Hoeveel kost bemiddeling bij scheiding of ouderschapsbemiddeling?

Hoewel de kostprijs niet eens het belangrijkste voordeel is van bemiddelen, speelt het natuurlijk ook een rol. Want scheiden heeft grote financiële impact en je wil ongetwijfeld de kostprijs in de hand houden. De kostprijs van bemiddelen is alvast heel wat lager dan het prijskaartje van procederen via een advocaat. 

In een notendop: het verschil in kostprijs tussen bemiddeling & procedure

Bemiddelaar

 • je betaalt samen & elk de helft van de rekening van jullie bemiddelaar.
 • de rekening is gebaseerd op het aantal gesprekken en de kostprijs voor opstellen van een overeenkomst. In sommige gevallen enkele andere kosten, die je vooraf kent.
 • je kan vooraf een goede inschatting maken van de kosten, want jullie kennen het doel van de bemiddeling: samen tot een akkoord komen dat je bemiddelaar opstelt aan een afgesproken tarief waarvan jullie de kosten delen.
 • er is geen BTW te betalen voor bemiddeling

Advocaat bij procedure

 • je betaalt elk kosten & erelonen aan je eigen advocaat.
 • de rekening van een advocaat heeft twee grote  onderdelen: ereloon aan een uurtarief (dat veelal varieert tussen 100 & 300 € per uur exclusief BTW aan 21 %) en kosten (die bijvoorbeeld per blad worden afgerekend) 
 • je kan vooraf de kostprijs moeilijk inschatten omdat je niet weet welke weg de procedure zal uitgaan, en waar het eindpunt zal liggen, dus ook niet hoeveel uren je advocaat zal spenderen aan je dossier.
 • er is BTW te betalen 

De kostprijs van bemiddeling bij Perspectieven

Ik schets graag de tarieven die ik als bemidelaar hanteer, en wat je daarvoor in ruil kan verwachten.

De bemiddelingsgesprekken.

Een bemiddelingsgesprek kost 60 € per persoon per uur

Ik heb de gewoonte om niet méér gesprekken te organiseren dan nodig is, daarin krijg je mijn woord. Hoeveel gesprekken nodig zijn hangt af van een aantal factoren. 

 • Het onderwerp van de bemiddeling is bepalend, en het doel.

In sommige situaties wil je gewoon conflict of spanning uitklaren, zonder dat er een schriftelijke overeenkomst nodig is. In andere situaties, bijvoorbeeld bij echtscheiding, is het doel een schriftelijke overeenkomst en dan hangt het af van jullie situatie wat te regelen en te bespreken valt. Vragen als 'Hebben jullie kinderen?', 'Is er onroerend goed?', 'Zijn er vennootschappen',....bepalen de onderwerpen die te bespreken zijn. 

 • Daarnaast is ook jullie verwachting uiteraard bepalend.

Sommige koppels willen zo snel mogelijk een regeling, zonder al te diep op emotionele of andere aspecten in te gaan. Andere koppels willen in het kader van bemiddeling ook ruimte maken voor aandacht aan het afronden van de relatie, de onderlinge verhoudingen in de toekomst als ouders, ....

 • Jullie situatie is uiteraard ook een doorslaggevende factor.

Sommige koppels stappen binnen op een moment dat ze al tijd namen om samen de scheidingsbeslissing te verwerken bijvoorbeeld en hebben al een heel goed beeld van de regelingen die ze willen. Dan volstaan soms zelfs 1 tot 2 gesprekken. 

Andere partners zitten nog in de eerste emotionele rollercoaster op het moment dat ze me contacteren. Soms is er zoveel spanning of conflict, dat spreken en luisteren moeilijk is zonder dat eerst aandacht gaat naar de oorzaken van het conflict vooraleer na te denken over oplossingen. 

Dat is een groot verschil, en bepaalt heel erg het verloop van de gesprekken.

Mijn leidraad daarin?

 •  jullie tempo en jullie verwachtingen
 • de weg volgen die meest opportuun is om tot een regeling te komen waar jullie allebei achter staan de leidraad waaraan ik vasthoud. De tijd die daarvoor nodig is en het aantal gesprekken, is voor elk koppel anders,

Het bemiddelingsakkoord: een overeenkomst op maat

Naast de kosten voor gesprekken is er de kostprijs van een overeenkomst, tenminste als dat het doel is van de bemiddeling. Dat kan een scheidingsovereenkomst zijn, een ouderschapsovereenkomst of een andere juridische regeling.

Het opstellen van een overeenkomst vraagt best wel wat tijd en aandacht. Voor mij belangrijk is ze op maat uit te schrijven, ook al zijn er in de meeste situaties wel een aantal te volgen voorschriften.

Een overeenkomst omvat in vele situaties dan ook méér dan enkel juridische regeltjes, omdat ik ook de intenties omschrijf, de motieven waar je rekening mee hield bij het uitwerken van afspraken, waar jullie belang aan hechten,....Ook al zijn dat vaak geen juridische 'afdwingbare' elementen, ze doen er óók toe. Al is het maar om later nog te kunnen lezen hóe jullie tot afspraken kwamen, op een moment dat er misschien toch spanning of discussie ontstaat.

Er zijn verschillende soorten overeenkomst en elke situatie is anders maar ik hanteer een vast tarief dat schommelt tussen 375 € en 650 €, in functie van het type overeenkomst.

Specifieke overeenkomsten, andere dan scheidings- of ouderschapsovereenkomst, worden afgerekend aan een uurtarief van 100 €. Ook daarvan betalen jullie ieder de helft.

Wat daarin inbegrepen is?

 • het opstellen van een ontwerp dat jullie via email ontvangen. Het is de bedoeling dat er een akkoord ontstaat waarvan jullie de tekst begrijpen maar ook écht goedkeuren. Je krijgt dus de kans om dat rustig na te lezen en je bemerkingen, vragen, opmerkingen te formuleren. Zodra ik de aanvullingen van alle betrokkenen ontving pas ik de tekst aan om te komen tot een eindversie, die ook inbegrepen is in dat tarief.
 • opstellen van het verzoekschrift om goedkeuring van de overeenkomst aan de rechtbank.
 • aanpassen of verduidelijken van de tekst als de rechtbank blijkt vragen te hebben na nalezing van het akkoord. 

Zijn er meerdere aanpassingsrondes of ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst nodig, dan gebeuren die aan een bijkomend uurtarief van 100 €, ieder 50 € per uur met andere woorden. Bijkomende aanpassingsrondes zijn zeker niet standaard, daarin wil ik je geruststellen. Maar het gebeurt wel : dat plots situaties evolueren waardoor eerdere beslissingen aan te passen zijn, dat er samen beslist wordt toch andere oplossingen na te streven,...waardoor de eerdere tekst niet meer aangepast is aan de nieuwe beslissingen.

Het tijdstip dat ik start aan een ontwerp van overeenkomst varieert. 

Soms wacht ik daarmee tot er op elk vlak duidelijke overeenstemming is. Of omdat ik merk dat de regeling ook effectief zwart op wit te lezen confronterend kan zijn, waardoor het goed is rekening te houden met het tempo van allebei.

Vaak echter doe ik dat relatief snel, zodra duidelijk is wat de intenties van betrokkenen zijn, en vooral uit zorg om de kostprijs voor het aantal gesprekken niet nodeloos te laten oplopen. Als de 'geest' van de afspraken duidelijk is, dan baseer ik daarop ook het ontwerp. Om een voorbeeld te geven dat misschien duidelijker is: als een koppel duidelijk de intentie heeft om alles bij helften te delen, dan is het niet nodig om dat tijdens gesprekken per onderdeel te bevestigen en helpt het om een ontwerptekst te krijgen om ook te lezen waarover de afspraken gaan. 

Andere kosten 

Als het dossier wordt ingediend bij de rechtbank, dan zal een bedrag van 20 € te betalen zijn bij het indienen. Ik stort dat bedrag door op de rekeningnummer van de (Familie)rechtbank bij het indienen van het dossier. Achteraf wordt rechtstreeks vanuit de Familierechtbank nog een rolrecht geheven van 165 €. Dat gebeurt dus buiten Perspectieven om.

Voor het samenstellen van het dossier (kopies, afdrukken, aangetekende verzending, verzamelen van de administratieve documenten, 'standaard' communicatie met jullie en eventueel ook een notaris over het akkoord, ....), wordt een forfaitair bedrag van 100 € aangerekend.

Juridische opzoekingen, uitgebreide of intensieve communicatie per email, ingrijpende wijzigingen aan een ontwerp of extra aanpassingen na de voorziene aanpassingsronde,....worden aangerekend aan een uurtarief van 100 €, ieder 50 € per uur met andere woorden.

Zijn er verplaatsingen (bv voor besprekingen samen in het kantoor van een notaris, accountant, boekhouder, fiscalist,...) dan worden deze aangerekend aan 0,50 € per kilometer.

In functie van jullie situatie is mogelijk ook tussenkomst van een notaris nodig voor de regeling over onroerend goed. Jullie kiezen zelf de notaris waarmee jullie willen samenwerken, die onafhankelijk is de kosten daaraan verbonden te bepalen. Daarbij is hij gebonden aan wettelijke tarieven. Wel zullen veel notarissen hun ereloon aanzienlijk verlagen als jullie een kant-en-klaar akkoord via bemiddeling bereikten. Hebben jullie zelf geen voorkeur, dan kan ik jullie steeds helpen in de zoektocht naar een notaris. Ik begeleid de communicatie met de notaris door het akkoord aan hem of haar, met medeweten en medelezen, te bezorgen en het verdere verloop mee op te volgen.

Wat mag je verwachten in ruil voor de kostprijs?

 • oprechte en neutrale betrokkenheid en volledige aandacht, maar dat spreekt vanzelf.
 • juridische informatie en een open mind om samen te zoeken naar oplossingen op maat die voor jullie werken.
 • maatwerk bij het opstellen van de overeenkomst.
 • transparantie 
 • professionaliteit, ervaring & expertise
 • begeleiding van A tot Z. Ik beschouw jullie nooit als een 'dossier', maar op elk moment als mensen. Dat betekent voor mij dat ik het belangrijk vind om jullie zo duidelijk mogelijk te informeren, het hele proces te begeleiden vanaf het eerste contact tot en met indiening bij de rechtbank. Ik begeleid  ook de communicatie met een notaris over de regeling rond onroerend goed, woon samen met jullie gesprekken met fiscale raadgevers, notarissen,... bij als gewenst, ...
 • uitgebreide dienstverlening: vaak zal ik na gesprekken per email (vertrouwelijk) aan alle betrokkenen schetsen wat werd besproken, een aanpak schetsen voor volgende gesprekken, extra informatie bezorgen of vragenlijsten ter voorbereiding van wat nog volgt,....

Het bemiddelingsprotocol

Aan het begin van een bemiddeling die tot doel heeft om tot een schriftelijke overeenkomst te komen wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend door jullie en mezelf. Dat is een document dat het kader van de bemiddeling schetst, en waarin verder vooral het belang van vertrouwelijkheid van bemiddeling wordt onderstreept. Daarin staan ook de tarieven zoals hierboven geschetst omschreven. 

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie, stel ze me gerust.

Transparantie en openheid is voor mij heel belangrijk, dus liever dan dat je met vragen blijft zitten stel ik voor dat je ze me stelt. Aarzel dus niet om me te contacteren via mail (contact@perspectieven.be) of via deze link.

Je mag snel persoonlijk antwoord in je mailbox verwachten.

Groetjes,

Maaike 

Hoeveel kost bemiddeling bij scheiding of ouderschapsbemiddeling?

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x