Bemiddelaar bij scheiding in Hasselt

Het doel van bemiddeling is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen. Wel via een andere weg dan een lange en dure procedure met een advocaat. Want bij bemiddeling werken jullie samen en zélf de toekomst uit, onder begeleiding van een bemiddelaar, in plaats van beslissingen over te laten aan de rechtbank.

Ik ga graag met jullie als bemiddelaar op pad om samen tot oplossingen te komen en een scheidingsregeling uit te werken. Oók als praten moeilijk is en jullie het nu niet eens geraken. Het enige dat nodig is? De oprechte intentie om er samen uit te geraken, en vertrouwen in mijn ervaring & expertise als bemiddelaar.

Bemiddeling heeft enkel voordelen: 

Het is dé manier om samen & respectvol te scheiden. In een emotioneel ingrijpende periode hebben jullie nood aan degelijke ondersteuning & begeleiding. Als bemiddelaar is het mijn bedoeling om samen met jullie stap per stap tot onderlinge regelingen te komen. .

Jullie vermijden procedure of vechtscheiding. Ik hoor nog té vaak dat partners ongewild in een procedure belanden, zonder echt te beseffen welke de gevolgen zouden zijn. Niet alleen is daardoor risico op langdurige ruzie groot, ook verlies je controle over je eigen leven. Voor je het weet staan jullie lijnrecht tegenover elkaar, waardoor een rechter beslissingen neemt waar misschien geen van jullie beide echt achter staat. Terwijl er veel meer mogelijkheden zijn dan je misschien denkt om op maat afspraken te maken. En daarbij rekening te houden met wat jullie situatie uniek maakt.

Informatie wordt neutraal gedeeld met elk van jullie. Je hebt nood aan juiste info. Als je die elk apart gaat vragen bij een advocaat, dan bestaat het risico dat ieder ander advies krijgt. Zo stijgt het risico op conflict. In het kader van een bemiddeling krijg je dezelfde degelijke informatie, maar wel gelijktijdig en neutraal. Op die manier kunnen jullie gemakkelijker samen beslissingen nemen.

Naast juridische aspecten is er ook oog en oor voor jou als mens. Als je uit elkaar gaat, dan daveren je fundamenten. Alles dat was wordt anders en je hele leven verandert. De wet biedt rationele antwoorden op juridische vragen, maar biedt geen ruimte voor emoties of creatieve oplossingen.

Jullie blijven samen en volwaardig ouders. Misschien maak je zorgen over de impact van uit elkaar gaan op je ouderrol. Zal je nog volwaardig je rol kunnen opnemen als je kind niet meer altijd bij je is? Tegelijk besef je dat je kind twee ouders nodig heeft, en is het goed om te zoeken hoe jullie ook in de toekomst nog samen ouders blijven. Zó dat je geen belangrijke momenten in het leven van je kind hoeft te missen. Dit soort bezorgdheden worden uitgebreid besproken en toegelicht. We weten uit ervaring dat ouders die via bemiddeling scheiden ook achteraf makkelijker overleggen als beslissingen te nemen zijn, en flexibel tot oplossingen komen als nodig.

Expertise over kind & scheiding, zodat jullie rekening kunnen houden met je kind. Veel factoren spelen een rol bij het uitwerken van een kindregeling: de leeftijd van je kind, het karakter, hoe jullie professionele leven georganiseerd is,...Daarnaast zijn er wel bepaalde handvaten die voor alle kinderen belangrijk zijn. Door de nodige info en met jullie mee te denken bereiken jullie vast wel een evenwichtige regeling samen.

Op maat afspraken maken, rekening houdend met wat jullie uniek maakt. Een grote meerwaarde van bemiddeling is dat je rekening kan houden met jullie concrete situatie. Werk je met posten, heeft één van jullie meer geld in de woning geïnvesteerd, kan geen van beide de woning financieel overnemen,....bijna steeds bestaan er mogelijkheden om creatief naar oplossingen te zoeken, die een rechter nooit zou beslissen.

Omdat de overeenkomst jullie éigen beslissingen vertaalt is de kans op conflict achteraf kleiner. Anders dat de situatie waarin je gelijk of ongelijk krijgt, werk je bij bemiddeling zelf mee aan de oplossing. Dat zorgt dat je er vrede mee kan nemen, en achteraf mekaar niet blijft verwijten. Zeker als jullie ook kinderen hebben is het belangrijk zoveel mogelijk spanningen te vermijden in het belang van de kinderen.

De kosten zijn aanzielijk lager dan bij gerechtelijke procedures met advocatenkosten. Een procedure kost al vlug enkele duizenden euro's. Voor ieder! Jullie betalen dan elk het uurtarief van een advocaat, en de procedure doorloopt dan noodgedwongen een aantal fases. Pas nadat voorlopige maatregelen en de echtscheiding werd uitgesproken zal via een notaris de vereffening en verdeling gebeuren, waarbij jullie nogmaals bijstand van een advocaat nodig hebben. Naast de hoge kosten duurt het daardoor ook lange tijd vooraleer je weet wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn. De kosten van bemiddeling betalen jullie samen, en jullie regelen meteen alles, in één keer door een overeenkomst tot echtscheiding in onderlinge toestemming te ondertekenen. Dat bemiddeling veel goedkoper is dan procederen staat vast!

Je kiest voor geluk, niet enkel voor gelijk. Misschien was de scheiding niet jouw keuze, of zijn jullie erg boos op elkaar. Vaak ontstaat er een dynamiek van actie en reactie, en dan vechten we als mens vaak voor gelijk hoewel er weinig tot niets te winnen valt bij scheiding. Want uiteindelijk scheiden jullie toch altijd samen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar denk er maar eens over na....Ik geloof oprecht dat je ook het proces om tot regelingen te komen best samen aflegt met respect voor elkaar. Dat vergroot aanzienlijk de kansen op een hoopvolle toekomst.

 Hoe verloopt een bemiddeling praktisch?  

Meer informatie?

Je mag op elk moment vrijblijvend contact opnemen via mail. Ik antwoord steeds persoonlijk en zo snel mogelijk op je vraag.

Neem gerust ook een kijkje op de website om Perspectieven te ontdekken, of maak een afspraak om persoonlijk kennis te maken. Ik draag er steeds zorg voor dat je veel informatie hebt na een eerste gesprek, en probeer zo volledig mogelijk je dringende vragen te beantwoorden. Tegelijk hecht ik er veel belang aan je in de eerste plaats als mens, en dus warm en hartelijk te ontvangen.

Bemiddelaar bij scheiding in Hasselt

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x