Scheidingsbemiddeling in een notendop

Bemiddeling: dé manier om te scheiden

Het doel van scheidingsbemiddeling is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen.

Anders dan scheiden via procedure met advocaten, betekent de keuze voor bemiddeling dat jullie met mij als bemiddelaar samen tot onderlinge regelingen komen. Op maat, rekening houdend met wat voor jullie belangrijk is.

In essentie bepalen jullie zo zélf de toekomst in plaats van beslissingen over te laten aan de rechtbank of te belanden in lange & dure procedures. Jullie worden door mij in dat proces evenwaardig betrokken, zodat jullie geen vijanden of tegenstanders van elkaar worden.

Het is ook anders dan scheiden via de notaris, omdat ik tijd neem om jullie uitgebreid te informeren en uitgebreider zal binnenstappen in en stilstaan bij jullie concrete situatie. 

Iedereen kan scheiden via bemiddeling

Aandacht voor mens & recht, ouder & kind

Ik ben rotsvast overtuigd dat elk koppel, met de juiste begeleiding, samen kan scheiden. Zelfs als hevige emoties praten op dit moment moeilijk maken. 

Wat daarvoor nodig is? 

Niet méér dan de oprechte intentie om er samen uit te geraken & vertrouwen in mijn neutrale betrokkenheid & ervaring als bemiddelaar. 

Hoewel scheiden inderdaad vraagt om juridische, praktische en financiële beslissingen,is het in de eerste plaats een emotionele verlieservaring. Net daarin ligt de grote kracht van bemiddeling: dat er aandacht is voor élk aspect. 

In essentie wordt je hele leven ondersteboven gehaald. Het is niet gemakkelijk om in een periode van hevige emoties ook beslissingen te nemen over je toekomst. Je hebt vele vragen, er is grote onzekerheid, misschien kreeg je vertrouwen een deuk. 

Als bemiddelaar wil ik jullie ondersteunen om in vertrouwen met elkaar in gesprek te gaan, omdat het jullie zonder begeleiding misschien niet lukt op dit moment. 

Tegelijk deel ik alle informatie die jullie nodig hebben, afgestemd op jullie situatie. Op juridisch vlak, over je kind, over de stappen die te zetten zijn, over je woning,... Want hoe dan ook is het goed om respectvol de relatie af te ronden wil je de toekomst hoopvol tegemoet kunnen gaan. Zeker als er kinderen zijn, waardoor het belangrijk is om verbonden te blijven als ouders. Kinderen lijden méér nog dan onder een scheiding onder blijvend conflict tussen ouders. Ik wil er dus alles aan doen om dat te helpen vermijden.

Bemiddeling bij Perspectieven in een notendop

Ik maak graag in de eerste plaats uitgebreid kennis met jullie, waarna jullie vrij beslissen over een verdere samenwerking. Want een klik is belangrijk. 

De rode draad in elke bemiddeling
  • Dé manier om samen & respectvol te scheiden, óók als jullie het nu nog niet eens zijn
  • Geen onnodige, lange & dure procedure of vechtscheiding

  • Persoonlijke begeleiding 
  • Ervaring & expertise op elk vlak: emotioneel, kind & scheiding, ouderschap, juridisch,...
  • Info wordt neutraal gedeeld met elk van jullie, omdat dat de kans op conflict verkleint
  • Aandacht voor mens én recht 
  • Je blijft volwaardig ouder zodat je kind gelukkig is, ook na de scheiding
  • Een regeling wordt persoonlijk & op maat uitgewerkt, rekening houdend met wat jullie situatie uniek maakt 
  • De kosten zijn aanzienlijk lager dan bij gerechtelijke procedure met advocatenkosten
  • Je wordt begeleid van A tot Z, vanaf het eerste contact tot en met het opstellen en indienen van de overeenkomst

Wil je een kennismakingsgesprek plannen, dan kom je hieronderterecht in mijn online agenda. Het is altijd goed om meteen samen op gesprek te komen, want het vergroot de kansen op een onderlinge regeling omdat je gelijktijdig geïnformeerd wordt. Maar lukt dat niet dan kan je ook een gesprek alleen plannen. 

Ik neem graag tijd om in de eerste plaats te luisteren en natuurlijk ook om te informeren over alles waarover je vragen hebt. Het is meteen ook de kans om te ontdekken of bemiddeling voor jullie de weg is om tot afspraken te komen, en of je daarvoor vertrouwen hebt in mijn aanpak.

Neem je liever eerst vrijblijvend persoonlijk contact via email of heb je een vraag: contacteer me gerust 

Scheidingsbemiddeling in een notendop

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x