Ouderschapsovereenkomst & ouderschapsplan: wat houdt dat in?

Je scheidingsovereenkomst of ouderschapsplan op papier

Slagen jullie er in om samen tot regelingen te komen (eventueel na scheidingsbemiddeling of ouderschapsbemiddeling), dan is het belangrijk dat ze vertaald worden in een juridisch correct document. 

Het is één van mijn stokpaardjes om dat op maat te doen, in mensentaal & met een hart. Daarbij aandacht te hebben voor meer dan enkel strikt juridische bepalingen. In een overeenkomst leg je immers de fundamenten voor je toekomst, en daar past een puur juridische benadering of taal niet bij.

In functie van jullie situatie is ofwel een integrale scheidingsovereenkomst nodig, ofwel een ouderschapsovereenkomst, ofwel een specifieke overeenkomst. Dat bekijken we samen.

Waarom kiezen voor Perspectieven voor het opstellen van je ouderschapsovereenkomst

Ik hoor nog (te) regelmatig dat gedacht wordt dat overeenkomsten min of meer "standaard" zijn. Dat er keuze is tussen bepaalde vooraf bepaalde mogelijkheden. Terwijl een ouderschapsovereenkomst echt op maat & creatief kan worden uitgewerkt. Ook vertellen cliënten regelmatig dat ze een document ondertekenden waarvan ze eigenlijk de gevolgen niet konden inschatten of waar ze niet écht achter stonden.

Dat wil ik voorkomen. Door samen met jullie te werken aan een document waarvan jullie de impact kennen, waarin jullie inspraak krijgen, en dat jullie overeenstemt met wat voor jullie belangrijk is. 

Een ouderschapsovereenkomst legt de basis voor jullie toekomst als ouders en die van jullie kind. Dat verdient de nodige aandacht, zodat het stevige fundamenten legt voor een positieve toekomst. Zonder strijd of sluimerend conflict. Zodat je kind kan opgroeien met liefdevolle betrokkenheid van allebei. 

In die zin is een ouderschapsplan een "levend" document. Naast eerder formele regelingen legt het ook de basis voor jullie toekomstige ouderrelatie: hoe willen jullie overleggen, waar hechten jullie belang aan, wat als zich in de toekomst grote veranderingen voordoen, wat is voor jullie belangrijk in de opvoeding en zorg, hoe flexibel willen jullie bv. zijn in de verblijfsregeling of tijdens schoolvakanties, ... 

Hoe ik werk

Altijd persoonlijk en altijd op maat. 

Voor mij is vertrouwen cruciaal. In de meest ruime zin van het woord. Ik engageer me steeds ten volle, en laat me leiden door mijn diepe wens om bij te dragen aan verbetering & oplossing. Daarin reken ik op jullie actief engagement en vertrouwen in mij. 

Jullie zijn het al eens.... 

Ik ontmoet jullie, zodat ik alle info heb om een ontwerp van overeenkomst aan jullie te bezorgen.

Zodra de eindversie van de overeenkomst voorligt waar jullie achter staan en na ondertekening dien ik het dossier in bij de Familierechtbank.

Jullie zijn het nog niet (volledig) eens....

We ontmoeten elkaar voor een kennismaking. Ik luister naar wat leeft, beantwoord vragen, breng samen met jullie in kaart wat te regelen valt,...

Na dit gesprek beslissen jullie vrij of de door mij voorgestelde aanpak jullie bevalt.

Er volgen gesprekken en bereiken jullie overeenstemming, dan ontvangen jullie een ontwerp om rustig na te lezen. Pas als jullie het volledig eens zijn volgt ondertekening. Vervolgens dien ik het dossier in bij de (Familie)rechtbank.

Download alvast kosteloos dit e-book? Je vindt er heel wat tips in die je helpen om rekening te houden met je kind. Ouderschapsovereenkomst & ouderschapsplan: wat houdt dat in?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x