Samen & respectvol scheiden via bemiddeling

Bemiddeling, wat is dat?

Het doel van scheidingsbemiddeling is hetzelfde als andere manieren om uit elkaar te gaan: tot een regeling komen. Anders dan scheiden via een procedure met advocaten, werken jullie met behulp van een bemiddelaar samen aan scheidingsafspraken. Zo bepalen jullie zélf de toekomst in plaats van beslissingen over te laten aan de rechtbank.

 • Het is dé manier om samen & respectvol te scheiden
 • Jullie vermijden procedure of vechtscheiding 
 • Jullie worden persoonlijk begeleid door een bemiddelaar 
 • Informatie wordt neutraal gedeeld met elk van jullie
 • Naast juridische aspecten spelen ook jullie als mens een rol 
 • Jullie blijven samen en volwaardig ouders zodat je kind gelukkig is, ook na de scheiding
 • Bij het uitwerken van afspraken kunnen jullie op maat werken, rekening houdend met wat jullie uniek maakt 
 • De kosten zijn aanzielijk lager dan bij gerechtelijke procedure met advocatenkosten
 • Je kiest voor geluk, niet enkel voor gelijk
 • Bemiddeling gaat uit van een persoonlijke aanpak, omdat ieders situatie anders is
 • Jullie worden begeleid van A tot Z, vanaf het eerste contact tot en met het opstellen en indienen van de overeenkomst

Twijfel je nog?

Weet dat ook jullie met de juiste ondersteuning en bemiddeling samen en respectvol kunnen scheiden. Het enige dat daarvoor nodig is, is de bereidheid om samen naar oplossingen te zoeken. 

We ontmoeten jullie graag voor een eerste kennismaking, samen of apart, waarna jullie vrij kunnen beslissen om de bemiddeling al dan niet een kans te geven. Na dit gesprek heb je alleszins zicht op wat er te regelen walt en hoe dat kan, op rechten en plichten,....Kortom, je zal heel wat informatie hebben om vervolgens te kiezen via welke weg de scheiding te regelen.

Een beetje praktische informatie 

Als jullie het zelfstandig op basis van onze uitgebreide informatie eens kunnen geraken over alles, dan kunnen jullie overwegen om online te scheiden.

Zijn jullie het (nog) niet eens over alles, wensen jullie persoonlijke begeleiding, informatie over de diverse aspecten van een scheidingsregeling,...dat is de keuze voor bemiddelingsgesprekken best. 

We begeleiden jullie neutraal en betrokken om stap per stap tot afspraken te komen, discussiepunten te bespreken, hechten veel aandacht aan het belang van je kind en jullie ouderrelatie in de toekomst,...We zoeken daarin als bemiddelaar naar de balans tussen enerzijds de zakelijke aspecten van een scheiding, maar anderzijds ook de menselijke en emotionele aspecten. Kortom, we stappen helemaal mee in jullie context om op maat regelingen uit te werken. 

We starten met een kennismakingsgesprek waarin we dringende vragen beantwoorden; in kaart brengen wat er te regelen valt en de mogelijkheden in grote lijnen schetsen. Cliënten vertellen ons dat dit eerste gesprek erg helpend is en stevige basis biedt voor het verdere verloop. Het brengt rust & vertrouwen. 

Om vervolgens via bemiddeling de scheiding te regelen is er niet veel meer nodig dan een "klik" met ons en jullie intentie om samen tot afspraken te komen. Onze bedoeling is alvast helder: een regeling waarvan jullie de draagwijdte kennen en echt achter kunnen staan. Zó dat jullie ondanks de emotionele impact van een scheiding de toekomst hoopvol tegemoet kunnen gaan.

Bij aanvang van de bemiddeling ondertekenen we het bemiddelingsprotocol. Dat licht de principes van bemiddeling toe en schetst ook transparant de tarieven. 

Onze bemiddelaars zijn Maaike Goyens en Lieve MeestersSamen & respectvol scheiden via bemiddeling

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x