Jouw bemiddelaar bij scheiding in regio Sint-Truiden

Het doel van bemiddeling is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen.

Wel via een andere weg dan een lange en dure procedure met een advocaat. 

Bij bemiddeling werken jullie samen en zélf de toekomst uit, onder begeleiding van een bemiddelaar, in plaats van beslissingen over te laten aan de rechtbank.

De bemiddelaar gaat met jullie in gesprek, en als jullie het niet eens zijn ondersteunt ze jullie om samen tot een oplossing te komen. Ze informeert over het wettelijk kader, en welke mogelijkheden er zijn om samen te regelen hoe de regeling voor je kind zal zijn. Kortom, op elk vlak worden jullie ondersteund, begeleid en geïnformeerd zodat jullie via onderlinge toestemming de scheiding geregeld krijgen.

Bemiddeling heeft enkel voordelen: 

 • Het is dé manier om samen & respectvol te scheiden. In een emotioneel ingrijpende periode hebben jullie nood aan ondersteuning en begeleiding, zonder dat daardoor conflict ontstaat. Als bemiddelaar is het onze bedoeling alles binnen onze mogelijkheden te doen om te zorgen dat onderlinge regeling mogelijk wordt.
 • Jullie vermijden procedure of vechtscheiding door zelf beslissingen te nemen. Wij horen vaak dat partners ongewild in een procedure belanden, zonder echt te beseffen welke de gevolgen zouden zijn. Niet alleen is daardoor risico op langdurige ruzie groot, ook verlies je controle. Voor je het weet staan jullie lijnrecht tegenover elkaar, waardoor een rechter beslissingen neemt waar misschien geen van beide echt achter staat. Terwijl er veel meer mogelijkheden zijn dan je misschien denkt om op maat afspraken te maken. En daarin rekening te houden met wat jullie situatie uniek maakt.
 • Informatie wordt neutraal gedeeld met elk van jullie. Je hebt nood aan de juiste info. Als ieder die apart gaat vragen bij een advocaat, dan bestaat het risico dat ieder ander advies krijgt. Ook dan stijgt het risico op conflict. In het kader van een bemiddeling krijg je dezelfde informatie, maar gelijktijdig en neutraal. Op die manier kunnen jullie ook samen beslissingen nemen.
 • Naast juridische aspecten is er ook oog en oor voor jou als mens. Als je uit elkaar gaat, dan daveren je fundamenten. Alles dat was wordt anders. De wet biedt rationele antwoorden op juridische vragen, maar biedt geen ruimte voor emoties of creativiteti. ceigenlijk antwoorden in situatie
 • Jullie blijven samen en volwaardig ouders. Misschien maak je zorgen over de impact van uit elkaar gaan op je ouderrol. Zal je nog volwaardig je rol kunnen opnemen als je kind niet meer altijd bij je is? Tegelijk besef je dat je kind twee ouders nodig heeft, en is het goed om te zoeken hoe jullie ook in de toekomst nog samen ouders blijven. Zó dat je geen belangrijke momenten in het leven van je kind hoeft te missen. Dit soort bezorgdheden worden uitgebreid besproken en toegelicht. We weten uit ervaring dat ouders die via bemiddeling scheiden ook achteraf makkelijker overleggen als beslissingen te nemen zijn, en flexibel tot oplossingen komen als nodig. 
 • Wij delen onze expertise over kind en scheiding, zodat jullie rekening kunnen houden met je kind. Veel factoren spelen een rol bij het uitwerken van een kindregeling: de leeftijd van je kind, het karakter, hoe jullie professionele leven georganiseerd is,...Daarnaast zijn er wel bepaalde handvaten die voor alle kinderen belangrijk zijn. Door te informeren en met jullie mee te denken bereiken jullis vast wel een regeling samen.
 • Op maat afspraken maken, rekening houdend met wat jullie uniek maakt.Een grote meerwaarde ligt in het feit dat je rekening kan houden met jullie concrete situatie. Werk je met posten, heeft één van jullie meer geld in de woning geïnvesteerd, kan geen van beide de woning financieel overnemen,....in elk en alle mogelijke andere situaties zijn er mogelijkheden om creatief naar oplossingen te zoeken. Dat zal in het kader van een procedure, waar de rechtbank gewoon de wet toepast, niet het geval zijn.
 • Omdat de overeenkomst jullie beslissingen vertaalt is de kans op conflict achteraf kleiner. Anders dat de situatie waarin je gelijk of ongelijk krijgt, werk je bij bemiddeling zelf mee aan de oplossing. Dat zorgt dat je er vrede mee kan nemen, en achteraf mekaar niet blijft verwijten. Zeker als jullie ook kinderen hebben is het belangrijk zoveel mogelijk spanningen te vermijden in het belang van de kinderen.
 • De kosten zijn aanzielijk lager dan bij gerechtelijke procedures met advocatenkosten Een procedure kost al vlug enkele duizenden euro's. Voor ieder. Jullie betalen dan elk het uurtarief vn een advocaat, en de procedure doorloopt dan noodgedwongen een aantal fases: pas nadat de echtscheiding werd uitgesproken zal via een notaris de vereffening en verdeling gebeuren, waarbij jullie nogmaals bijstand van een advocaat nodig hebben. Naast de hoge kosten duurt het daardoor ook lange tijd vooraleer je weet wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn. De kosten van bemiddeling betalen jullie samen. Het hangt erg af van de situatie, maar dat bemiddeling veel goedkoper is dan procederen: dat staat vast! 
 • Je kiest voor geluk, niet enkel voor gelijk. Misschien was de scheiding niet jouw keuze, of zijn jullie erg boos op elkaar. Vaak ontstaat er een dynamiek van actie en reactie en vechten we voor gelijk. Maar er valt weinig te winnen. Want uiteindelijk scheiden jullie toch altijd samen. Wij geloven dat je ook het proces best samen aflegt met respect voor elkaar, zodat je ook een hoopvolle toekomst tegemoet gaat, waarin jullie mekaar het leven niet zuur maken. 

Hoe verloopt een bemiddeling praktisch: 

Een eerste aspect daarin is de vraag of jullie het al verregaand eens zijn of niet. Is dat wel zo en kunnen jullie op basis van onze uitgebreide informatie over alles een akkoord te bereikend, dan kunnen jullie overwegen om online de scheiding te regelen. Klik hier voor meer informatie.

De kans is echter reëel dat jullie het niet over alles eens zijn, of gewoon graag persoonlijke begeleiding willen om jullie tijdens het proces te ondersteunen. 

Dan begeleiden we jullie samen om stap per stap tot afspraken te komen, discussiepunten te bespreken en toch samen keuzes te maken, hechten veel aandacht aan het belang van je kind en jullie ouderrelatie in de toekomst, hebben ook aandacht voor jullie persoonlijke wensen,....Kortom, we stappen helemaal mee in jullie context en beleving om op maat regelingen uit te werken.

We ontmoeten jullie graag samen tijdens bemiddelingsgesprekken, want vertrouwen in onze neutrale betrokkenheid is cruciaal.

We starten met een kennismakingsgesprek waarin we dringende vragen beantwoorden; in kaart brengen wat er te regelen valt en de mogelijkheden in grote lijnen schetsen. Cliënten vertellen ons dat dit eerste gesprek erg helpend is en stevige basis biedt voor het verdere verloop. Het brengt rust & vertrouwen. 

Als er een "klik" is om gemotiveerd tot onderlinge regeling te komen, start de bemiddeling. 

We begeleiden en informeren jullie tijdens gesprekken richting overeenstemming over de verschillende aspecten van de scheidingsovereenkomst. Zodra jullie het eens zijn over alles stellen wij die overeenkomst op voor jullie.

Onze bedoeling is helder: een regeling waarvan jullie de draagwijdte kennen en echt achter kunnen staan.

Bij aanvang van de bemiddeling ondertekenen we het bemiddelingsprotocol. Dat licht de principes van bemiddeling toe en schetst ook transparant de tarieven. 

Wil je meer informatie, kijk dan even verder op onze website of contacteer ons voor een afspraak. 

Onze bemiddelaars zijn Maaike Goyens en Lieve MeestersJouw bemiddelaar bij scheiding in regio Sint-Truiden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x