De vijf fasen voorafgaand aan scheiding niet af

Inzicht in de 7 stappen richting scheiding  die de kans op onderlinge regeling  vergroten. 

Zit je er midden in, dan ervaar je  het wellicht niet, maar scheiden verloopt in fasen.

 Inzicht daarin, al is het achteraf, helpt. Om elkaar beter te begrijpen, om met mildheid naar jezelf en de ander te kijken en vooral ook om de kans op onderlinge regeling te vergroten.

Want een scheiding is emotioneel erg ingrijpend, en hoewel natuurlijk ook veel praktische en juridische beslissingen te nemen zijn is het goed om tijd te nemen voor verwerking.

Zodat jullie bewust keuzes kunnen maken om de verdere toekomst vorm te geven. En om liefdevol afscheid te nemen van de relatie.

Wie de beslissing nam, de zgn. “eerste beslisser”, (h)erkent achteraf veelal de stappen in het relationeel proces. Ben jij de “tweede beslisser”, geconfronteerd met je partner die wil scheiden, dan is het goed te beseffen dat dat niet over één nacht ijs gebeurde. Ook al legde je partner dat proces mogelijk grotendeels in stilte af.

We spreken van “relationeel” proces, dat jullie als koppel aflegden. Vaak onbewust, of slechts door één bewust afgelegd.


Relationeel scheidingsproces

 

Fase 1: Scheidingssignalen

Scheidingssignalen zijn gebeurtenissen, tekenen, voorvallen die aangeven dat de relatie niet meer goed in evenwicht is. De relatie loopt risico om te eindigen, zeker als aan eerdere verwachtingen niet wordt voldaan en ze niet worden bijgesteld.

Opeenvolgende teleurstellingen, verschillende verwachtingen, andere dromen, partners die groeien in een andere richting of op een verschillend tempo, ...  Er kan van alles aan de basis liggen.

Er worden regelmatig signalen uitgezonden (“er moet iets veranderen”, “we moeten eens praten”, ...), maar mogelijk niet altijd opgevangen door de ander.

Deze signalen kunnen net zo goed een relatie versterken. Maar in deze context hebben ze uiteindelijk geleid tot een duurzame ontwrichting tussen beide partners.

Met duurzame ontwrichting bedoelen we dat partners losgekoppeld geraken van elkaar. Er is niet langer een twee-eenheid tussen hen.

Deze fase kenmerkt zich achteraf door samenvattende beelden als de periode van “bedrog”, “afwezigheid”, “er niet meer zijn voor elkaar”, “overspel”,… Natuurlijk gaat daarachter een heel verhaal schuil. Als deze ontwrichting uiteindelijk onherstelbaar wordt, dan is een scheiding onvermijdelijk.

Ook de wetgever beschouwt sedert de wet van 12 april 2007 de onherstelbare ontwrichting als enige grond tot echtscheiding. In artikel 229 §1 van het Burgerlijk Wetboek (België) staat:

“De echtscheiding wordt uitgesproken wanneer de rechter vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden ingevolge die ontwrichting. Het bewijs van de onherstelbare ontwrichting kan met alle wettelijke middelen worden geleverd. “

Met andere woorden als mensen niet langer kunnen samenleven, en de kans (nagenoeg) onbestaande is dat ze dit in de toekomst terug zouden willen.

Het kan erg zinvol zijn om terug te blikken op die fase, om te “ontschuldigen” bijvoorbeeld.

Enkele voorbeelden:

Jan vertelt dat hij steun en toeverlaat van Elke miste wanneer hij na een lange en stressvolle werkdag thuiskwam. In plaats kreeg hij een chagrijnige vrouw die vertelde over de akkefietjes tussen de kinderen. Elke verwachtte eigenlijk net hetzelfde: een luisterend oor om het verloop van haar dag te kunnen vertellen aan een volwassene. In plaats daarvan kreeg ze een gestreste man die alleen over zijn werk sprak, terwijl het toch ook zijn kinderen zijn...  Door hier nu over te spreken begrijpen ze elkaar en waarom ze losgekoppeld geraakten van elkaar.
Isabelle houdt vast aan haar aloude droom: een mooi en proper huis, een goed onderhouden plantentuin, goed opgevoede kinderen met veel hobby’s, ... zo’n beetje het ideale huisje-tuintje-boompje-plaatje. Het is niet dat Eric dat níet wil, maar hij wil méér. Hij wil de wereld verkennen, een bruisender leveren, ... Maar Isabelle weigert keer op keer elk voorstel van hem om een weekendje weg te gaan, een reisje met z’n tweeën te maken, wat vaker uit te gaan, ... omdat ze het te druk heeft met de kinderen. Eric gaat dan maar met vrienden wat vaker weg… Isabelle voelt zich in de steek gelaten.

Inzien dat verschillen in verwachting, opeenvolgende teleurstellingen, ... geleid hebben tot de situatie waarin jullie duurzaam en uiteindelijk onherstelbaar ontwricht geraakten kan pijnlijk zijn, zeker als duidelijk wordt dat niemand echt schuld heeft aan de beslissing die niet meer om te keren valt ...

Fase 2: Scheidingsoverwegingstijd

Dit is de fase waarin minstens één partner de scheiding als mogelijke oplossing voor de relatieproblemen begint te overwegen.

Er is nog niet definitief beslist te scheiden, maar naast alle andere mogelijkheden (tevreden zijn met de situatie zoals ze is, relatietherapie, eigen verwachtingen bijstellen, ...) duikt ook het idee om te scheiden op als mogelijke oplossing.

Deze periode start dus zodra een partner vindt en aanvoelt dat het huwelijk duurzaam ontwricht is, en misschien wel onherstelbaar ontwricht.

Uiteenlopende emoties kenmerken deze fase: teleurstelling, wanhoop, frustratie, veel verdriet, angst voor wat komen gaat, verdriet en woede, schuldgevoel, onzekerheid, …

Het is een turbulente periode van twijfel, vol tweestrijd tussen scheiden & blijven.

Bijvoorbeeld:

Inge die soms tijdens een discussie te kennen geeft te willen scheiden, maar bijna gelijktijdig zegt dat ze het vreselijk zou vinden om uit elkaar te moeten gaan.
Marco die ’s avonds zijn vrienden vertelt dat hij twijfelt of hij nog wel een toekomst met Annelies ziet zitten, maar de volgende ochtend beslist voor de zoveelste keer tóch nog eens te proberen hun relatie nieuw leven in te blazen.Er vallen soms grote woorden, die niet steeds al te serieus genomen moeten worden.:

 “Ik wil je nooit meer zien.” “Je krijgt geen cent.” “Je krijgt de kinderen nooit te zien.”, …

Een terugblik op die fase kan zinvol zijn om woorden van toen te relativeren.

Fase 3 De scheidingsbeslissing

Als één van de partners beslist de relatie niet verder te willen zetten, dan stopt die met investeren in de relatie. Dit is dus het moment dat de balans omslaat, de tweestrijd tussen scheiden en blijven definitef beslecht wordt: scheiden wordt onvermijdelijk.

Vaak een eenzijdige beslissing van de , de zgn. eerste beslisser

Het nemen van deze beslissing wordt echter vaak niet meteen en duidelijk uitgesproken. Het is goed mogelijk dat iemand innerlijk al langere tijd de beslissing nam, maar wacht op het ‘goede’ moment of de eerstvolgende aanleiding om de beslissing echt uit te spreken.Bijvoorbeeld:

Arno neemt zich voor om bij de eerstvolgende discussie over de kinderen aan Erica te zeggen dat hij wil scheiden omdat ze toch nooit overeen zullen komen.
De kans dat Erica deze beslissing, die op een verhit moment tussen de discussie in wordt geworpen, au sérieux zal nemen is klein.


De kans dat Erica zal blijven volhouden dat Arno eigenlijk nooit ondubbelzinnig heeft aangegeven te willen scheiden is dus reëel. Het is immers niet de eerste keer dat deze woorden vielen ...
Als Arno dan uiteindelijk effectief een scheiding initieert, dan voelt Erica zich enorm voor blok gezet. Arno begrijpt dat niet goed, want hij liet Erica toch weten dat hij wilde scheiden ...

Kortom, het nemen van de beslissing is één. Het melden van de beslissing is de volgende essentiële stap waaraan veel aandacht en zorg besteed moet worden.

Het is de meest essentiële stap naar een hoopvolle toekomst zonder aanslepend conflict voor beide partners.

Fase 4Scheidingsmelding

Definities


 

De scheidingsmelding is het moment waarop de eerste beslisser aan de partner duidelijk, rustig, weloverwogen en met respect meldt te willen scheiden.


De scheidingsmelding, de manier waarop en de omstandigheden waarin deze gebeurt, zijn essentieel. Door de scheidingsmelding te beschouwen als de tegenhanger van het huwelijksaanzoek, begrijp je al dat er best enig ‘plechtig’ karakter aan toegekend wordt.

Bijvoorbeeld:

Inez die tijdens de zoveelste ruzie ook voor de zoveelste keer roept dat ze dan maar moeten scheiden, zal bij Marc niet overkomen als een ondubbelzinnige en serieuze beslissingsnemer.
Tom die al in de deuropening staat om zijn toevlucht te zoeken tot vrienden om zijn hart te luchten en nog vlug roept dat hij wil scheiden ... Deze situatie laat weinig opening voor een constructief en sereen vervolg.

En zo gaat het nochtans erg vaak in de praktijk ... Net dáárin ligt de kiem van veel vechtscheidingen.

Als scheidingsmakelaar heb je hier een uitgelezen kans om een conflictvolle scheiding te helpen vermijden. De scheidingsmakelaar gaat bij een eerste ontmoeting met cliënten na of er al een duidelijke scheidingsmelding was, en toetst ook af hoe die verliep. Daarbij heb je zowel aandacht voor de eerste als de tweede beslisser.


 

We spreken van de tweede “beslisser”:

dit is de partner die van de eerste beslisser verneemt dat hij/zij wil scheiden.Het woord ‘beslisser’ duidt er op dat deze partner de keuze heeft in hoe hij/zij met die scheiding(smelding) omgaat, of hij de beslissing uiteindelijk zal (willen) aanvaarden of niet.

Tussen de eerste en tweede beslisser bestaat er een spanningsveld.

De eerste beslisser wordt (niet steeds geheel terecht) als “dader” aanzien.  Hij heeft al een groot stuk van het scheidingsproces afgelegd en wil de zaken nu vooruit zien gaan. Hij heeft misschien al scenario’s uitgewerkt en wil die bespreken.
De tweede beslisser is daar mogelijk nog helemaal niet aan toe, en is overrompeld door de scheidingsbeslissing. De tweede beslisser wordt vaker (niet steeds geheel terecht) als “slachtoffer” aanzien. Hij wil misschien nog wel een tweede kans, de beslissing nog veranderen,...Rol van de scheidingsmakelaar

Vaak ontstaat er dus door het spanningsveld een situatie met 2 snelheden.

Als scheidingsmakelaar kan je daarin helpen. Omdat je wil vermijden dat elk eigen pistes zal afleggen, en elke actie tot reactie leidt. Vooraleer mensen het goed en wel beseffen geraken ze mijlenver van elkaar verwijderd en is normale communicatie niet meer mogelijk.

De eerste beslisser


 

De eerste beslisser help je door de gelegenheid te scheppen om zijn beslissing (evt. nogmaals) duidelijk en sereen te melden.


Daarnaast kan je de eerste beslisser helpen te (h)erkennen dat de eerste beslisser overrompeld is. Dat hij tijd en ruimte moet krijgen om de beslissing te begrijpen, in twijfel te trekken, ... om er zich tot slot bij neer te kunnen leggen.

Ook is het belangrijk aandacht te hebben voor het feit dat ook de eerste beslisser een periode van verdriet en verwerking kende.

Met andere woorden: hem of haar de kans te bieden te belichten hoe en waarom de beslissing er kwam. Ook de eerste beslisser (h)erkennen in het feit dat ook hij/zij een pijnlijk proces achter de rug heeft. Het “daderschap” een beetje verlichten dus ...

Daar wordt al weleens aan voorbij gegaan. De kans bestaat dat dit er vroeg of laat toe leidt dat de eerste beslisser zich miskend voelt. De stempel van eerste beslisser die zogezegd geen verdriet heeft, is een pijnlijk en onterecht etiket ...

Dat blijkt uit het verhaal van Kurt en Annabel:

Kurt en Annabel zijn 11 jaar samen. De afgelopen 3 jaar verliep hun relatie erg moeizaam. Ondanks verschillende pogingen langs beide kanten groeide bij Kurt de overtuiging dat ze beter zouden scheiden. Dries en Lotte, hun kinderen, zouden beter af zijn met een mama en papa die gelukkig zijn dan met 2 ouders die samen ongelukkig zijn. Kurt heeft al tot vervelens toe proberen uitleggen aan Annabel dat zijn nieuwe vriendin Irene niet de oorzaak is van de scheiding. Hij kan maar niet begrijpen dat Annabel plots doet alsof hun huwelijk rozengeur en maneschijn was. Annabel weigert mee te denken in het proces dat Kurt aflegde.“Kurt heeft nooit moeite gedaan om onze relatie te doen slagen. Hij ging het liever op een ander zoeken. Hij heeft mijn leven kapot gemaakt en dat van de kinderen. Ik zal het nooit aanvaarden.” Uiteindelijk verliest Kurt, die tot nog toe erg rustig bleef, zijn geduld ... Ja, hij nam de beslissing. Maar de weg ernaartoe legden ze samen af ... Annabel zou moeten weten dat ook hij veel verdriet heeft gehad en dat het voor hem heel erg moeilijk was deze beslissing te nemen. Hij pikt deze beschuldigingen niet meer…!

De tweede beslisser
 •  
   

  De tweede beslisser help je als scheidingsmakelaar door tijd en ruimte te creëren om de inhoud van de scheidingsboodschap te laten doordringen.


  Ook schep je gelegenheid om vragen te stellen, om na te gaan of de eerste beslisser wel écht zeker is van het besluit om te scheiden. De tweede beslisser zal misschien wel de laatste kans willen benutten om te “vechten” voor de relatie. Een terugblik op de relatie van voordien kan ook zinvol zijn om erachter te komen waar en hoe het misliep.

  Als scheidingsmakelaar stel je ook zelf vragen die het al dan niet definitief karakter van het besluit als antwoord voor ogen hebben. Op die manier krijgt de tweede beslisser ook nog een kans om te “onderhandelen”. Dat is een belangrijke stap in het aanvaardingsproces.

  Dat blijkt uit het verhaal van Jacques en Marie:

  Jacques en Marie zijn 23 jaar gehuwd. Na een tumultueuze periode in de opvoeding van hun jongvolwassen kinderen, ervaart Jacques dat er maar weinig rest van wat er ooit tussen hem en Marie was. Jacques ziet het niet meer zitten om de rest van zijn leven op deze manier verder te leven. Het water is te diep geworden. Marie kan en wil dit niet aanvaarden. Haar wereld stort in en ze wil Jacques overtuigen het huwelijk toch nog een kans te geven. Jacques maakt gebruik van de gelegenheid om elk voorstel en elke vraag van Marie te beantwoorden, hoewel dat ook voor hem pijnlijk is.

  Wat Marie ook voorstelt ..., Jacques wil niet verder. Uiteindelijk kan Marie niet anders dan de beslissing aanvaarden. Omdat Jacques respectvol tijd nam om Marie te laten beseffen dat zijn beslissing vaststond; voelt Marie zich ondanks haar verdriet niet respectloos behandeld. Ook zij wil dus samen een goede regeling uitwerken, in plaats van als vijanden uit elkaar te gaan.

  Persoonlijk vind ik deze fase in het scheidingsproces de meest essentiële.

  Het kan ook voor de scheidingsmakelaar ingrijpend zijn te ervaren wanneer mensen (in zijn aanwezigheid pas) echt beseffen dat de relatie gedaan is. Anderzijds beschouw ik het als een voorrecht van de scheidingsmakelaar om mensen hierin te kunnen ondersteunen.


   

  Een goede scheidingsmelding vergroot de kansen op een “goede scheiding”, doordat mensen met respect en menselijkheid afstand nemen van elkaar en afscheid nemen van de relatie.  Het is de afronding van de relatie, en dat is voor beide partners pijnlijk, maar essentieel. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar niet als brute, respectloze of gemene wezens gaan beschouwen, maar begrip proberen opbrengen voor elkaar.


   Scheidingsaanvaardingstijd

  Om uiteindelijk te kunnen overgaan naar het regelen van de scheiding is het niet alleen voldoende dat de scheidingsmelding gebeurt. De volgende stap is de scheidingsaanvaarding:


   

  De scheidingsaanvaarding houdt in dat ook de tweede beslisser de scheiding kan aanvaarden.


  Dat wil niet zeggen dat je van hem of haar kan verwachten te wíllen scheiden, maar wel te aanvaarden dat de ánder wil scheiden. Zo ontstaat in principe de bereidheid om mee te werken aan een regeling. 

  Het spanningsveld bestaat er ook hier nog vaak in dat de eerste beslisser vooruitgang wil boeken, terwijl de tweede beslisser soms net zo lang mogelijk wil vasthouden aan de nog bestaande situatie.

  Als scheidingsmakelaar leg je best het spanningsveld bloot om afspraken te maken over het vervolg van het scheidingsverloop:

  Aan de eerste beslisser vragen tijd op te brengen.
  Aan de tweede beslisser vragen te werken richting aanvaarding op risico dat de ander anders eenzijdig stappen zou ondernemen.

  Misschien zelfs, als nodig, concreter afspreken binnen welke termijn verwacht mag worden dat vooruitgang geboekt kan worden. Want de eerste beslisser zal niet zelden het gevoel hebben dat alles ‘op de lange baan’ geschoven wordt.

  In deze fase hoeft verder niets te gebeuren.

  Meer zelfs, er gebeurt best helemaal niets. Elke partner neemt tijd om met het gegeven van de scheiding in het reine te komen, afscheid te nemen van de relatie en afstand van elkaar.


   

  Scheidingsintermezzo       


   

  Vaak volgt er na de scheidingsaanvaarding nog het scheidingsintermezzo: een periode waarin partners nog niet effectief uit elkaar gaan wonen.  In deze fase gebeurt er van alles: er komen gesprekken op gang over de verdeling van de goederen, financiële afhandelingen, de woning, een regeling rond de kinderen, ... zonder dat alles al meteen duidelijk is.

  Natuurlijk is het een vaststaand gegeven dat mensen die beslisten te scheiden het niet steeds gemakkelijk eens geraken over alles. Soms lopen de emoties hoog op.

  Sommige mensen slagen erin ook zonder begeleiding vlot te overleggen zonder al te veel discussie. Maar veelal is het goed om met mensen de afspraak te maken dat zij deze tijd gebruiken om voor zichzelf denkprocessen te maken en de resultaten daarvan te bespreken tijdens overlegmomenten bij jou of een bemiddelaar.

  Het is immers zonde om een conflict over de broodrooster of een kast te laten uitmonden in het dreigement “alles mee te nemen als het op die manier moet”.

  Met andere woorden: de meeste mensen zijn gebaat bij goed afgebakende momenten voor scheidingsoverleg, zodat ze thuis geen conflicten hoeven te hebben.


   

  Koppels die doelbewust kiezen voor scheidingsoverleg slagen er veelal beter in uiteindelijk goede regelingen te treffen en gelukkig verder te leven.  Ook dit is dus een belangrijke periode, op voorwaarde dat ze niet te lang duurt.


   

  De effectieve scheiding

  Uiteindelijk draaien de meeste scheidingen uiteindelijk uit op een effectieve feitelijke scheiding, waarbij de partners uit elkaar gaan leven.


   

  De effectieve scheiding is de fase waarin partners klaar zijn om hun scheiding definitief te regelen, zonder dat emoties alles overwoekeren.


  In hoofdstuk 6 gaan we dieper in op welke regelingen nodig zijn om te scheiden.


  Scheiden is een individueel rouwproces

  Je kan het emotionele scheidingsproces vergelijken met een rouwproces, zoals Elisabeth Kübler-Ross deze omschreef. Een proces van vijf fasen, die de meeste scheidende partners doorlopen. Hoewel natuurlijk ieder een eigen proces aflegt, en de één misschien niet alle fasen doorloopt, en de ander sommige fasen meermaals doormaakt. In elk geval: het helpt aanvaarden dat een scheiding emotioneel erg ingrijpend is, maar ook steeds de fase van vooruitgaan opnieuw wordt bereikt.

  Deze afbeelding schetst visueel het rouwproces:

   

  Eerste fase: ontkenning:

  Veel hangt natuurlijk af van wie de beslissin. Vooral de tweede beslisser zal deze fase herkennen bij de partner. Uit zelfbescherming ontkennen we de scheiding.

  Eigenlijk is het een methode om stap per stap de realiteit te aanvaarden. Hoe meer deze binnensijpelt, hoe meer we merken dat de persoon zoekt naar feiten, naar de waarheid, en vaak ook een ‘schuldige’.

  Deze fase is niet de ideale fase om beslissingen te nemen of van je partner te verwachten. Gun jezelf en je partner tijd, zodat geen acties ondernomen worden of beslissingen genomen met spijt achteraf tot gevolg.

  De tip voor de tweede beslisser: je legde al een veel groter stuk van het proces af, en kon daarbij zelf het tempo bepalen en je gevoelens doseren. Hou er rekening mee dat je partner

    is hier om te beseffen dat

  Tweede fase: boosheid.

  Ongetwijfeld herkenbaar, de fase van boosheid. Afhankelijk van de situatie rijzen vragen als “Waarom heeft hij/zij mij geen duidelijke signalen gegeven?”, “Hij/zij gaf me geen eerlijke kans.”, “Waarom overkomt mij dit?”. We leggen vaak de oorzaak helemaal buiten onszelf, en zinnen soms zelfs op wraak.

  De persoon protesteert tegen de verdrietige ervaring en heeft hierbij veel woede. Vaak richt de woede zich ook (ten onrechte) tegen de brenger van het nieuws. Hierbij komen gedachten naar boven als: “Waarom ik?” of “waarom nu”. Ook spelen gedachten van wraak. Soms probeert men de schuld ook iemand in de schoenen te schuiven. Ook dit is een soort van mechanisme om het verdriet om verlies niet helemaal onder ogen te moeten komen.

  Ook voor wie geconfronteerd wordt met deze boosheid is het zinvol deze periode te beschouwen als een fase, die in principe voorbijgaand is. Zit jij of je partner in deze fase, dan is ook nu het moment nog niet rijp voor lange termijn beslissingen.

  Nog een goede raad die ik graag met je deel: neem woorden, dreigementen of uitspraken die je ex-partner in deze fase doet niet al te letterlijk. Heel vaak hoor ik tijdens gesprekken uitspraken herhalen waarop een partner zich baseert om gelijk of ongelijk te onderbouwen, of eigen woorden en acties goed te praten als reactie daarop. Zo ontstaat erg snel een erg negatieve dynamiek van opbod. Het vraagt achteraf immers veel tijd om vertrouwens weer op te bouwen;Het is een gezond psychologisch verdedigingsmiddel om de schuld buiten zichzelf te zoeken. Door zich druk te maken over de schuldvraag ontwijkt men ook het gevoel van verlies en verdriet.

  3. Onderhandelen en vechten:

  Als de verliezer merkt dat protesteren en boosheid niet helpt kan men proberen het verlies te verwerken door zich doelen te stellen of beloften te doen. Ook kan men naar de rechter stappen bij een echtscheiding. Of men kan het recht in eigen hand nemen en een tegenaanval organiseren. Een (ex)geliefde kan men stalken.

  4. Depressie:

  Als het verdriet niet langer te ontkennen is en protesten, onderhandelingen, tegenaanvallen, etc. niet geholpen hebben, treedt vaak depressie op.

  5. Aanvaarding:

  Na verloop van tijd ziet de persoon in dat de waarheid niet te bestrijden is en accepteert het verdriet. Iemand die een geliefde heeft verloren kan weer proberen nieuwe contacten te leggen en plannen maken voor een leven zonder de geliefde. Dan ben je aanbeland op het onderste punt van de rouwcurve.

  Bovenstaande fasen zullen niet zonder slag of stoot aan je voorbij trekken. Hier gaat een lange periode overheen. Dit duurt gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar. Het is natuurlijk per persoon wisselend, afhankelijk van het moment dat je aan je verwerking begint. Het kan zijn dat je de scheiding geïnitieerd hebt en dan ben je al langer bezig met de verwerking. Dan zullen de periodes van ontkenning en boosheid stukken korter zijn dan wanneer je ineens geconfronteerd wordt met een partner die wil scheiden. Verlies, boosheid, verdriet en verbazing wisselen elkaar af. Hoe nu verder? Wat moet er geregeld worden? Hoe gaat het met de kinderen? Waarom? Vragen als deze blijven door je hoofd schieten.

  Wat is belangrijk tijdens de verwerking van je scheiding?

  In tweeën splitsen

  Probeer bij de afhandeling van het juridische proces zoveel mogelijk je emoties aan de kant te zetten. Je zal je in tweeën moeten splitsen: je verstand en je emotie moeten gescheiden worden. Op basis van emotie kan je geen beslissingen nemen die jouw toekomst en die van je kinderen bepalen.

  Sterk zijn

  Belangrijk is verder dat jezelf sterk probeert te zijn, zeker als je kinderen hebt. Jíj zal hen door deze moeilijke periode heen moeten helpen en het helpt niet wanneer jijzelf instort. Met veel geduld en aandacht probeer je een nieuw en veilig thuis te creëren. Een huis waar ze zich weer thuis voelen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Blijf daarbij vooral onthouden dat jij ervoor kan zorgen dat je kinderen zich veilig voelen in jóuw huis. Jij kan je ex niet veranderen en je hebt ook geen invloed op de kinderen wanneer ze bij je ex zijn.

  Beslissingen nemen

  Je moet ineens over heel veel zaken nadenken. Waar wil ik wonen? Kan ik rondkomen van 1 salaris? Hoe gaat het met de opvang van de kinderen? Probeer deze beslissingen te nemen zonder in je emotie te blijven hangen. Doordat je druk bezig bent met alle beslissingen, zul je niet veel tijd over houden om je verdriet te verwerken. Geef jezelf de tijd! Uiteindelijk zul je je beter voelen.

  Praat met anderen

  Vind in je omgeving personen die naar je willen luisteren. Die je steunen, no matter what. Maar het mooiste is natuurlijk wanneer deze personen je ook af en toe een spiegel voorhouden. Jou laten zien wat jouw eigen rol is in het geheel. Laat dit toe en probeer er wat mee te doen. Wanneer je nog niet zover bent, bedenk je dan wel dat deze personen het goed met je voor hebben en stoot ze niet af. Blijf ernaar luisteren want uiteindelijk zul je er zeker je voordeel mee doen.

  Lees ervaringen van anderen

  Onder het kopje scheidingsblogs vind je heel veel ervaringen van anderen. We hebben mannelijke en vrouwelijke bloggers en allemaal schrijven ze over hun eigen ervaringen tijdens of na de scheiding. Natuurlijk voel je je niet door iedereen aangesproken maar wij zijn ervan overtuigd dat er bloggers bijzitten die (voor een gedeelte) hetzelfde meemaken als jij. Waar je herkenning vindt. En voelt dat het niet vreemd is wat jij voelt en doormaakt. Dat kan enorm helpen bij je verwerking.

  Gun jezelf de tijd

  Na een tijd zul je in een rustigere periode komen. Je dagelijkse leven is weer wat genormaliseerd, er zijn nieuwe patronen ontstaan en er komt weer routine in je leven. Dan krijg je de rust en de tijd om te gaan verwerken. Gun jezelf die tijd. Het hoeft niet binnen een bepaalde periode helemaal afgerond te zijn. Er kan weer een terugval komen, dat je huilbuien krijgt of neerslachtig wordt. Hou in je achterhoofd dat het normaal is. Dat je niet de enige bent en dat je al een heel eind op weg bent.

  Je komt steeds dichter bij het moment dat je leven niet langer om je scheiding draait maar dat je je weer op een positieve toekomst kan richten.

  De verwerking van je scheiding is dus een proces dat voor iedereen anders verloopt en afhankelijk is van heel veel factoren. Zoek hulp voor jezelf en eventueel voor je kinderen. Hier zal je de rest van je leven profijt van hebben.

  Kun je bij de verwerking van je scheiding hulp gebruiken van een online scheidingscoach? Wij kunnen je stap voor stap begeleiden door deze moeilijke situatie. Vraag via info@nieuwestap.nl wat wij voor je kunnen betekenen.


Hoe vermijd je negatieve gevolgen van de scheiding voor je kind ?

In het leven van een kind verandert veel als ouders uit elkaar gaan. In deze blogpost geef ik gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe je kan vermijden dat je kind lijdt. Ik baseer me dit keer hoofdzakelijk op wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, aangevuld met ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders: Living Together Apart

In haar zoektocht naar houvast & inspiratie ontmoet ik een partner-mama. Ze gaat samen met de papa van haar kinderen een toekomst tegemoet waarin ze niet langer partners zullen zijn, maar wel nog heel actief samen ouders. Ze blijven ondanks hun scheiding onder één dak wonen, gaan co-housen dus. Ons gesprek ging over hóe ze hun nieuwe leven kunnen organiseren; haar emoties en onzekerheden; en de verwerking van de breuk. Én haar wens om ‘lotgenoten’ te ontmoeten. Een vraag die ik wel vaker krijg.

Lees meer

Gescheiden als partners, samen ouders

Samen ouders zijn na scheiding...uit elkaar gaan als partners, maar niet als ouders...het belang van je kind centraal stellen bij scheiding...Het is lastig, maar tegelijk ook eenvoudig...

Lees meer

Scheiden of blijven?

Aan de beslissing om uit elkaar te gaan gaat een lange periode van twijfel tussen scheiden of blijven vooraf. Wanneer ben je zeker genoeg? Waar kan je terecht met je vragen?

Lees meer

Samen scheiden...kan elk koppel dat?

Samen scheiden. Mekaar loslaten en tegelijk samenwerken aan een nieuwe toekomst. Hoe doe je dat? En kan iedereen dat? Ik deel graag mijn ervaringen als bemiddelaar, omdat ik het iedereen toewens.

Lees meer

Hoofd & hart gescheiden...

Een ietwat andere blogpost misschien dan je zou verwachten op een webpagina over scheiden. Nochtans is dit het soort scheiding, minstens innerlijk conflict dat ieder van ons wel eens meemaakt volgens mij. Tussen hart & hoofd. En in het gedicht vind ik veel analogie terug tussen de andere, de 'échte' scheidingen ook.

Lees meer

Een huis kopen als de scheiding nog niet rond is?

Kan ik al een eigen huis kopen als de scheiding nog niet rond is? Die vraag wordt ook in het kader van scheidingsbemiddeling vaak gesteld.

Lees meer

Scheiden als partners, niet als ouders.

Jullie gaan uit elkaar...dat is heftig. En natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor je kind.

Lees meer

Mag je kind kiezen vanaf 12 jaar bij wie het woont?

Heeft je kind vanaf 12 jaar een beslissende stem in de verblijfsregeling? Ik zet het voor je op een rij.

Lees meer

De mindset van een (scheidings)professional

Lees meer

Mag je kind zelf zijn domicilie wijzigen als het ouder is dan 18 jaar?

Bij scheiding wordt ook geregeld welke verblijfsregeling geldt en waar het domicilie van je kind staat. Maar wat als je kind meerderjarig is of wordt?

Lees meer

De beste verblijfsregeling voor je kind bij scheiding?

Eén van de grote beslissingen om als ouders te nemen bij scheiding is de wijze waarop jullie het verblijf van je kind regelen. Hoe doe je dat best?

Lees meer

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden? De scheidingsmelding

Je wil je partner te vertellen dat je wil scheiden...maar hoe begin je daar aan…? Een goede scheidingsmelding is cruciaal. Ik ben overtuigd dat veel vechtscheidingen ontstaan in dit moment en de periode die er op volgt. Begrijpelijk dat je dat moeilijk vindt. Ik deel enkele tips.

Lees meer

Snel scheiden of tijd nemen?

Dikwijls leeft de wens om snel alles te regelen eens de beslissing om uit elkaar te gaan genomen werd. Regelmatig zelfs bij de partner die eigenlijk niet wilde scheiden. Je zal me niet horen zeggen dat het altijd een slecht idee is om snel alles te regelen. Elke situatie, elke scheiding, ieders verhaal & persoonlijkheid is anders. Veel hangt af van hoe ver jullie staan in de verwerking van de scheidingsbeslissing. Soms is er wat tijd nodig vooraleer je klaar bent om de scheiding effectief te regelen. Dat wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan en dat er niets ondernomen wordt....

Lees meer

Tijdelijk uit elkaar - feitelijke scheiding als gehuwden

Een tijdelijke scheiding of proefscheiding bij twijfel tussen scheiden of blijven. Moet er iets op papier als we tijdelijk apart gaan wonen als gehuwden?

Lees meer

Je rechten en plichten bij scheiding in kaart.

Met de beslissing om uit elkaar te gaan verandert plots alles. Van het ene op het andere moment wordt veel onzeker en heb je naast veel emoties ook vele vragen. Welke zijn mijn rechten en plichten bij scheiding? Wat doen we met het huis? Hoe regelen we de toekomst voor ons kind? We helpen je op weg.

Lees meer

Schuldgevoel over de scheiding

Schuldgevoel bij scheiding komt vaak voor. Tegenover je ex of tegenover je kind(eren). Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Scheiding van tafel &bed - feitelijke scheiding - echtscheiding: de verschillen toegelicht.

Er is een groot verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel & bed en een echtscheiding. Daarover lees je meer in deze blogpost.

Lees meer

Strijden om je kind bij scheiding...maar wat valt er te winnen?

Veel kinderen maken een scheiding tussen hun ouders mee. Maar als ze lijden, dan is dat vaak niet door de scheiding zelf...Waaronder wel? Daarover gaat deze blog.

Lees meer

Financiële afspraken voor je kind bij scheiding.

In een ouderschapsovereenkomst maak je als ouders ook afspraken over al de kosten van je kind, de kinderbijslag, fiscale voordelen, onderhoudsgeld,....Je leest er hieronder een uitgebreide blik op al deze aspecten om je daarin op weg te helpen.

Lees meer

Een kindrekening voor de kosten van je kind, hoe werkt dat?

Met een kindrekening betalen jullie als ouders de buitengewone en/of verblijfsoverstijgende kosten van je kind. Je leest in deze blogpost meer info over de kindrekening.

Lees meer

Fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgeld voor kinderen

Betaal je als ouder onderhoudsgeld voor je kind? Dan kan je dat voor 80% fiscaal inbrengen, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld : hoe werkt dat?

Fiscaal co-ouderschap of fiscale aftrek onderhoudsgeld bij scheiding : hoe werkt dat? Wat is het meest gunstig?

Lees meer

Domicilie van je kind na scheiding : gevolgen

In een ouderschapsovereenkomst bepaal je als ouders ook waar het domicilie van je kind komt te staan. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Lees meer

Woonstvergoeding bij scheiding

In het kader van scheiding valt regelmatig het woord woonstvergoeding. In deze blogpost deel ik enkele aandachtspunten, als bemiddelaar en jurist.

Lees meer

Omgangsrecht met je kleinkind als grootouders

Als alles goed is heb je een warme en fijne relatie met je kleinkind(eren). Soms verloopt het leven anders en duiken spanningen op. Scheiding is regelmatig een reden waardoor grootouders hun kleinkind minder of niet meer zien.

Lees meer

Eerste beslisser vs tweede "beslisser" bij scheiding

Soms beslissen partners samen om te scheiden, maar in de meeste situaties is er een "eerste beslisser" en voelt de andere partner zich verslagen. Hoe ga je daar mee om?

Lees meer

Do's & don'ts als je praat over de scheiding met je kind

Je kind vertellen dat de twee mensen die het belangrijkst zijn uit elkaar gaan...dat is waanzinnig moeilijk. Wat zeg je wel? Wat zeg je beter niet?

Lees meer

Verhuizen na scheiding

Verhuizen na de scheiding, welke gevolgen heeft dat voor de regeling van je kind?

Lees meer

5 tips als eerste hulp bij scheiding

Bij scheiding komen veel vragen op je af. Temidden van diepe emotie moet veel geregeld worden. Wij delen alvast vijf tips om jullie op weg te helpen.

Lees meer

Partneralimentatie of persoonlijk onderhoudsgeld

Soms heeft één van beide partners bij scheiding niet genoeg inkomsten om het alleen te redden. Dan bestaat de mogelijkheid om dat op te vangen via persoonlijk onderhoudsgeld of partneralimentatie.

Lees meer

13 tips om je kind te vertellen dat jullie scheiden.

Vertellen aan je kind dat jullie scheiden is niet gemakkelijk. Een moment om aandacht en zorg aan te besteden in elk geval. Als scheidingsbemiddelaar delen we 13 tips met je.

Lees meer

7 tips voor een verblijfsregeling op maat van je kind bij scheiding.

Hoe regelen jullie het verblijf van jullie kind als ouders bij scheiding? Waar hou je rekening mee? Daarin delen we graag enkele handvaten.

Lees meer

Wat met het huis bij scheiding?

Bij een scheiding moet veel geregeld worden. Als jullie samen een huis in eigendom hebben, dan zal dat één van de onderwerpen zijn waarover een regeling nodig is. We helpen je alvast op weg door de mogelijkheden te schetsen.

Lees meer

Met deze tips vermijd je een vechtscheiding.

Via bemiddeling kunnen ook jullie samen & respectvol de scheiding regelen. Het doel is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen die in een juridisch document wordt vertaald. Wel verloopt dat via een andere weg dan bij een procedure.

Lees meer

Birdnesting

In de meeste situaties verhuizen kinderen bij scheiding van de ene naar de andere ouder. Soms...is het omgekeerd en verhuizen ouders heen-en-weer terwijl de kinderen in het huis blijven.

Lees meer

Vermijd "wisselstress" : 10 tips om het wisselmoment gemakkelijker te maken voor je kind.

Heen-en-weer verhuizen na scheiding. Dat is voor veel kinderen niet altijd gemakkelijk. Hoe ga je als ouder om met “wisselstress” bij je kind?

Lees meer

Tips om je proefscheiding in goede banen te leiden.

Overweeg je een proefscheiding? Dan help ik je graag op weg met tips, juridische informatie en antwoord op je vragen.

Lees meer

Zo maak je goed ruzie & ruzie goed : conflictwijsheid in 3 stappen.

Hou jij net als de meeste mensen niet van ruzie en conflict? Ontdek dan hoe je goed ruzie kan maken en ruzie kan goedmaken.

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Bemiddeling in quotes - week van de bemiddeling 2020

Week van de bemiddeling - mijn passie als bemiddelaar uitgedrukt in quotes

Lees meer

Jij bent jij en ik ben ik

Lees meer

Liefde is de lijm...zo simpel is het!

Na deze ervaring ga ik veel minder woorden gebruiken voor iets waar ik ten volle in geloof: liefde is de lijm.....die zorgt voor verbinding. In geluk, maar ook in verdriet. Ook na een scheiding.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x