties te beheren en beheersten. 

Zelden is conflict te wijten aan één partij. En zoals het cliché stelt kan je geen verandering teweegbrengen zonder ook zelf te veranderen. Wil je écht een oplossing, handel en spreek dan ook op een manier die een oplossing ondersteunt eerder dan het probleem vergroot. 

Ook bij een scheiding blijven jullie allebei volwaardig ouder, althans dat is wat de wens van kinderen is. Dat vraagt oefening en vooral veel bereidheid om nog rekening te houden met elkaar. Ongetwijfeld zijn er verschillen, momenten dat de andere ouder je triggert, je het oneens bent met zijn of haar aanpak,….Maar zie, het is simpel: jullie zullen het samen moeten blijven doen. Hoe je het ook draait of keert: ex-ouders bestaan niet. Dus is het de moeite om te onderzoeken hoe jullie samen ouders kunnen blijven, ondanks verschillen. In opvoeding, in mening, in aanpak.

Je doet er je kinderen een groot plezier mee, want zij geraken op die manier niet gewrongen tussen jullie.

Je kan bijvoorbeeld de andere ouder niet verwijten geen betrokkenheid te tonen, als je zelf communicatie afblokt of de situatie na de scheiding zo beschouwt dat het ieder voor zich is tijdens de de verblijfsperiodes van je kind. Omgekeerd kan je de andere ouder geen gebrek aan communicatie verwijten als je tot nog toe zelf amper initiatief nam om betrokkenheid te tonen.

Lisa en Marc zijn vier jaar geleden gescheiden op voor Marc erg plots initiatief van Lisa.  Marc leed enorm geleden onder de scheiding, en heeft zich machteloos gevoeld waardoor hij zonder al te veel weerstand tegemoet kwam aan de wensen van Lisa over onder meer de verblijfsregeling van de kinderen.  

Al bij al liep het tot een tijd geleden best goed met de kinderen, Roos en Arthur. Maar sinds een aantal maanden worstelt Arthur. Vandaag zijn ze 12 en 14 jaar, en de afgelopen maanden escaleerde de situatie met Arthur op momenten dat hij bij Marc verblijft. Nadat tijdens een vorige vakantieperiode de spanning te hoog opliep heeft Marc het gevoel dat de weekendverblijven meer kwaad dan goed doen.  Omdat Marc met zijn handen in het haar zit en bang heeft dat het allemaal alleen maar erger wordt heeft hij beslist dat Roos voorlopig best alleen naar hem komt tijdens de weekends. En dat zij als ouders dringend terug moeten beginnen communiceren.

Marc:: "Ik weet eigenlijk niet meer wat doen en stuit op een muur bij Lisa. Ik heb het gevoel dat ik als papa voor Lisa totaal niets beteken, en denk dat dat invloed heeft op Arthur. Verdergaan zoals we bezig zijn kan niet, want de situatie is onhoudbaar. Ik heb het gevoel dat Arthus zich gesteund voelt door zijn mama en ook niet gestimuleerd wordt om zich positief op te stellen naar mij. Lisa zegt wel dat ze dat doet, maar tegelijk spreekt haar vijandige houding ten aanzien van mij ook boekdelen. Dat ze tot nog toe weigert met mij te praten versterkt dat gevoel alleen maar."
Lisa: Het is simpel: volgens onze scheidingsovereenkomst verblijven de de kinderen één weekend op twee bij Marc, en hij kan dat niet zomaar veranderen. Daar ga ik in geen geval mee akkoord. Tot nog toe was het nooit een probleem, en ik snap trouwens niet waarom wij hier moeten zijn. Wij hebben onze scheiding jaren geleden geregeld, dus weten allebei goed waaraan ons te houden.

Situaties als deze tonen aan dat “gescheiden” ouderschap vroeg of laat tot problemen leidt. Een kind hoort betrokkenheid van beide ouders te ervaren, en ouders zélf creëren daarvoor best de omstandigheden. Soms spreken woorden en daden elkaar tegen, en dan is het goed om als ouder te beseffen dat je kind vooral leert uit wat je zelf doet, eerder dan uit wat je het vertelt. Omdat een kind gebaat is met een gezonde relatie met elke ouder, komt het jou als ouder toe die te ondersteunen. Je kan ze natuurlijk niet invullen en waarmaken,maar bent wel mede verantwoordelijk om een context te scheppen waarin een kind ervaart dat het zijn liefde en loyaliteit naar allebei mag tonen zonder daarbij gevoel te hebben één van hen teleur te stellen.

In de praktijk merken we dat veel van dit soort situaties hun oorsprong vinden in onuitgesproken gevoelens die verband houden met de scheiding of de manier waarop de scheiding verliep. Een scheiding is natuurlijk altijd pijnlijk, of jij de beslissing nu nam of ermee geconfronteerd werd. 

Ik zou je de tip willen geven om veel aandacht te besteden aan het verwerken van de scheiding, en zo mogelijk ook samen met je ex-partner de relatie 'goed' af te ronden zodat negatieve gevoelens niet blijven sluimeren. Want zo blijven ze ook voor je kinderen onzichtbaar aanwezig, en beïnvloeden ze hun geluk.

Maaike 

Het is onze missie om bij te dragen aan een wereld zonder vechtscheidingen zodat kinderen niet lijden als ouders scheiden. Dat doen we door bemiddelingsgericht alle diensten aan te bieden die onderlinge regelingen ondersteunen.


Ruzie met je ex over je kind?  - niet af

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x