Bemiddelaar bij scheiding in Bilzen

Het doel van bemiddeling is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen. Alleen verloopt het anders dan via een lange en dure procedure met een advocaat. Want bij bemiddeling werken jullie samen en zélf de toekomst uit, in plaats van beslissingen over te laten aan de rechtbank.

Ik begeleid jullie graag in het proces om samen tot oplossingen te komen, zélfs als jullie het nu nog niet eens geraken.

Het enige dat daarvoor nodig is? Jullie oprechte intentie om samen de scheiding te regelen &  vertrouwen in mijn kennis en ervaring als bemiddelaar en jurist.  

Bemiddeling heeft enkel voordelen: 

  • Het is dé manier om samen & respectvol te scheiden. In een emotioneel ingrijpende periode heb je nood aan ondersteuning en begeleiding, zonder dat daardoor conflict ontstaat. Als bemiddelaarwil ik er alles aan doen om te zorgen dat onderlinge regeling mogelijk wordt.
  • Jullie vermijden procedure of vechtscheiding. Ik hoor nog té vaak dat partners ongewild in procedure belanden, zonder echt te beseffen welke de gevolgen zouden zijn. Niet alleen is daardoor risico op langdurige ruzie groot, ook verlies je controle over je eigen leven. Voor je het weet staan jullie lijnrecht tegenover elkaar, waardoor een rechter beslissingen neemt waar misschien niemand echt achter staat. Terwijl er veel mogelijkheden zijn  om op maat afspraken te maken, en daarin rekening te houden met wat jullie situatie uniek maakt.
  • Informatie wordt neutraal gedeeld met elk van jullieJe hebt nood aan de juiste info, ook op juridisch vlak. Als ieder die apart gaat vragen bij een advocaat, dan bestaat het risico dat ieder ander advies krijgt. Dan stijgt het risico op conflict. In het kader van bemiddeling krijg je dezelfde informatie, maar gelijktijdig en neutraal. Zo kunnen jullie gemakkelijker samen beslissingen nemen.
  • Naast juridische aspecten is er ook oog en oor voor jou als mens. Als je uit elkaar gaat, dan daveren je fundamenten. Alles dat was wordt anders en je hele leven verandert. De wet biedt rationele antwoorden op juridische vragen, maar biedt geen ruimte voor emoties of creativiteti.
  • Jullie blijven samen en volwaardig ouders. Misschien maak je zorgen over de impact van uit elkaar gaan op je ouderrol. Zal je nog volwaardig je rol kunnen opnemen als je kind niet meer altijd bij je is? Tegelijk besef je dat je kind twee ouders nodig heeft, en is het goed om te zoeken hoe jullie ook in de toekomst nog samen ouders blijven. Zó dat je geen belangrijke momenten in het leven van je kind hoeft te missen. Dit soort bezorgdheden worden uitgebreid besproken en toegelicht. We weten uit ervaring dat ouders die via bemiddeling scheiden ook achteraf makkelijker overleggen als beslissingen te nemen zijn, en flexibel tot oplossingen komen als nodig. 
  • Expertise over kind en scheiding, zodat jullie rekening kunnen houden met je kind. Veel factoren spelen een rol bij het uitwerken van een kindregeling: de leeftijd van je kind, het karakter, hoe jullie professionele leven georganiseerd is,...Daarnaast zijn er wel bepaalde handvaten die voor alle kinderen belangrijk zijn. Door te informeren en met jullie mee te denken bereiken jullis vast wel een regeling samen.
  • Op maat afspraken maken, rekening houdend met wat jullie uniek maakt. Een grote meerwaarde ligt in het feit dat je rekening kan houden met jullie concrete situatie. Werk je met posten, heeft één van jullie meer geld in de woning geïnvesteerd, kan geen van beide de woning financieel overnemen,....steeds zijn er mogelijkheden om creatief naar oplossingen te zoeken. Dat is in het kader van een procedure, waar de rechtbank gewoon de wet toepast, niet het geval.
  • Omdat de overeenkomst jullie beslissingen vertaalt is de kans op conflict achteraf kleiner. Anders dat de situatie waarin je gelijk of ongelijk krijgt, werk je bij bemiddeling zelf mee aan de oplossing. Dat zorgt dat je er vrede mee kan nemen, en achteraf mekaar niet blijft verwijten. Zeker als jullie ook kinderen hebben is het belangrijk zoveel mogelijk spanningen te vermijden.
  • De kosten zijn aanzielijk lager dan bij gerechtelijke procedures met advocatenkosten. Een procedure kost al vlug enkele duizende euro's. Voor ieder! Jullie betalen dan elk het uurtarief vn een advocaat, en de procedure doorloopt dan noodgedwongen een aantal fases. Pas nadat voorlopige maatregelen en de echtscheiding werd uitgesproken zal via een notaris de vereffening en verdeling gebeuren, waarbij jullie nogmaals bijstand van een advocaat nodig hebben. Naast de hoge kosten duurt het daardoor ook lange tijd vooraleer je weet wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn. De kosten van bemiddeling betalen jullie samen. Het hangt erg af van de situatie, maar dat bemiddeling veel goedkoper is dan procederen: dat staat vast! 
  • Je kiest voor geluk, niet enkel voor gelijk. Misschien was de scheiding niet jouw keuze, of zijn jullie erg boos op elkaar. Vaak ontstaat er een dynamiek van actie en reactie en vechten we voor gelijk. Maar er valt weinig te winnen. Want uiteindelijk scheiden jullie toch altijd samen, niet? Ik geloof oprecht dat het goed is om samen het proces af te leggen, met respect voor elkaar, Dat vergroot de kans op een hoopvolle en gelukkige toekomst.

Hoe verloopt een bemiddeling praktisch?

Je mag op elk moment vrijblijvend contact opnemen via mail. Ik antwoord steeds persoonlijk en zo snel mogelijk op je vraag.

Neem gerust ook een kijkje op de website om Perspectieven te ontdekken, of maak een afspraak om persoonlijk kennis te maken. Dat kan bij mij in Hasselt (niet ver van Bilzen- of online via Zoom. Ik draag er steeds zorg voor dat je veel informatie hebt na een eerste gesprek, en probeer zo volledig mogelijk je dringende vragen te beantwoorden. Tegelijk hecht ik er veel belang aan je in de eerste plaats als mens, en dus warm en hartelijk te ontvangen.

Bemiddelaar bij scheiding in Bilzen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x