Ouderschapsovereenkomst & ouderschapsplan

Je scheidingsovereenkomst of ouderschapsplan op papier

Slagen jullie er in om samen tot regelingen te komen (eventueel na scheidingsbemiddeling of ouderschapsbemiddeling), dan is het belangrijk dat ze vertaald worden in een juridisch correct document. 

Het is één van mijn stokpaardjes om dat op maat te doen, in mensentaal & met een hart. Daarbij aandacht te hebben voor meer dan enkel strikt juridische bepalingen. In een overeenkomst leg je immers de fundamenten voor je toekomst, en dat is alles behalve alleen maar een juridisch gegeven.

In functie van jullie situatie is ofwel een integrale scheidingsovereenkomst nodig, ofwel een ouderschapsovereenkomst, ofwel een specifieke overeenkomst. Dat bekijken we samen.

Waarom kiezen voor Perspectieven voor het opstellen van je ouderschapsovereenkomst

Ik hoor nog (te) regelmatig dat gedacht wordt dat overeenkomsten min of meer "standaard" zijn. Dat er keuze is tussen bepaalde vooraf bepaalde mogelijkheden. Terwijl een ouderschapsovereenkomst echt op maat en creatief kan worden uitgewerkt. Ook vertellen cliënten regelmatig dat ze een document ondertekenden waarvan ze eigenlijk de gevolgen niet konden inschatten of waar ze niet echt achter stonden.

Dat wil ik voorkomen. Door samen met jullie te werken aan een document in mensentaal & met een hart. Waar jullie de impact van kennen, waarin jullie inspraak krijgen, en dat jullie samen met mij stap per stap aanpassen tot het overeenstemt met wat voor jullie belangrijk is. 

Een ouderschapsovereenkomst legt de basis voor jullie toekomst als ouders en die van jullie kind. Dat verdient de nodige aandacht, zodat het stevige fundamenten legt voor geluk. Zonder strijd of sluimerend conflict. Waarin je kind kan opgroeien in de veiligheid van liefdevolle betrokkenheid van beide ouders.

In die zin is een ouderschapsplan een "levend" document. Naast eerder formele regelingen legt het ook de basis voor jullie onderlinge relatie in de toekomst (hoe willen jullie overleggen, waar hechten jullie belang aan, wat als zich in de toekomst grote veranderingen voordoen, wat is voor jullie belangrijk in de opvoeding en zorg,....), het omschrijft eventueel op welke manier jullie flexibel tot afspraken willen komen over schoolvakanties, enz.

Hoe ik werk

Altijd persoonlijk en altijd op maat. 

Voor mezelf cruciaal is vertrouwen. In de meest ruime zin van het woord. Ik engageer me steeds ten volle, en laat me leiden door mijn diepe wens om bij te dragen aan verbetering en oplossing. Daarin reken ik op jullie actief engagement en vertrouwen in mij. 

Jullie zijn het al eens....

Ik ontmoet jullie, zodat ik alle informatie heb om een ontwerp van overeenkomst aan jullie te bezorgen.

Zodra de eindversie van de overeenkomst voorligt waar jullie achter staan en na ondertekening dien ik het dossier in bij de Familierechtbank.

Jullie zijn het nog niet (volledig) eens....

We ontmoeten elkaar voor een kennismaking. Ik luister naar wat leeft, beantwoord vragen, breng samen met jullie in kaart wat te regelen valt,...

Na dit gesprek beslissen jullie vrij of de door mij voorgestelde aanpak jullie bevalt.

Bereiken jullie overeenstemming, dan ontvangen jullie een ontwerp om rustig na te lezen. Pas als jullie het volledig eens zijn volgt ondertekening. Vervolgens dien ik het dossier in bij de (Familie)rechtbank.

Download alvast kosteloos dit e-book? Je vindt er heel wat tips in die je helpen om rekening te houden met je kind. Ouderschapsovereenkomst & ouderschapsplan

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x