Wat ik als bemiddelaar voor je kan betekenen?

Waarom een bemiddelaar bij scheiding?  

Scheiden is een ingrijpende verlieservaring en de impact is verstrekkend. Je raakt samen met je partner mogelijk ook een stuk van jezelf kwijt. Je hoop voor de toekomst is misschien aangetast. Je verliest de veiligheid van je gezin. Je rol als mama of papa verandert. Financieel zijn de gevolgen immens. Je sociale leven verandert. Kortom, er zijn weinig aspecten in je leven waarin je de weerslag van uit elkaar gaan niet voelt. 

Temidden van veel emoties, valt tegelijk ook veel te regelen. De kans dat je veel vragen hebt of geconfronteerd wordt met grote onzekerheid is groot. Mogelijk zitten jullie ieder ook in een andere fase van verwerking waardoor praten niet makkelijk is. Gevoelens nemen, zeker in de eerste periode na de beslissing, vaak de overhand. Er is weinig vertrouwen en ik hoor partners vaak vertellen dat ze mekaar precies niet meer (her)kennen. De persoon met wie je jarenlang lief en leed deelde, lijkt plots een vreemde. Net op een moment dat er zoveel te bespreken valt... 

In dat proces kan ik als bemiddelaar heel wat voor jullie betekenen:

  • zorgen dat jullie de relatie respectvol kunnen afrondenelheden op elkaar afstemmen, zodat jullie samen tot regelingen kunnen komen, rekening houdend met mekaars tempo
  • helpen bij het ontrafelen van twee relaties: de partner- & ouderrelatie. Want ouders blijven jullie ook in de toekomst samen
  • kijken wat nodig is om voor rust & zekerheid te zorgen, zodat wantrouwen geen voedingsbodem krijgt 
  • dringende vragen beantwoorden, juridisch informeren,....omdat ik uit ervaring weet dat koppels die gelijktijdig degelijke informatie krijgen grotere kans hebben dat ze onderling & respectvol tot afspraken kunnen komen
  • jullie als ouders geruststellen, begeleiden in hoe jullie kinderen over de scheiding te vertellen,...
  • ...

Ik ontmoet jullie graag voor een warm gesprek, stap mee in jullie context en luister in de eerste plaats naar wat jullie nodig hebben op dat moment. Zelfs als jullie niet kiezen voor bemiddeling om uiteindelijk de scheiding te regelen is het zinvol toch minstens eenmalig samen een gesprek aan te gaan. 

Scheidingsbemiddeling: scheiden met onderlinge toestemming. Van A tot Z.

Het doel van scheidingsbemiddeling is een integrale regeling, die jullie samen uitwerken met begeleiding van mij als bemiddelaar.

Afgestemd op jullie situatie & tempo, op maat, met afspraken waar jullie achter staan. 

Ik geloof dat een goede regeling de basis legt voor een gelukkige toekomst. Zeker als er kinderen zijn draagt een evenwichtig akkoord bij aan een toekomst waarin jullie als ouders nog overeen komen. Dat proces om te komen tot een integrale regeling begeleid ik graag.

Als bemiddelaar....

...begeleid ik jullie tot regelingen op maat

...heb ik oog en oor voor rechten & plichten, voor jullie als mens, jullie kind én jullie situatie

...werk ik jullie afspraken uit in een schriftelijke overeenkomst: op maat, in mensentaal & met een hart

...ondersteun ik jullie in de zoektocht naar oplossingen bij conflict. Vóór, tijdens & na scheiding

...staat het belang van je kind & van jullie ouderschap na scheiding centraal

...blijf ik ook achteraf je aanspreekpunt om jullie regeling te evalueren of om conflict uit te klaren

Kortom, ik begeleid jullie van A tot Z

Als jurist...

...schets ik betrouwbaar je rechten& plichten, te ondernemen stappen, gevolgen,...

...breng ik alle mogelijkheden in kaart, rekening houden met alle belangen & elk aspect

....vertaal ik wet en recht op mensenmaat en in mensentaal

...kijk ik door een creatieve bril 

...hecht ik veel belang aan de rechten van je kind, en aan hoe je kan vermijden dat je kind lijdt onder de scheiding

Kortom, breng ik recht & mens dichter bij elkaar.

Als klankbord & mentor...

...krijg je volle aandacht en een luisterend oor voor alles dat leeft

...wil ik je inspireren tot wijsheid uit de breuk

...ondersteun ik je als mama of papa in je ouderschap na scheiding

...leer ik je anders omgaan met conflict

...bied ik je een veilige haven, waar je ten volle kan zijn wie je bent, je hart kan laten spreken,...zonder ook maar enig oordeel.

Kortom, wil ik bijdragen aan jouw hoopvolle & gelukkige toekomst.

Ik heet je als bemiddelaar van harte welkom

Ik hou natuurlijk vooral van persoonlijk contact. Dus je kan hieronder een afspraak plannen.

Je komt terecht in mijn agenda en kan zo een tijdstip kiezen dat jou past.Het is altijd een goed idee om samen op gesprek te komen. Maar het is best mogelijk dat je redenen hebt om toch liever alleen te komen, en dan kan dat.

Je bent welkom bij mij of voor een online gesprek. Heb je toch een vraag die je graag eerst beantwoord wil, neem gerust contact.


Wat ik als bemiddelaar voor je kan betekenen?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x