Bemiddeling in Hasselt - praktisch

Kennismakingsgesprek

Ik ontmoet je graag tijdens een eerste gesprek voor informatie over bemiddeling, het in kaart brengen van wat te regelen valt en hoe dat kan, om je vragen te beantwoorden, rechten en plichten te schetsen,....

Misschien heb je ook gewoon nood aan een luisterend oor, geruststelling & iemand om jullie gesprek te begeleiden

Kortom, ik geef je informatie, een plek om in gesprek te gaan en hoop je enige geruststelling te kunnen bieden. Vervolgens kiezen jullie geheel vrijbijvend via welke weg de scheiding te regelen. 

Vervolggesprekken

Is er tijdens de kennismaking een "klik", dan ga ik als bemiddelaar graag samen met jullie op weg om tot onderlinge scheidingsafspraken te komen. 

  • Zijn jullie overtuigd om via bemiddeling te scheiden, dan kan dat in een traject op maat in functie van wat tijdens het kennismakingsgesprek besproken werd.
  • Zijn jullie niet helemaal zeker of het jullie zal lukken een onderlinge regeling te bereiken, dan plannen we gesprek per gesprek.

Mijn engagement

Op elk moment neem ik betrokken  en neutraal mijn rol op om jullie stap per stap naar onderlinge afspraken te begeleiden en om discussiepunten te bespreken in een vertrouwelijk kader. Ik doe beroep op mijn juridische ervarin om rechten & plichten te schetsen, zodat jullie alle mogelijkheden kennen om samen beslissingen te nemen. 

Ik heet je in de eerste plaats graag warm welkom, om samen te zoeken naar een balans tussen enerzijds zakelijke en juridische aspecten, maar anderzijds zeker ook menselijke en emotionele aspecten.

Kortom, ik stap helemaal mee in jullie context om op maat regelingen uit te werken. 

Mijn doel is helder: komen tot een regeling waarvan ieder de draagwijdte kent en echt achter kan staan. Zodat je, ondanks intens verdriet, een hoopvolle toekomst tegemoet kan gaan. 

Het bemiddelingsprotocol

Kiezen je voor bemiddeling na de kennismaking, dan wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend dat jullie vooraf ontvangen. Dat licht de principes van bemiddeling toe en schetst ook transparant de tarieven. Vooral belangrijk daarin is de vertrouwelijkheid, zodat op elk moment open en in vertrouwen gecommuniceerd kan worden. 

Ouderschap na scheiding: je kind en de scheiding 

Doorheen het hele verloop hecht ik veel aandacht aan het belang van je kind en jullie ouderrelatie. Vanuit de overtuiging "ex-ouders bestaan niet" wil ik bijdragen aan een toekomst waarin zowel jij als je kind gelukkig zijn.

De (scheidings-)overeenkomst

Het uiteindelijke doel van een bemiddeling is een overeenkomst waarin op maat jullie afspraken omschreven worden. Zo'n overeenkomst omvat steeds de wettelijk voorgeschreven elementen, maar laat ook veel ruimte voor persoonlijke afspraken. Vaak immers zijn die minstens even belangrijk. Ik streef er altijd naar om een juridisch correcte tekst op te stellen, maar wel in "mensentaal" en met een hart.

Je ontvangt altijd eerst een ontwerp dat verder besproken wordt en aangepast tot het volledig overeenstemt met de afspraken die jullie wensen. Vervolgens kan de overeenkomst ondertekend worden, en door mij ingediend bij de rechtbank ter goedkeuring. Ik begeleid jullie met andere woorden tijdens het hele proces, vanaf onze eerste ontmoeting tot het moment dat de rechtbank een vonnis uitspreekt. En uiteraard kan je ook achteraf steeds opnieuw bij mij terrecht.

Kennismaken?

Wil je een kennismakingsgesprek plannen, dan kom je via de link hieronder meteen in een online agenda terecht. Je kan kiezen voor een gesprek bij mij in Hasselt, of online via Zoom.

Het is altijd fijn om jullie meteen samen te ontmoeten, omdat dat de kansen op vertrouwen in mijn neutrale betrokkenheid verhoogt. Maar misschien kan dat niet, en kom je liever alleen.

Neem je liever eerst vrijblijvend persoonlijk contact via email, dan kan dat via deze link. 


Bemiddeling in Hasselt - praktisch

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x