Ouderschapsbemiddeling bij conflict of om je regeling te herzien

Ouderschapsbemiddeling na scheiding

De kans is reëel dat je regeling ooit herzien of te evalueren is. Je kind wordt ouder, er kunnen veranderingen komen in jullie leven of dat van je kind, je merkt bij je kind signalen op waar je je zorgen om maakt, ...

Ook is het heel normaal dat jullie wel eens in conflict belanden als ouders. Over financiële issues, over schoolkeuze, vakantieplannen, opvoedingskwesties, uiteenlopende visies als ouders,....

In elke situatie waarin overleg nodig is, als conflict of spanning heerst, waarin communicatie onder druk staat, als de regeling aan evaluatie of herziening toe is,...is ouderschapsbemiddeling aangewezen. 

Bemiddeling als ouders bij Perspectieven

Iedere situatie is anders, waardoor ik je niet zomaar kan schetsen hoe een bemiddelingstraject verloopt. Wel kan ik je zeggen dat ik me ten volle engageer en met een warm hart binnenstap in jullie context. 

Voor mij cruciaal is louter jullie oprechte & actieve engagement om bij te dragen aan verbetering en oplossing, en vertrouwen om daar samen aan te werken. 

Ik engageer me als bemiddelaar om neutraal maar betrokken met jullie in gesprek te gaan. Ik schep een klimaat voor respectvol gesprek, waarin jullie kunnen spreken om gehoord te worden & luisteren om te begrijpen. Alles dat voor jullie belangrijk is kan daarbij aan bod komen.

Vanuit mijn juridische achtergrond informeer ik jullie over rechten & plichten, het wettelijk kader,....

Vanuit mijn expertise over de beleving van kinderen & ouderschap na scheiding deel ik inspiratie om maximaal rekening te houden met je kind. Zelf zal ik jullie telkens warm uitnodigen om te spreken als mama of papa, en het belang van je kind als rode draad doorheen het gesprek laten lopen.

Bereiken jullie een akkoord, dan kan ik dat verwerken in een juridisch correcte overeenkomst, met een hart & in mensentaal als dat nodig is. 

Ik schenk daarbij veel aandacht aan maatwerk, wil jullie afspraken zó omschrijven dat jullie er echt achter staan. Een overeenkomst is altijd meer dan een puur juridische tekst, omdat ouderschap nu eenmaal niet zozeer door de wet maar wel door het hart wordt vormgegeven.

Zodra de tekst overeenstemt met jullie afspraken en ondertekend wordt kan ik ze als gewenst indienen bij de Familierechtbank ter goedkeuring.

Je kind een stem geven bij scheiding en in de bemiddeling?

Kinderen vinden het belangrijk om ertoe te doen, en willen graag een stem krijgen in jullie scheidingsverhaal.

Zonder dat ze de verantwoordelijkheid om te kiezen toegewezen krijgen. Want ze begrijpen best dat beslissingen toekomen aan jullie als ouders, als ze maar begrijpen waarom keuzes gemaakt worden. 

Daarom wil ik je kind ook graag een stem geven in de bemiddeling als dat zinvol, gewenst en aangewezen is. Zodat je kind zich gehoord en gezien voelt, en vrijuit kan vertellen op welke manier je als ouder rekening kan houden met voor hem/haar belangrijk is.

Lees meer over kindgesprekken.

Een afspraak plannen

Ik ontmoet jullie liefst meteen samen, omdat dat meestal de kansen op een onderlinge regeling vergroot.

Maar misschien is dat lastig, en dan is het zeker mogelijk dat we mekaar eerst apart ontmoeten. Je komt via de knoppen hieronder meteen terecht in mijn agenda, waar je kan kiezen tussen een gesprek bij mij of online. 

Heb je nog een vraag, aarzel niet om mij te contacteren.Download alvast kosteloos "Ex-ouders bestaan niet" met tips voor alle ouders die rekening willen houden met hun kind bij scheiding.


Ouderschapsbemiddeling bij conflict of om je regeling te herzien

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x