Scheidingsbemiddeling: hoe werkt het?

Scheidingsbemiddeling bij Perspectieven

Kennismakingsgesprek

Een bemiddeling start met een kennismaking, want een "klik" is belangrijk. Ik neem daarvoor uitgebreid tijd. 

Om jullie relatie- en scheidingsverhaal te horen, zodat ik van ieder kan horen hoe jullie de situatie beleven. 

Om te antwoorden op eerste vragen en samen met jullie in kaart te brengen wat te regelen valt en hoe dat kan. 

Eigenlijk focus ik vooral op wat jullie op dat moment nodig hebben. Wel hecht ik er zelf belang aan om dit gesprek echt zinvol  te maken. Zodat je met meer vertrouwen & gerustgesteld buitenstapt. 

Jullie ontvangen van mij nadien een mail met waarin ik ook een aanpak zal voorstellen. Hoewel elke bemiddeling maatwerk is en blijft en ik op elk moment jullie tempo wil blijven respecteren.

Na de kennismaking

Is er tijdens de kennismaking een "klik", dan ga ik graag samen met jullie op weg om tot onderlinge scheidingsafspraken te komen. 

Zijn jullie overtuigd om via bemiddeling te scheiden, dan kies je voor een traject op maat in functie van wat tijdens het kennismakingsgesprek besproken werd aan een vast afgesproken tarief.

Ben je niet zeker, dan plannen we gesprek per gesprek met ook dan de intentie om een onderlinge regeling te bereiken.

Mijn engagement als bemiddelaar

 Als bemiddelaar begeef ik me voortdurend heel dicht bij de harten van wie voor me zit, en ik vind dat een enorm voorrecht. Voor mij belangrijk is daarin voor ieder aandacht te hebben, erover te waken dat jullie vertrouwen vinden om eerlijk te spreken en evenwicht ervaren.

Ik engageer me alleszins ten volle tot:

  • neutrale betrokkenheid
  • vertrouwelijkheid & beroepsgeheim
  • het delen van mijn juridische kennis & ervaring
  • een warme, menselijke aanpak
  • begeleiding in communicatie
  • oog voor het belang van je kind
  • inspiratie met mijn expertise over kind & ouderschap bij scheiding 

Kortom, ik stap als professioneel en als Maaike helemaal mee in jullie context om op maat regelingen uit te werken.

Het protocol : het kader van een bemiddeling

Kiezen jullie voor bemiddeling na de kennismaking, dan wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend. Dat is een document dat de principes van bemiddeling toelicht. Vooral belangrijk daarin is de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid.

Je kan het hier alvast bekijken.

Ouderschap na scheiding: je kind & de scheiding

Doorheen het hele traject hecht ik veel aandacht aan het belang van je kind en jullie ouderrelatie. Vanuit de overtuiging "ex-ouders bestaan niet" wil ik bijdragen aan een toekomst waarin zowel jij als je kind gelukkig zijn.

De (scheidings-)overeenkomst en/of het ouderschapsplan

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is een overeenkomst waarin ik op maat jullie afspraken omzet naar een juridisch document in mensentaal en met een hart. Zo'n overeenkomst omvat steeds de wettelijk voorgeschreven elementen, maar laat ook veel ruimte voor persoonlijke afspraken. Vaak immers zijn die minstens even belangrijk. 

Je ontvangt altijd eerst een ontwerp dat verder besproken wordt en aangepast tot het volledig overeenstemt met de afspraken die jullie wensen. Vervolgens kan de overeenkomst ondertekend worden, en ingediend bij de rechtbank ter goedkeuring. Ik begeleid jullie met andere woorden tijdens het hele proces, vanaf onze eerste ontmoeting tot het moment dat de rechtbank een vonnis uitspreekt. En uiteraard kan je ook achteraf steeds opnieuw bij mij terecht.

Zullen we kennismaken?

Ik heet je alvast graag warm welkom voor een kennismakingsgesprek. 

Je kan dat via de link hieronder plannen. Je komt meteen in een online agenda terecht en kan kiezen voor een gesprek bij mij of via videogesprek. Het is altijd fijn om jullie meteen samen te ontmoeten, omdat dat de kansen op een akkoord vergroot. Maar misschien kan dat niet, en kom je toch liever (eerst) alleen.

Neem je liever eerst vrijblijvend persoonlijk contact via email of heb je een vraag? Contacteer me gerust. 

Scheidingsbemiddeling: hoe werkt het?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x