Een bemiddelaar helpt je scheiden met onderlinge toestemming

Waarom een bemiddelaar bij scheiding?  

Een scheiding is een ingrijpende verlieservaring en de impact is verstrekkend. Je raakt samen met je partner ook een stuk van jezelf kwijt. Je hoop voor de toekomst is aangetast. Je verliest de veiligheid van je gezin. Je rol als mama of papa verandert. Financieel zijn er ook gevolgen. Je sociale leven verandert. 

Kortom, er zijn weinig aspecten in je leven waarin je de impact van uit elkaar gaan niet voelt. Scheiden wordt dan ook niet voor niets vergeleken met een rouwproces: iets dat tijd vraagt om te verwerken dus. Geen alleenstaand feit dus, dat zich van vandaag op morgen voltrekt.

In een periode waarin je overmand bent door veel emoties, valt tegelijk ook veel te regelen. Dat is niet makkelijk. Zeker niet als jij en je partner in een verschillende fase van verwerking zitten. De eerste beslisser kon al nadenken over de toekomst. De tweede beslisser heeft tijd nodig om de beslissing te aanvaarden, alvorens aan de toekomst te kunnen denken.

Niet evident, want praten is moeilijk als gevoelens de overhand nemen. Het wederzijds vertrouwen staat onder druk, en ik hoor veel partners vertellen dat ze elkaar precies niet meer (her)kennen. 

In dat proces kan ik als bemiddelaar heel wat voor jullie betekenen:

  • zorgen dat jullie de relatie respectvol kunnen afronden
  • jullie snelheden op elkaar afstemmen, zodat jullie samen tot regelingen kunnen komen
  • helpen bij ontrafelen van twee relaties: de partnerrelatie & de ouderrelatie. Want ouders blijven jullie in de toekomst samen
  • kijken wat nodig is om voor rust en zekerheid te zorgen, zodat wantrouwen geen voedingsbodem krijgt 
  • informeren over de toekomst, dringende vragen beantwoorden, juridisch informeren als nodig,....

Ik ontmoet jullie graag voor een warm gesprek, stap mee in jullie context en luister in de eerste plaats naar wat jullie nodig hebben op dat moment. 

Scheidingsbemiddeling: zo regel je je scheiding met onderlinge toestemming. Van A tot Z.

Het doel van scheidingsbemiddeling is een regeling, die jullie samen uitwerken. 

Op jullie maat, op jullie tempo en met afspraken waar jullie achter staan. 

Ik geloof dat een goede regeling de basis legt voor een gelukkige toekomst. Zeker als jullie kinderen hebben draagt een evenwichtig akkoord bij een een toekomst waarin jullie als ouders nog overeen komen. 

Dat proces om te komen tot een integrale regeling begeleid ik graag. 

Als bemiddelaar....

...begeleid ik jullie tot regelingen op maat

...heb ik oog en oor voor rechten & plichten, voor jullie als mens, jullie kind én jullie situatie

...werk ik jullie afspraken uit in een schriftelijke overeenkomst: op maat, in mensentaal & met een hart

...ondersteun ik jullie in een zoektocht naar oplossingen bij conflict. Vóór, tijdens & na scheiding

...staat het belang van je kind & van jullie ouderschap na scheiding centraal

...blijf ik ook achteraf je aanspreekpunt om jullie regeling te evalueren of om conflict uit te klaren

Kortom, ik begeleid jullie van A tot Z

Als jurist...

...schets ik betrouwbaar je rechten& plichten, te ondernemen stappen, gevolgen,...

...breng ik alle mogelijkheden in kaart, rekening houden met alle belangen & elk aspect

....vertaal ik wet en recht op mensenmaat en in mensentaal

...kijk ik door een creatieve bril 

...hecht ik veel belang aan de rechten van je kind, en aan hoe je kan vermijden dat je kind lijdt onder de scheiding

Kortom, breng ik recht & mens dichter bij elkaar.

Als klankbord & mentor...

...krijg je volle aandacht en een luisterend oor voor alles dat leeft

...wil ik je inspireren tot wijsheid uit de breuk

...ondersteun ik je als mama of papa in je ouderschap na scheiding

...leer ik je anders omgaan met conflict

...bied ik je een veilige haven, waar je ten volle kan zijn wie je bent, je hart kan laten spreken,...zonder ook maar enig oordeel.

Kortom, wil ik bijdragen aan jouw hoopvolle & gelukkige toekomst.

Ik heet je als bemiddelaar van harte welkom

Ik hou natuurlijk vooral van persoonlijk contact. Dus je kan via de knoppen hieronder een afspraak plannen.

Je komt terecht in mijn agenda en kan zo een tijdstip kiezen dat jou past.

Je bent welkom bij mij of we hebben gesprek via videocall. Ik kijk alvast uit naar een ontmoeting.


Voor een bemiddelingsgesprek met jullie samen?

Voor een (juridisch) adviesgesprek?

Voor een persoonlijk gesprek?


Een bemiddelaar helpt je scheiden met onderlinge toestemming

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x