Ouderschapsregeling of ouderschapsplan - oud

Samen overeenkomen zonder lange en dure procedure

Zodra jullie het verregaand eens zijn over alles dat bij scheiding over je kind te regelen is, dan werken wij jullie afspraken uit in een ouderschapssovereenkomst, waarin de afspraken die jullie maken als ouders worden neergeschreven. Die afspraken gaan over het ouderlijk gezag, domicilieadres, de verblijfsregeling, financiële afspraken,....en omvatten eigenlijk de aspecten waarvan de Familierechtbank verwacht dat ze geregeld worden als ze een overeenkomst bekrachtigen.

Wij kiezen er daarnaast bewust voor om elke overeenkomst als een minimaal ouderschapsplan te benaderen door ook aspecten te belichten die strikt juridisch niet noodzakelijk zijn voor een geldige regeling, maar volgens ons wel bijdragen aan een akkoord dat helemaal afgestemd is op jullie situatie. 

Dat kan gaan over de wijze van overleg, specifieke afspraken of bezorgdheden die jullie delen, ....en in essentie dus gewoonweg elk aspect dat jullie als ouders belangrijk vinden.

Daardoor hopen wij dat ook in de toekomst eventueel conflict gemakkelijker bespreekbaar en oplosbaar is, en vooral een sfeer te creëren waarin jullie als ouders een minimale verbondenheid behouden zodat je kind ervaart dat het vrij kan en mag houden van elk van jullie. 

Als er nog discussiepunten bestaan of over sommige aspecten conflict, dan bemiddelen wij eerst tussen jullie als ouders. Misschien zijn jullie het al eens over alles of kunnen jullie het alleszins zelfstandig eens geraken, en dan kunnen wij jullie ook online begeleiden. 

Geen twee situaties zijn hetzelfde, dus wij werken altijd op maat en persoonlijk. Oók bij de online dienstverlening. Bij Perspectieven is elke overeenkomst een vertaling van jullie concrete wensen en afspraken, en geen modelovereenkomst die weinig rekening houdt met eigenheden. 

Jullie ontvangen dus steeds uitgebreide informatie om bewuste keuzes te maken waarvan jullie de gevolgen kennen. 

Minstens eenmalig plannen we dus een persoonlijk (eventueel online) bemiddelingsgesprek met jullie samen, zodat wij een gezicht en stem op de overeenkomst kunnen plakken. Dat is ook de gelegenheid om bijkomende vragen te stellen, informatie te delen en voeling te krijgen met wat voor jullie belangrijk is. 

Kiezen jullie voor online begeleiding, dan is daarbij belangrijk:

->  Hoewel wij altijd een persoonlijk gesprek organiseren, gaat deze aanpak er van uit dat jullie het eens kunnen geraken over alles.

-> De ondersteuning gebeurt via email en/of online volgens een vaste aanpak en volgorde, en wijkt dus af van volledige en persoonlijke ouderschapssbemiddeling op maat.

-> Wij rekenen er op dat jullie zelf, op basis van de uitgebreide informatie die wij bezorgen, keuzes maken waarvan jullie de gevolgen kennen. Het gesprek dient om bijkomende vragen of informatie te vragen, en op elk moment bestaat de mogelijkheid om bijkomend gesprek aan te vragen. Kortom, voor ons is het cruciaal dat jullie kiezen voor afspraken waar jullie allebei echt achter staan. 


Als jullie overwegen om online de scheiding te regelen, dan kan dat door in het contactformulier via de knop hieronder te vermelden : "wij willen online onze scheiding regelen". 


Ouderschapsregeling of ouderschapsplan - oud

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x