google-site-verification=s0vk93TyzPBsoxVjaeAlHvT41RG9YjI8HVBem4kqLrE 230269568029205 215098549701742

Scheidingsovereenkomst - EOT - ouderschapsplan

Je scheidingsovereenkomst of ouderschapsplan op papier

Slagen jullie er in om samen tot regelingen te komen, dan is het belangrijk dat ze vertaald worden in een juridisch correct document. Het is één van mijn stokpaardjes om dat op maat te doen, in mensentaal & met een hart. Daarbij veel belang te hechten aan veel meer dan enkel de strikt juridische bepalingen. In een scheidingsovereenkomst leg je immers vaak de fundamenten voor je toekomst, en dat is alles behalve alleen maar een juridisch gegeven.

In functie van jullie situatie is ofwel een integrale scheidingsovereenkomst nodig, ofwel een ouderschapsovereenkomst, ofwel een specifieke overeenkomst. Dat bekijken we samen.

Zijn jullie ook ouders, dan wil ik je dit alvast zeggen....

Alles dat te maken heeft met vermogen (het huis, geld, de auto, ....) regel je in principe één keer. Eens geregeld & goedgekeurd, kan je er in principe niet meer (eenzijdig althans) op terugkomen. Jullie hoeven het er bij wijze van spreken in de toekomst nooit meer over te hebben.

Zijn jullie ook ouders dan ligt dat anders. Jullie blijven op een bepaalde manier altijd verbonden en zullen samen nog beslissingen te nemen hebben. De kans is ook reëel dat er ooit aanpassingen nodig zijn, of dat jullie naar het document zullen teruggrijpen om duidelijkheid te bekomen, conflict op te lossen,........ 

Er zijn dus goede redenen om jullie ouderschapsregeling niet gewoon in een modelovereenkomst te gieten. Voor mij is elke ouderschapsovereenkomst maatwerk, waarin veel meer omschreven kan worden dan de wet voorschrijft. Eigenlijk kan alles dat voor jou als mama of papa belangrijk een plekje krijgen.

Waarom ik jullie overeenkomst graag wil opstellen...

Ik hoor nog (te) regelmatig dat gedacht wordt dat overeenkomsten min of meer "standaard" zijn. Dat er keuze is tussen bepaalde vooraf bepaalde mogelijkheden. Terwijl ik weet dat er vaak zoveel meer opties zijn om echt op maat een regeling uit te werken.

Ook vertellen mensen dat ze een document ondertekenden waarvan ze eigenlijk de gevolgen niet konden inschatten of waar ze niet echt achter stonden. 

Dat wil ik voorkomen. Door samen met jullie te werken aan een document in mensentaal & met een hart. Waar jullie de impact van kennen, waarin jullie inspraak krijgen, en dat jullie samen met mij stap per stap aanpassen tot het overeenstemt met wat voor jullie belangrijk is. 

Hoe het werkt?

Jullie zijn het al eens....

We beginnen met een gesprek, om jullie afspraken te overlopen. Zodat ik alle informatie heb om een ontwerp van overeenkomst aan jullie te bezorgen.

Zodra de eindversie van de overeenkomst voorligt waar jullie achter staan en na ondertekening dien ik het dossier in bij de (Familie)rechtbank.

Jullie zijn het nog niet (volledig) eens....

We ontmoeten elkaar voor (een) gesprek(ken). Ik informeer jullie om te komen tot regeling en ondersteun jullie in het overleg. 

Bereiken jullie overeenstemming, dan ontvangen jullie een ontwerp om rustig na te lezen. Pas als jullie het volledig eens zijn volgt ondertekening. Vervolgens dien ik het dossier in bij de (Familie)rechtbank.


Download kosteloos "Eerste Hulp bij Scheiding"


Scheidingsovereenkomst - EOT - ouderschapsplan

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x