Scheidingsovereenkomst - EOT - ouderschapsplan

Je scheidingsovereenkomst (EOT) op papier door een bemiddelaar

Slagen jullie er in om samen tot regelingen te komen bij scheiding, dan is het belangrijk dat ze vertaald worden in een juridisch correct document

Het is één van mijn stokpaardjes om dat als bemiddelaar op maat te doen, in mensentaal & met een hart. Daarbij veel belang te hechten aan meer dan enkel de strikt juridische bepalingen. In een scheidingsovereenkomst leg je immers vaak de fundamenten voor je toekomst, en dat is alles behalve alleen maar een juridisch gegeven.

In functie van jullie situatie is ofwel een integrale scheidingsovereenkomst nodig, ofwel een ouderschapsovereenkomst, ofwel een specifieke overeenkomst. Dat bekijken we samen.

Waarom kiezen voor Perspectieven voor het opstellen van je scheidingsovereenkomst (EOT)

Ik hoor nog (te) regelmatig dat gedacht wordt dat overeenkomsten min of meer "standaard" zijn. Dat er keuze is tussen bepaalde vooraf bepaalde mogelijkheden. Terwijl het echt mogelijk is om op maat regelingen uit te werken. Daarin is degelijke (ook juridische) informatie en een creatieve aanpak belangrijk. Met aandacht voor het recht, én alle andere aspecten die belangrijk zijn.

Ook vertellen mensen me nog steeds regelmatig dat ze een document ondertekenden waarvan ze eigenlijk de gevolgen niet konden inschatten of waar ze niet echt achter stonden. 

Dat wil ik voorkomen. Door samen met jullie te werken aan een document in mensentaal & met een hart. Samen alle mogelijkheden te exploreren, jullie uitgebreid te informeren zodat jullie keuzes kunnen maken die bij jullie passen. Waar jullie de impact van kennen en waarin jullie inspraak krijgen. 

Zeker als jullie samen ouders zijn, blijft er altijd verbondenheid bestaan via je kind(eren). Het is dus belangrijk een positief klimaat te scheppen om nog samen beslissingen te nemen over je kind, te overleggen,...Want voor je kind is het belangrijk verder te kunnen opgroeien met liefdevolle betrokkenheid van allebei, zonder strijd of sluimerend conflict. 

Door samen met jullie te werken aan een evenwichtig akkoord op jullie maat uitgeschreven, waar ieder vrede mee kan nemen, wil ik zorgen dat jullie partnerbreuk niet betekent dat jullie ook scheiden als ouders. 

Je wil je scheidingsovereenkomst op papier? 

Jullie zijn het al eens....

Ik ontmoet jullie graag om samen jullie afspraken te overlopen, zodat ik alle info heb om een ontwerp van overeenkomst aan jullie te bezorgen.

Zodra eindversie van de overeenkomst voorligt waar jullie achter staan en na ondertekening dien ik het dossier in bij de (Familie)rechtbank.

Jullie zijn het nog niet (volledig) eens....

Ik help jullie stap per stap op weg naar een onderling akkoord. 

We starten met een kennismaking, omdat een klik belangrijk is. Jullie zijn nadien vrij om te beslissen of jullie verder met mij willen samenwerken en via bemiddeling tot afspraken te komen. (lees hier meer over bemiddeling)

Bereiken jullie overeenstemming, dan ontvangen jullie een ontwerp om rustig na te lezen. Als jullie het volledig eens zijn volgt ondertekening. Vervolgens dien ik het dossier in bij de (Familie)rechtbank.


Download alvast kosteloos "Eerste Hulp bij Scheiding". Je vindt er heel wat info om je op weg te helpen.


Scheidingsovereenkomst - EOT - ouderschapsplan

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x