Goed nieuws is beter dan geen nieuws

Bemiddeling zoals ik dat graag doe (in persoon) niet mogelijk is in deze Coronatijden. Om toch nuttig bezig te zijn, gebruikte ik de vrijgekomen tijd om te informeren hoe de koppels die de afgelopen tijd via bemiddeling hun scheiding regelden het stellen temidden van een crisis die hun afspraken mogelijk onder druk zet.

Want ik lees en hoor langs vele kanalen dat deze crisis ook veel ouders in conflict brengt, omdat er onenigheid ontstaat over de verblijfsregeling. 

Ja, het klopt, bemiddeling heeft ook op lange termijn positieve gevolgen

Ik omschrijf als één van de grote voordelen van bemiddeling altijd dat de kans op conflict achteraf kleiner is. Dat je als ouders ook achteraf makkelijker tot oplossingen komt bij  problemen, omdat je aandacht besteedde aan de ouderschapsregeling, jullie onderlinge relatie. Omdat je met zorg zocht naar afspraken op maat waarin je rekening houdt met elkaar, de concrete situatie en de kinderen.

Een uitgelezen kans dus om de proef op de som te nemen, dit Coronatijdperk. 

Want inderdaad: het vraagt flexibiliteit en bereidheid om rekening te houden met elkaar, deze situatie van thuiswerken en risico voor ziekte en besmetting. Openheid misschien zelfs om wederzijds beroep op elkaar te doen om samen de zorg voor de kinderen anders te verdelen.

Mijn hoop werd bevestigd, blijkt uit de diverse reacties die ik heb ontvangen:

 

"Misschien nog meer dan voorheen zetten we alles op alles voor onze kinderen en laten we alles doorlopen, optimaal en in hun belang. We blijven nog steeds heel goed communiceren en overleggen, met respect voor elkaar en veel liefde voor hun."

"We hebben onze regeling tijdens deze periode wat aangepast en komen er samen heel goed uit zonder frustraties." 

"Onze kinderen gaan naar de papa als ik permanentie heb, en twee halve dagen per week vang ik hen op zodat hij kan doorwerken. Deze afwisseling van locatie geeft de kinderen ook wat bewegingsruimte."

"De wissel loopt zoals anders, dus hier geen spanningen over de verblijfsregeling. En gelukkig laten de kinderen ook tijdens de periode bij papa af en toe wat horen."

"Samen" & "respectvol" werkt

Je zou kunnen denken dat het als bemiddelaar niet meer is dan een job: ouders tot een ouderschapsplan begeleiden. Eigenlijk is het een roeping, een diepe overtuiging dat "samen" en "respectvol" beter is dan "tegen" en "in strijd om gelijk".  Bij elk verhaal ben je betrokken, en het is gewoon fijn ook achteraf nog te lezen hoe het gaat. Dat heb ik alvast ontdekt vandaag.

Want nu kan ik proefondervindelijk verkondigen: ja, bemiddeling loont. 

Ja, het is de moeite om samen jullie toekomst en die van de kinderen zorgzaam te regelen, zelfs ondanks eventuele spanning of conflict. 

En ja, het legt een stevig fundament om niet louter de formeel noodzakelijke afspraken vast te leggen in een ouderschapsovereenkomst, maar ook aspecten onder de loep te nemen die niet strikt noodzakelijk omschreven moeten worden in een juridisch document. Zoals overleg,communicatie, flexibiliteit,...

Het is zelfs heilzaam om gevoeligheden niet uit de weg te gaan, en ook pijnlijke of moeilijke onderwerpen aan te snijden bij het uitwerken van een regeling. Want vroeg of laat doen zich in het leven van je kind omstandigheden voor waarin je mekaar als bondgenoot wil kunnen ontmoeten. Vandaag is dat Corona, maar het kan evenzeer een ongeval zijn, gedragsproblemen, tijdelijke onbeschikbaarheid van een ouder,....

Net in die situaties is het goed als jullie de weg naar elkaar kunnen vinden. En dat is een stuk moeilijker als die weg bezaaid ligt met onbesproken thema's, sluimerende conflicten, onuitgesproken gevoelens,...

Waar een wil is....

Mocht je denken dat de citaten komen uit situaties waarin er geen conflict of spanning was ten tijde van de bemiddeling, dan moet ik je teleurstellen.

Ook in hun verhalen werd bijvoorbeeld één partner geconfronteerd met een plotse scheidingsbeslissing van de ander die iemand nieuw leerde kennen. Of had conflict eerst geleid tot procedure alvorens ze bij mij als bemiddelaar terecht kwamen. Of zorgde ruzie over de verdeling van het  huis bij scheiding tot een erg spannende situatie waarin het water eventjes té diep leek. Of kon een mama zich niet verzoenen met het idee haar kind niet meer altijd bij zich te hebben.

Het vraagt eigenlijk niet meer dan een oprechte intentie en gemotiveerd engagement om er samen uit te geraken. Dat is het fundament voor een oplossing.

Waar een wil is, is een weg. 

En na vandaag is één van de favoriete uitspraken van mijn mama toch ook een beetje overstegen: geen nieuws, is goed nieuws; maar goed nieuws is toch net wat fijner!


Maaike - Perspectieven

30.3.2020Het is onze missie om bij te dragen aan een wereld zonder vechtscheiding, zodat kinderen niet lijden als ouders scheiden.
Voor tips om te vermijden dat je kind lijdt onder de scheiding, download ons ebook "Ex-ouders bestaan niet".


Goed nieuws is beter dan geen nieuws

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Online scheiden, is dat iets voor ons?

Als jullie het in onderling overleg zelfstandig eens kunnen geraken over wat te regelen is bij scheiding, dan is online scheiden misschien wel een optie voor jullie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x