Hoe conflicten werken. Vanuit actie & reactie.- niet af

Actie en reactie in conflict

Bewust of onbewust bouwen wij in relaties met anderen vaak verder aan een ketting van actie en reactie. Dat kan een probleem vormen bij conflict of spanning. We staken dan veelal onze positieve acties en reacties, en bouwen verder op de negatieve. Het vergroot de afstand, en als dat nog geen probleem is: het vergroot vaak ook de afstand tussen onze houding en wie we eigenlijk (willen) zijn. Tussen wat we tonen aan het oppervlak en wat we wensen aan de binnenkant. Wellicht heeft dat onder meer met kwetsbaarheid te maken, want handelen vanuit wat je diep vanbinnen wenst vraagt een openheid die stilaan misschien geblokkeerd werd door kwetsuren.

Die cirkel van negatieve actie en reactie doorbreken in conflict is niet evident.

Het verleden en de houding van de ander zijn een bepalende factor daarin. Of althans belangrijke argumenten om eigen minder constructieve (re)acties te onderbouwen. We bouwen verder op voorvallen die zich voordeden, uitspraken die gedaan werden, acties die ondernomen werden waarin we pijn of boosheid voelden. Vanuit die gevoelens reageren we op onze beurt anders dan wat we eigenlijk zelf voor ogen hebben. We verwijderen onszelf van ons eigen doel en onze diepe wens om in verbinding te blijven.

Het begint bij jezelf

Wanneer we willen dat het tij weer keert, dat het conflict stopt, dan helpt inzicht in de ketting van actie en reactie om te zien dat de eerste stap naar de oplossing vaak begint bij onszelf.

Door zicht te krijgen op de dynamiek die is ontstaan, maar bovenal onszelf de vraag stellen of ons eigen handelen en spreken overeenstemt met onze diepe wens om de connectie te herstellen… Dicht bij onszelf en onze behoeften blijven dus, bij wie we in essentie zijn en niet noodzakelijk bij wat we tonen als reactie op de houding van de ander.

Tijdens veel gesprekken met gescheiden ouders komt de ketting van actie en reactie dan ook ter sprake. Alle ouders willen het beste voor hun kind, en veelal ook verbinding met elkaar, omdat ze weten hoe belangrijk dat voor hun kind is. Alleen lukt het hen niet meer…en in eerste instantie zoeken ze de redenen voor het conflict of de spanning bij de ander. Zonder nog op te merken dat ook hun doen en laten een verderzetting is van de negatieve spiraal van (re)ageren; en daardoor niet te beseffen hoe daardoor het conflict alleen maar vergroot.

Elke en Ben, mama en papa van Arne

Elke vertelt dat Arne nog heel jong was toen Ben en zij uit elkaar gingen. Er was ten tijde van de scheiding, intussen drie jaar geleden, al een vruchteloze poging tot bemiddeling. Daardoor werd vanaf dat ogenblik elke beslissing over het verblijf van Arne via de rechtbank genomen. Er waren af en toe wel periodes van toenadering, maar over het algemeen werd de onderlinge relatie tussen Ben en Elke er niet beter op.

Elke begrijpt dat niet, omdat zij aangeeft lange tijd heel open te hebben gecommuniceerd met papa. Van zijn kant echter kwam er amper communicatie als Arne bij hem was. Ze vertelt altijd open te hebben gestaan voor een goede relatie tussen papa en Arne, en die relatie heel erg ondersteund te hebben door te zorgen voor voldoende contact tussen papa en Arne. Ze geeft aan dat Ben telkens méér wilde, en dat er intussen eigenlijk al meer dan drie jaar procedures gevoerd worden.

Ben omschrijft dat Arne tot in een heel recent verleden minstens 75% van de tijd bij mama was, en hij dus volkomen afhankelijk was van Elke om het dagelijks leven van Arne te kunnen volgen. Hij heeft daarin veel gemist in zijn beleving, en heeft de indruk dat Elke Arne is gaan beschouwen als “haar” kind waardoor hij zich als vader niet erkend voelt. Hij spreekt vanuit zijn onmacht om altijd in een vragende rol te staan, terwijl hij zich even veel vader voelt als Elke zich moeder voelt.

Ieder vertelt aan de lopende band voorvallen, om uit te leggen dat ze goede redenen hebben om vandaag te staan waar ze staan: ver van elkaar. Alsof zij mij als bemiddelaar willen overtuigen van de goede redenen voor hun reacties, en van het feit dat zij zelf slachtoffer zijn van de negatieve acties van de ánder.

En dát weiger ik als bemiddelaar in vele situaties zonder meer aan te nemen, omdat het eigenlijk excuses zijn om elk op hun beurt eigen minder constructieve acties en reacties te vergoeilijken. Zeker omdat mensen vaak zelf aangeven dat hun acties of reacties niet overeenstemmen met wie ze écht zijn en wat ze eigenlijk zouden willen…

Ik onderbreek ook Ben en Elke dus meermaals wanneer ze een nieuw voorval willen vertellen, of ik vraag hen of er een kans bestaat dat dat specifieke voorval een reactie was op een voorgaande discussie of gebeurtenis. Bijna steeds blijkt dat zo te zijn…

Ik breng liever de focus op wat ze mij eigenlijk elk apart willen vertellen: hun wens om tot verbinding te komen, maar waarin ze niet slagen.

Zowel Ben als Elke willen een fijne onderlinge relatie als ouders, open en eerlijke communicatie, betrokkenheid en erkenning,….in essentie de ervaring dat ze op elk moment mama of papa zijn, en niet afgesneden worden van Arne wanneer hij bij de andere ouder is.

Ik staak hun pogingen om mij tot in den treure uit te leggen waarom dat vandaag niet lukt. Dat is heel snel duidelijk een gevolg van actie en reactie, ingegeven vanuit een eigen beleving:

  • mama het gevoel dat wat zij ook deed om te communiceren of overleggen, zij daarin door papa niet gehoord of begrepen werd. Daardoor zette zij haar communicatie stop en geeft ze enkel nog heel belangrijke zaken door. Want papa doet dat ook: als Arne bij hem verblijft, en dat is intussen ongeveer de helft van de tijd, hoort ze ook niets van Arne… niet wetende dat deze reactie ingegeven is door het gevoel van Ben niet erkend te worden in zijn vaderrol.
  • papa het gevoel dat hij amper inspraak of betrokkenheid kreeg de afgelopen jaren, en daardoor inderdaad wat harder op zijn strepen ging staan. Het gevoel dat hij heeft moeten ‘vechten’ om als vader op gelijke hoogte te kunnen staan als ouder niet wetende dat Elke hem die plaats eigenlijk altijd heeft willen toekennen.

Break the cycle

De uitdaging is nu om het verleden los te laten, de cirkel van actie en reactie te doorbreken. Niet verder te bouwen op de fundamenten van die negatieve spiraal, en te focussen op wat ze eigenlijk willen, te handelen vanuit hun behoefte aan verbinding eerder dan vanuit de feitelijke situatie die is ontstaan en vooral…hoe zij daar zelf elk, onafhankelijk van de ander, aan kunnen bijdragen.

Want ook dat is een wetmatigheid waarin ik als bemiddelaar geloof: verandering door de ene brengt verandering in de dynamiek en dus uiteindelijk bij de ander.

‘Waarom zou ik dat doen?’, heeft elk van deze ouders zich afgevraagd.

Ik herhaal dan gewoon hun eigen diepe wensen, die nagenoeg identiek zijn: ze zouden allebei aangenaam en flexibel met elkaar willen kunnen communiceren, steeds betrokkenheid met Arne ervaren ongeacht of hij bij hen is en zelfs dat ze niets liever zouden willen dan samen aan één tafel te kunnen zitten tijdens bijvoorbeeld een schoolfeest van Arne.

Ze hebben hun eigen vraag op die manier zelf beantwoord, gesteund op hun gedeelde liefde voor Arne.

Ze zullen nu de ketting van actie en reactie moeten doorbreken, het verleden loslaten en mekaar nieuwe kansen bieden. Focussen op de relatie die zij elk met Arne hebben zal hen daarin helpen. Zich telkens bewust en eerlijk afvragen met welke houding, welke actie of welke reactie Arne het meest dient.

Het is vaak even zoeken naar de katalysator voor verandering, en vaak vind je die in een concrete aanleiding. Dat was bij Ben en Elke niet anders.

Papa vertelt over een bloem die hij Arne meegaf toen Elke jarig was, zodat hij haar een cadeautje kon geven. Elke vertelt over de foto die ze meegaf aan Arne als cadeautje voor vaderdag. Ik hoor twee ouders vertellen over hoe leuk Arne dat vond en hoe trots hij was.

Ik vraag hen dan ook enigszins verwonderd om hun reactie toe te lichten als ze me vertellen dat ze omwille van de teleurstelling bij het uitblijven van een bedankje van de andere ouder beslist hebben dit soort (positieve) acties te staken…en die toelichting niet te geven vanuit hun onderlinge relatie als ouders, maar vanuit hun rol als mama of papa. Ik vraag hen naar de logica om Arne dat plezier en die trots te ontzeggen als reactie op de andere ouder….

En dan verandert de sfeer…bij het besef dat ze elk een rol naar Arne hebben en dat elke (re)actie rechtstreeks of onrechtstreeks impact heeft op Arne, op hoe hij de scheiding beleeft.

Er komt iets in beweging, en ik hoop daarmee de cement gevonden te hebben om de bouwstenen van een nieuw fundament stevig te hechten.

Zo kom ik dikwijls tot dezelfde conclusie: de liefde voor kinderen die ouders delen is een krachtig bindmiddel om de verbinding te herstellen, ook wanneer deze tijdelijk verbroken werd.

Maaike Goyens

Familiaal bemiddelaar


Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x