Ouderschapsplan en ouderschapsbemiddeling - oud

Omdat kinderen meer dan door de scheiding zelf vooral lijden onder conflict tussen ouders, kiezen wij voluit voor bemiddeling vanuit de overtuiging dat ex-ouders niet bestaan. 

We kijken daarbij verder dan enkel het wettelijk kader en houden rekening met alle aspecten die jullie uniek maken om te komen tot een ouderschapsplan dat een weerspiegeling is van op maat gemaakte afspraken. 

Naast de voorgeschreven inhoud van een ouderschapsovereenkomst, houden we rekening met jullie eigenheden:

- werkschema of professionele mogelijkheden

- eigen tradities of rituelen die voor je kind belangrijk zijn

- de wens om geen schoolfeest, wedstrijd,...te missen

- belangrijke beslissingen samen nemen 

- vakanties flexibel kunnen plannen

-....

Zelfs gevoelige onderwerpen zoals de rol van eventuele nieuwe partners in de toekomst, hoe als ouders te reageren als je kind problemen ervaart,....kunnen aan bod komen.

Kortom, bemiddeling biedt een vertrouwelijk kader om in soms woelige omstandigheden te zoeken naar stevige fundamenten voor een toekomst als ouders waarin je kind gelukkig is en jij op elk moment volwaardig ouder blijft, zelfs als je kind bij de andere ouder is.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij intussen voeling met alle bezorgdheden die bij ouders en kinderen kunnen bestaan, en helpen wij jullie alles bespreekbaar te maken. Door onze juridische kennis vertalen wij op maat jullie afspraken in een juridische overeenkomst die door de Familierechtbank kan worden goedgekeurd. 

Willen jullie zélf over de toekomst beslissen door op maat afspraken te maken zodat jullie ook in de toekomst samen ouders blijven?

Wij helpen jullie graag! Je komt naar vrije keuze terecht bij Maaike of Lieve.Ouderschapsplan en ouderschapsbemiddeling - oud

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x